IslamBosna.ba- Nakon što su prve varnice sukoba između vođe vojne hunte Abdulfettaha es-Sisija i šejhu al-Azhara Ahmeda Tajjiba izbile zbog tzv. verbalnog razvoda braka, sukob se produbljuje. Na kongresu koji je održan u utorak, Ahmed Tajjib je kategorički odbacio mogućnost povezivanja islama sa terorizmom i karakteriziranje terorizma kao islamskog, a mnogi u tome vide indirektan odgovor na es-Sisijeve tvrdnje u kojima je povezao islam sa terorizmom.

Sukob nekadašnjih saveznika u svrgavanju legitimnog i legalnog egipatskog predsjednika Muhammeda Mursija, očigledno neće tu stati. Parlamentarni zastupnik Muhammed Ebu Hamid, blizak vođi vojne hunte es-Sisiju, saopćio je da će predati Parlamentu nacrt novog zakona, koji će omogućiti smjenu šejhu el-Azhara, ali isto tako, i promijeniti strukturu Savjeta visoke uleme. Savjet visoke uleme, najznačajnija ulemanska organizacija el-Azhara, koja u sebi objedinjuje ulemu islamskih nauka i tretira islamska pitanja, prema prijedlogu novog zakona neće biti više to. Predlagač, Ebu Hamid tvrdi, da su se u članstvo Savjeta ‘uvukli’ ljudi iz samog vrha Muslimanske braće i da, ubuduće, članovi tog savjeta mogu biti i naučnici iz drugih oblasti, poput medicine, sociologije i slično. On je, također, napao Savjet, zato što je izdao saopćenje u kojem optužuje es-Sisijevog savjetnika da želi preuzeti funkciju šejh el-Azhara.

Prema dosadašnjim pravilima, šejh el-Azhar se birao iz reda članova Savjeta i ostajao je na funkciji do osamdesete godine života. Po ovom prijedlogu, kako ističe predlagač, mijenjaju se pravila za izbor šejh el-Azhara, tako da on ne mora više ni biti član Savjeta visoke uleme.

Profesor šerijatskog prava na el-Azharu, Sabri Ibada priznao je da postoji veliko neslaganje između vođe vojne hunte i el-Azhara, ističući da je to započelo pitanjem zajedničkih hutbi, koje je predlagao ministar vakufa, a čemu se el-Azhar suprotstavio, da bi kulminiralo pitanjem verbalnog razvoda braka.

On je istakao da Savjet visoke uleme nikada neće prihvatiti prijedloge Muhammeda Ebu Hamida, ističući da je el-Azhar neovisan u tim stvarima i da nikada neće biti dozvoljeno da član Savjeta bude neko ko nije islamski učenjak. On je dodao da Ebu Hamid želi promijeniti strukturu Savjeta i izbor šejh el-Azhara i ovo tijelo učiniti sekularističkim, što, el-Azhar nikada neće dozvoliti.

Politički analitičar, također blizak vrhu režima, Džemal Abduldževad saopćio je da podržava prijedlog Muhammeda Ebu Hamida jer, kako ističe “šejh el-Azhar, siguran u nemogućnost svoje smjene, ponaša se kao božanstvo na Zemlji.” On ističe da je razlog zbog kojeg se podnosi ovaj zahtjev, zapravo želja vlasti da na čelo el-Azhara dođe es-Sisijev savjetnik Usame el-Ezheri, jer dosadašnji zakon o el-Azharu podrazumijeva da šejh el-Azhar bude član Savjeta visoke uleme, kao što predviđa i nemogućnost smjene šejh el-Azhara.

IslamBosna.ba