IslamBosna.ba– Krajnje desničarski političar koji je potakao pitanje minareta u Švicarskoj sada pokušava pridobiti glasove za zabranu nikaba prema tekstu objavljenom na internet stranici OnIslam.
Walter Wobmann i njegovi saveznici namjeravaju pokrenuti inicijativu ‘Da, zabrani nikaba’, za koju navode da namjerava očuvati švicarsku kulturu.
“U našoj kulturi ne pokrivate lice, već ga pokazujete. To je naša kultura, to je naše društvo”, kaže on.

Inicijativa je pokrenuta u utorak i namjeravaju prikupiti 100.000 potpisa, a ukoliko skupe određeni broj potpisa o pitanju zabrane će odlučiti narodni referendum shodno švicarskom sistemu izravne demokratije.
“Sve više i više muslimana dolazi u Švicarsku, izbjegličkim putevima, i važno je da ovi ljudi znaju koje propise mi imamo u tim područjima”, kaže Wobmann.
“Važno je da sada preduzemo akciju, na početku, ili će postati teško”.
Factbook američke CIA-e navodi da u Švicarskoj živi oko 400.000 muslimana, što predstavlja pet posto stanovnika od ukupnog broja od osam miliona.

Prema procjenama od 150 do 300 muslimanki u Švicarskoj nosi nikab.

IslamBosna.ba