Na svom novom poslu Abdalati, koji je do sada obavljao družnost direktora u Centru za nauku i posmatranje Zemlje pri Univerzitetu Colorado u Boulderu, osigurat će sprovođenje NASA-inih naučnih programa u skladu s ciljevima Bijele kuće.

Polarni istraživač koji je služio na različitim pozicijama u NASA-i od 1998. do 2008. godine, prethodno je također bio šef jedne od podružnica Goddard Centra u Greenbeltu. Sada će usko sarađivati s uredom za politiku nauke i tehnologije i uredom za menažment i budžet Bijele kuće.

“Drago nam je što se Velid vratio u agenciju u ovom kritičnom periodu tranzicije”, stoji u Boldenovom saopćenju štampi. “Njegovo iskustvo, širok spektar naučnog znanja i upoznatost s radom NASE puno će koristiti agenciji. Također, on će biti istinski zastupnik za naše brojne i različite naučne, istraživačke i ispitivačke programe.”

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *