„Dužnost muslimana je da uče i pamte Kur’an, i da slijede njegovo učenje u svim područjima života“, kazao je ministar i ukazao na vladinu podršku domaćim i međunarodnim natjecanjima Kur’ana. 

El Šejh je izjavio da Kur’an igra važnu ulogu u životima muslimana širom svijeta. “Kur’an je dao veliki doprinos razvoju islamske civilizacije”, istaknuo je. 
Mensur el Sumaih, generalni sekretar takmičenja, izjavio je da se takmičenje po prvi put održava unutar Velike džamije, ohrabrujući na taj način muslimansku omladinu da uče Kur’an. 
On se zahvalio Predsjedništvu Dvije Svete džamije za organiziranje takmičenja. „Organizirali smo također po prvi put kurs za sudije prije samog takmičenja,“ rekao je on. „Stručnjaci iz 16 zemalja pohađali su kurs.“

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *