Istom presudom je utvrđeno kako nema smetnji za  deportaciju Saaid Awad Al-Hamdani u Irak i to u onaj isti Irak iz koga svakodnevno stižu snimci stravičnog nasilja nad Sunitima čijoj skupini pripada brat Fadhil Saaid Awad Al-Hamdani. On potiče iz mjesta Kirkuk u kome se vrši najveće nasilje, zbog čega je UNHCR poslao smjernice po kome (citiram): “…svim iračkim tražiteljima azila iz oblasti Bagdada, Diyale, Kirkuka, Ninewe i Salah Al-Dina potrebna međunarodna zaštita. U onim zemljama gdje je broj tražilaca azila iz Iraka iz ovih pet oblasti toliki da individualno određivanje statusa nije izvodljivo, UNHCR podstiče „prima facie“ pristup u određivanju statusa. Kad su u pitanju zemlje koje su potpisnice Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njenog protokola iz 1967. godine ili relevantnih regionalnih instrumenata i koje imaju uspostavljene postupke određivanja statusa izbjeglica na individualnoj osnovi, iračke tražioce azila iz 5 gore navedenih oblasti Iraka, treba smatrati izbjeglicama.“

Ima li potrebe ponovo podjestiti da Fadhil Saaid Awad Al-Hamdani nije bio opasan po ovu zemlju punih 35 godina, niti je bio opasan kada je branio ovu zemlju, ali je postao opasan onog  trenutka kada su „opasni“ došli na položaje da se brinu o sigurnosti građana ove zemlje.

Ova ista Odluka Strazbura nas obavještava da su ova ista braća bila protiv pravno i nezakonito pritvorena sve ove godine, sve do dana kada je pokrenut postupak o deportaciji (ekstradiciji), a taj postupak je pokrenut 2011. godine pa se opravdano postavlja pitanje, šta je taj isti Strazbur koji je imao ove predmete pred sobom od početka njihovog zarobljenišva, čekao sve ove godine, da nas sada, kada to „više nije nezakonito“ obavijesti o nezakonitosti koja je prošla. Znači da taj isti Sud nije radio po svojim dužnostima i ovlašenjima i da nije blagovremeno djelovao na nezakonite radnje Službe za poslove sa strancima!!!!

Kažu: “Time je zapravo utvrđena neusklađenost Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH sa Konvencijom o ljudskim pravima, jer pomenuti zakon daje mogućnost Službi za poslove sa strancima da i prije donošenja odluke o protjerivanju stranom državljaninu odredi mjeru stavljanja pod nadzor, što nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima.“ Naravno iza ovog će uslijediti hitna promjena zakonske procedure kojom će se legelozivat kriminal i totrure nad građanima ove zemlje pa će opet prozivat Nađu Dizdarević i govorit kako je „preuveličana„ tvrdnja da je puno zajedničkog u tz. Imigracionom Centru Bosnatanamu i Gvatnamom Bay na Kubi….

Ovo je poziv da se probudimo i da nedamo našu braću i da ne dozvolimo da im traže nikakve treće zemlje. Za ovoliku nepravdu koju su načinili njima i njihovim porodicama, najmanja satsfakcija bi bila da jedna i jedina zemlja treba i mora da bude BiH, jer nema te zemlje koja može garantovat sigurnost građana koji budu protjerani sa epitetom „opasni po nacionalnu sigurnost“, jer nema te zemlje koja će razumit da u jednoj zemlji na Balkanu postoje ljudi koji su nekad jedni protiv drugih ratovali puškama, a sada ti isti agresori odlučuju o moralu i vrijednostima onih koji su branili nedužni narod od njihovg pokolja. Nema te zemlje koja će razumit zašto najveća opasnost po sigurnost ove zemlje odlučuje o sigurnosti drugih građana.

To je dovoljno razloga da se ovi ljudi zasluženo domore sa svojim porodicama u zemlji u kojoj su krv prolili za njenu slobodu i o tome treba i moraju da odlučuju građani te iste zemlje a ne agresori!!!

Ukoliko bi se pak desilo njihovo kidnapovanje, to bi bilo najveće poniženje svakom članu državnih instituacija, koji imalo ima ljudskosti u sebi, jer to bi bilo njihovo očigledno izigravanje od strane agresora.

Mi to ne smijemo nijemo posmatrat i učestovat u tom zulumu. Mi moramo zaustavit ovu hajku na muslimane sada, jednom i zauvijek!!!! Uzalud misle da bi se njihovom deportacijom riješili muslimana, jer svi smo mi jedno!!!

Nađa Dizdarević

(sebileu)

Leave a Reply

*

captcha *