IslamBosna.ba- Nekoliko trenutaka prije nego što je preselio na Ahiret,  egipatski predsjednik Muhammed Mursi otkrio je postojanje tajne aktovke koja sadrži dokaze o njegovoj nevinosti i naveo je da će razgovarati o toj aktovci samo na zatvorenom sastanku uz prisustvo čovjeka koji je predvodio državni udar protiv njega, Abdulfettaha es-Sisija.

Prema rodbini zatvorenika koji su prisustvovali Mursijevom suđenju, njegove posljednje riječi prije smrti odnosile su se na aktovku koja sadrži dokaze koji pobijaju optužbe za izdaju te pokazuju egipatskom narodu ko ih je izdao, a ko je branio njihova prava.

Prema izvorima iz organizacija ljudskih prava koji su prisustvovali ranijim sudskim ročištima, Mursi je prethodno zahtijevao da se održi tajni sastanak u prisustvu es-Sisija, bivšeg ministra odbrane Muhammeda Husseina Tantavija i bivšeg načelnika generalštaba Sami Anana, kako bi razgovarali o ozbiljnim informacijama koje prijete egipatskoj nacionalnoj sigurnosti. Međutim, sudska tijela koja su istraživala ove predmete nekoliko puta su odbila zahtjev predsjednika Mursija.

Vođe Muslimanske braće i druge osobe iz Stranke slobode i pravde, koji su bili bliski predsjedniku Mursiju tokom njegove vladavine, otkrili su za Arabi21 da se dio informacija, koje se nalaze u aktovci, odnosi na es-Sisijevu umiješanost u ubijanje demonstranata tokom revolucije 25. januara 2011. Međutim, ova informacija se podudara sa izvještajem komisije koja je istraživala dešavanja tokom revolucije, a koju je Mursi formirao tokom svoje vladavine.

Vođe, koje su govorile pod uvjetom anonimnosti, su potvrdile da je ova komisija predala samo jedan primjerak izvještaja Mursiji, a koji je on predao revolucionarnom tužilaštvu, jedinici koju je formirao da istraži ubistva demonstranata nakon što je bivši predsjednik Husni Mubarak osuđen.

Isti izvori dodaju da je izvještaj kojeg je  pripremio savjetnik Omar Mervan, tadašnji predsjednik Komisije, i ministar parlamentarnog vijeća u vladi Šerifa Ismaila, tokom vladavine es-Sisija nestao. Međutim, oni znaju da izvještaj dokazuje da je es-Sisi odgovoran za ubijanje demonstranata snajperskim timovima na krovovima zgrada blizu trga Tahrir te krovu Ramses Hilton hotela s pogledom na trg Abdel Munejm Rijad, u blizini trga Tahrir.

Izvori su istakli da je tokom posljednjih dana vladavine predsjednika Mursija, došlo do sukoba između njega i pučističkog ministra odbrane es-Sisija. Ovo se dogodilo nakon što je Mursi ukazao na es-Sisijev neuspjeh da oslobodi sedam vojnika koji su oteti u gradu Refah na Sinaju, a sigurnosne službe su otrkile da je es-Sisiji odbio da naredi vojsci da podrži policijske snage u napadu na skrovište otmičara.

Prema informacijama do kojih je došao Arabi21, es-Sisi je odbio da podrži policijske snage u akciji na Džebel el-Helal.

Izvori potvrđuju da kada je es-Sisi izbjegao da posluša Mursijev zahtjev, on je tvrdio da postoji mirovni sporazum sa Izraelom koji ne dozvoljava da egipatska vojska ili vojni avioni ulaze na mjesta gdje se otmičari skrivaju. Nakon što je Mursi insistirao da es-Sisi ispuni njegova naređenja, es-Sisije tražio od Mursija da se zvanično obrati i spremi ratni plan, kao i kartu vojnih operacija po kojoj će se odvijati misija.

Izvori su pojasnili da je to es-Sisi zahtijevao jer je mislio da se Mursi neće složiti. Iznenađujuće i suprotno očekivanjima, Mursi je zahtijevao da odmah potpiše naredbu za rat i karte vojnih operacija. To se zaista dogodilo, ali iznenađujuće je bilo da su taoci oslobođeni nekoliko sati kasnije bez hapšenja otmičara.

Isti izvori dodaju da je ovaj incident povećao Mursijeve sumnje u umiješanost es-Sisija u ubistvo 16 egipatskih vojnika na kontrolnom punktu na egipatskoj granici sa okupiranom Palestinom od 5. avgusta 2012. godine.

Ovaj incident je doveo do povlačenja iz službe direktora egipatske obavještajne agencije Murada Muvafija, ministra odbrane Tantavija, načelnika generalštaba Anana, i nekoliko visokih zvaničnika ministarstva odbrane, uključujući načelnika vojne policije, kao i direktore za sigurnost na sjevernom i južnom Sinaju.