Brojke se odnose na period od 2005-2009. god.”Ovaj izvoz oružja je odobren iako je već tada postojala sumnja i opasnost da bi to oružje moglo biti upotrijebljeno u svrhu ‘povrede ili kršenja osnovni ljudskih prava”, rekao je Matias Džon(Mathias John), sručnjak za pitanja praćenja naoružanja u organizaciji (Amnesty International).

U studiji koja broji stotinu stranica, Amnesty istražuje izvoz oružja za Egipat, Bahrejn, Jemen, Libiju i Siriju. Pored Njemačke bitni izvoznici oružja bili su i: Belgija, Bugarska, Francuska, Velika Britanija, Italija, Austrija, Rusija, Češka i SAD. Svi oni su izvozili oružje, municiju, i drugu opremu, kojom se pomagala policija i vojska u ubijanju mirnih demonstranata, njihovom ranjavanju ili povređivanju kao i njihovom prisilnom privođenju na saslušanja i praćenju.

”Sadašnje uvođenje embarga na izvoz (u to područje) oružja je kasno i premalo”, navodi Džon (John). ”Naša istraživanja jasno pokazuju da postojeća kontrola izvoza oružja nije zadovoljavajuća. Mi trebamo, što je moguće prije, jednu internacionalnu konferenciju koja bi bila posvećena kontroli izvoza naoružanja. Mi trebamo jedan efikasniji internacionalni ugovor vezan za isporuku i trgovinu oružja. Pri tom bi se moralo uvažiti: Nema isporuke oružja ako postoji rizik da će primalac to isto upotrijebiti u kršenju ljudskih prava”.

Amnesty poziva Saveznu vladu (Bundstag) da se založi za održavanje sveobuhvatne konferencije po pitanju trgovine oružja. ”Potrebno je, isto tako, da Njemačka već sada primjenjuje sličnu klauzulu o ljudskim pravima. ”Vlada Njemačke u procesu odobravanja izvoza treba konsultovati i Njemački Paralment i donijeti mjere, vezano za sigurnost i ljudska prava kao i odgovornosti kod odobravanja dozvola za izvoz oružja”, navodi Džon (John).

 

 

(akosba)

Leave a Reply

*

captcha *