IslamBosna.ba- Pojedinim predajama jednostavno nije potreban nikakav komentar.

Poznati šafijski učenjak, Ebu’l Hassan el-Maverdi, koji je umro 450 godine po hidžri, sakrio je sve knjige koje je pisao tokom svog života.

Kada je bio na samrtnoj postelji, pozvao je osobu kojoj je vjerovao i kazao joj:

“Sve knjige na tom i tom mjestu su moje autorsko djelo, međutim izabrao sam da ih ne objavim jer nisam mogao odrediti imam li čist nijjet. Kada mi se smrt približi i počnu samrtni hropci, stavi svoju ruku na moju. Ako je čvrsto stegnem, onda ti govorim da moja djela nisu primljena, pa uzmi moje knjige i baci ih u rijeku. Ako, međutim, opustim stisak, onda ti govorim da su primljena”.

Njegov prijatelj kaže:

“Kada su mu konačno došli samrtni hropci, stavio sam svoju ruku u njegovu. Opustio je svoj stisak, pa su njegove knjige objavljene”.

(Sijar e’lam en-Nubela)

Oni nisu bili opčinjeni da na knjigama stoji njihovo ime.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ali Hammuda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba