U izuzetno toploj atmosferi, s mnogo pozitivne energije i lijepih riječi promotorica prof. dr. Fahire Fejzić-Ćengić i mr. Mirele Rožajac-Zulčić, kao i gošće iz Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH Leile Hamzagić-Kovačević, te uz odličnu izvedbu Une Bejtović koja je čitala odabrane odlomke iz Priloga, sinoć (05.01.2012.) je u multimedijalnoj sali CEI “Nahla” promovirana publikacija “Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900-2010)“.

Izrada ovog opsežnog projekta počela je prije više od godinu dana kad su se srele i preklopile energije nekoliko entuzijastičnih žena koje su odlučile na jednom mjestu pokušati ponuditi, jednostavnim jezikom kazano listu ili popis, dakle bibliografiju – knjiga, publikacija, radova i članaka koji su utjecali ili utječu na formiranje pozicije žene u našem društvu.

Kako je, između ostalog, u svojoj recenziji ove knjige istakao prof. dr. Fikret Karčić: “Po svom konceptu, ova knjiga daje pregled veoma važnog dijela publikacija i radova o ženi u BiH, posebno muslimanki, te će biti od neizmjerne pomoći istraživačima i svima onima koji su zainteresovani za društveni položaj žene u BiH. Ona će, sigurno, služiti i kao dokument o jednom vremenu i svjedočiti o promjenama u stvarnosti BiH, ali i u diskursu o ženi u ovoj zemlji na Balkanu. Ovo tim prije što ova knjiga sadrži u svom dodatku i pune tekstove odabranih članaka o muslimankama iz periodike te, na taj način, pored bibliografije sadrži i jednu vrstu antologije.”

Direktorica Centra Sehija Dedović u uvodnom obraćanju ukratko je obrazložila motive za bavljenje ovakvom vrstom rada i potrebu da se, pored doprinosa poboljšavanju položaja žene na individualnom planu, radi i na analizi uzroka problema s kojima se ona susreće i pronalaženju rješenja.

Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH prepoznalo je vrijednost ovog projekta sufinansirajući štampanje bibliografije iz sredstava za “Podršku izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.” U ime Ministarstva skupu se obratila savjetnica ministra Leila Hamzagić-Kovačević koja je naglasila spremnost ove institucije da podrži projekte koji doprinose osnaživanju i edukaciji žena.

O samoj publikaciji i radu Nahlinog istraživačkog odjela govorila je voditeljica ovog odjela mr. Đermana Šeta. “Ova bibliografija omogućava nam da markiramo pojedine periode u kojima su žene pisale više nego što bi se to danas očekivalo, ali i manje. Ona nam daje uvid u to da je 1903. gradonačelnik Rogatice predložio Uzejfa-hanumu Jamaković za odlikovanje zbog toga što je preko četrdeset godina podučavala žensku djecu u mektebu. Ukazuje na žensko prisustvo, ali i odustvo. Ukazuje na to da su o ženama pisali češće muškarci, nego one same. Ukazuje na jedan opći izostanak analize i bavljenja ženskim temama kao takvim, osim ako one na ovaj ili onaj način nisu ideološki podobne. Ukazuje na to da, npr., u radovima Filozofskog fakulteta u Sarajevu tokom ukupnog izdavanja radova imamo samo jedan jedini tekst, i to iz 2010. koji tretira bilo kakvo žensko pitanje. U prilozima Instituta za istoriju imamo ukupno tek dva takva originalna teksta”, podvukla je Šeta.

Mr. Mirela Rožajac-Zulčić izrazila je svoje zadovoljstvo što je radeći na ovom projektu uspjela objediniti svoje znanje stečeno na dodiplomskom studiju bibliotekarstva i postdiplomskom na rodnim studijama. Ona je sa stručnog aspekta pojasnila značaj izrade bibliografija kao formi koje nam omogućavaju sistematsko istraživanje pojava u društvu. 

Prof. dr. Fahira Fejzić-Čengić vrlo je nadahnuto govorila o samom procesu nastanka ovog djela i značaju komunikacije među ljudima na jednom višem nivou koji nadilazi puko prenošenje tuđih riječi ili komentiranje događaja, a to je razgovor o idejama. Mladim istraživačima i istraživačicama je poručila da ustraju u radu za opće dobro “jer samo projekti koje uradimo za opće dobro prežive!“.

Pripremila: Elmina Mušinović

               nahla.ba 

Leave a Reply

*

captcha *