Hvala Uzvišenom Allahu, salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s.

1. POGLAVLJE O VJEROVANJU ( Kitabu-l-iman)

HADIS 3. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko ili od sedamdeset i nekoliko dijelova. Najvrijedniji dio su riječi Nema drugog boga osim Allaha, a krajnji dio jeste skloniti prepreku sa puta. A i stid je dio imana.““?

Komentar:

Božiji Poslanik s.a.v.s. ovim hadisom imenuje tri, od šezdeset i nekoliko ili sedamdeset i nekoliko sastavnih dijelova imana – vjerovanja. Sama razlika u broju sastavnih dijelova imana dolazi radi različitih rivajeta. Svi hadiski učenjaci se slažu da se radi o šezdeset i nekoliko dijelova, a neki od njih smatraju da se radi o sedamdeset i nekoliko dijelova imana.

Prvi je izgovarati riječi LA ILAHE ILLALLAH (Nema drugog boga osim Allaha). U prošlim predavanjima naglasili smo i citirali nekoliko hadisa od Muhammeda s.a.v.s. u kojima se govori o vrijednosti izgovaranja šehadeta, te smo rekli da će ući u džennet svaka osoba koja makar jednom iskreno kaže LA ILAHE ILLALAH. S obzirom da se u ovoj sintagmi krije sva filozofija islama, u njoj su sadržane sve istine islama, a to je da NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA, ona ima prvenstveno mjesto. Iz ove rečenice sve ostalo proizilazi.

Mnogi islamski učenjaci su istraživali, na temelju mnogih hadisa koji su sastavni dijelovi imana, pa su tako nastala brojna djela o tome.

Vidimo da se ovim hadisom potvrđuje da su sastavni dijelovi imana i verbalne (jezičke) i praktične naravi. Izgovaranje riječi LA ILAHE ILLALLAH se potvrđuje činjenjem dobrih djela (uklanjanje prepreka sa puta). Znači da svaka osoba čije vjerovanje srcem nije potvrđeno sa činjenjem dobrih djela ima krnjavo vjerovanje.

Ovaj hadis posebice naglašava da je stid sastavni dio imana. U nekim drugim rivajetima za stid se kaže da je sa stidom svaki hajr, da sa stidom ne dolazi ništa drugo osim dobra. Stid može biti osobina s kojom se osoba rodi, ali isto tako stid se može postići odgojem i moralnim usavršavanjem.

Potrebno je razjasniti da nema stida u slučaju potrebe svjedočenja u korist istine i nema stida kada je u pitanju saznavanje ispravnog načina ponašanja i ophođenja. Stid se ogleda u čuvanju od zla i ružnih djela, a činjenju dobra. Stid je čuvanje jezika od svakakvog govora, očiju od gledanja harama, ruku od činjenja ružnih djela, nogu od hodenje ka zlu.

U vremenu u kojem živimo svjedoci smo nedostatka i pomanjkanja stida i umnožavanja i povećanja nemorala. Muslimanske porodice koje su se do jučer mogle hvaliti sa odgojem i ponašanjem svoje djece, to danas, na žalost ne mogu. Muslimanska omladina je izgubila stid, ili kako to naš narod kaže ? OBRAZ. Muslimanska omladina nema islamsko ophođenje sa starijim. Njihov jezik je pun vulgarnosti i psovki. Stanje se svakodnevno pogoršava. Potrebna je hitna reakcija svih svjesnih muslimana. Svako ima svoj dio zadatka. Otac i majka trebaju nastojati svoje dijete odgajati u skladu sa islamskim propisima, mladi se trebaju obrazovati i informisati o o tom što je dobro i lijepo i u skladu sa tim živjeti. Potrebno je od modernog, tehnološki naprednog, svijeta uzeti ono što je kvalitetno i korisno, a kloniti se zla koje nam svakodnevno kuca na naša vrata. Iskreni musliman ne smije sumnjati u istinitost riječi Muhammeda s.a.v.s. da je sa stidom svaki hajr.

Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da pomogne našu omladinu, da našim starijim da snage i strpljivosti da vlastitim primjerom pokažu kako se islamski živi.

PRAKTIČNI SAVJET:

Kada se u prisustvu iskrenog muslimana počne ogovarati drugi musliman, njegova OBAVEZA je da se stavi u odbranu i zaštitu muslimana. Ne smiju se zaboraviti riječi Uzvišenog Allaha iz sure el-Hudžurat da je ogovaranje muslimana isto kao i jesti meso svog mrtvog brata. Neka nas Allah sačuva.
AMIN !!!

U Bužimu, 13. zu-l-hidždže 1421.h.g.
08. mart 2001.godine
Sabahuddin ef. Sijamhodžić

Leave a Reply

*

captcha *