Desna obala Drine je nacionalni park već 60 godina, dok se za lijevu obalu (Srebrenica i Žepa) pokazuju samo interesi uništavanja prirodnih resursa. Kome je stalo do čega pokazuje, između ostalog, i činjenica da je nedavno vlada RS dala zeleno svjetlo za izgradnju HE na rijeci Žepi, što bi predstavljalo početak nestanka prirodnih ljepota ovog kraja.

U cilju očuvanja prirodnih resursa lijeve obale Drine, u Srebrenici je pokrenut  prvi projekat LBAP (lokalni akcioni plan za biodiverzitet) u BiH i jugoistočnom dijelu Evrope. Projekat će interesnim grupama biti prezentiran na rekultivisanom dijelu etaže brane rudničke jalovine u Sasama.

«Radi se o proces-dokumentu zaštite bidiverziteta (raznolikosti živog svijeta), što ne znači samo zaštitu, već i korist. To je skup projekata koje treba realizovati u narednih 10 godina, nakon izrade studije biodiverziteta kao osnovne baze od koje se polazi. Na mnogim seminarima koje sam posjetio u okruženju uvjek sam isticao problem da je svjetski presedan da je desna obala rijeke Drine nacionalni park, a lijeva plato za nekontrolisanu eksploataciju prirodnog resursa. Uspio sam skrenuti svjetsku pažnju na taj problem. Sad mi je cilj napraviti fitocenološke snimke i ukazati na specifičan biodiverzitet ovog područja sa oko 200 endemičnih biljnih vrsta, što bi bila baza da se prostor proglasi nacionalnim parkom prirode. To bi preporodilo kraj stvorilo uslove za razvoj regije», kazao nam je Ilijas Begić, Srebreničanin, kandidat za narodnog poslanika u RS-u SBB BiH.

On ističe da bi svi projekti imali prefiks «eko», te da je za sada  rezervisano oko pet miliona eura za realizaciju projekata iz LBAP-a.
Podršku za ovaj projekat je Begić dobio od čelnih ljudi iz NP Tara, a čelna osoba u Evropi je Turkinja Ajšegul Gil, čiji je muž u norveškom parlamentu. Za realizaciju planova je potrebna i podrška bh. državljana, pogotovo onih iz manjeg bh.entiteta.
Stoga je jedan od ciljeva i proširivanje spektra interesnih grupa na bh.dijasporu, nevladin sektor i asocijacije mladih sudenata u dijaspori.

Begić apeluje na sve koji mogu da daju svoj doprinos da prostor lijeve obale Drine, općine Srebrenica i Žepa,  bude nacionalni park, po uzoru na desnu obalu Drine koja je to već 60 godina.

IslamBosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *