Neka ulema kaže da iskrena ljubav prema Allahu i Njegovom poslaniku s.a.v.s. predstavlja saglasnost srca sa onim čime je Allah zadovoljan te tako čovjek voli ono što Allah voli i mrzi ono što Allah mrzi.

Kakav je naš slučaj? Muslimani danas kažu da vole Allaha i Njegovog poslanika s.a.v.s., ali ipak nisu spremni podnijeti žrtvu na tom putu. Istina je da muslimani danas i klanjaju i poste, trude se da ne lažu i ne ogovaraju, i sl.; međutim, kada se od muslimana traži da na Božijem putu daju svoje živote (džihad) ili svoje imetke (zekat, sadaka) onda nastaje problem. Malo je muslimana koji su uvjereni da je imetak potrošen na Božijem putu jedini imetak koji će im koristiti na Sudnjem danu. Sve ono što čovjek zadrži za sebe to ima samo na dunjaluku.

Danas muslimani vole druge muslimane samo ako od njih imaju kakvu ovosvjetsku korist. Malo je onih koji iskreno vole brata muslimana samo zato što ide u džamiju. Samo zato što je musliman.

U jednom drugom hadisu, koji prenosi Enes r.a., Muhammed s.a.v.s. kaže: „Čovjek neće biti iskreni vjernik sve dok mu ja (Muhammed s.a.v.s.) ne budem draži od njegove porodice, od njegovog imetka i svih ostalih ljudi.“

U komenatru ovoga hadisa se kaže da ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. neće biti iskrena, ma šta čovjek govorio, sve dok Poslanik s.a.v.s. i ono što on traži da se čini ili traži da se ne čini, ne bude preče čovjeku od njegove porodice, imetka i od svega ostalog.

PRAKTIČNI SAVJET:

Kada se sretneš sa bratom muslimanom lijepo je da se s njim rukuješ i da se s njim selamiš. Naravno, nema rukovanja između muškaraca i žena, osim ako nisu jedno drugom blizak rod (mahrem). Kada se udaljavaš iz društva ili napustaš društvo muslimana potrebno je nazvati selam, jer prvi selam koji nazivamo kod dolaska u društvo nije ništa bolji od onog selama kada to društvo napuštamo.

Pripremio: Sabahuddin ef. Sijamhodžić

Leave a Reply

*

captcha *