Hvala Uzvišenom Allahu, salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s.

1. POGLAVLJE O VJEROVANJU ( Kitabu-l-iman)
HADIS 7. Podsticanje na lijep odnos prema komšijama i ugošćavanje gosta

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo postupa sa komšijom; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ugosti gosta.“

Komentar:

U drugom rivajetu se kaže da „ne uznemirava komšiju“. I u ovome hadisu Allahov Poslanik s.a.v.s. govori o osobinama istinskih vjernika i savjetuje ih u tri stvari.
Prva je da čovjek govori dobro ili da šuti. Čovjek treba da govori samo dobro, da bude iskren, da se ne služi ružnim i vulgarnim riječima. Sve prljave riječi, poput ogovaranja, vrijeđanja, laži, potvore, prljaju naša usta i naše duše.
Poslanik a.s. kaže da onaj ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan tj. ko je iskreni vjernik on govori samo dobro. A ako nema šta dobro da govori onda šuti. Narod kaže da je šutnja zlato, a dobro govoriti da je srebro.

Imami Nevevi navodi izreku Ebu ‘Ālija ed-Dakkaka da je rekao: „Ko prešuti ili ne kaže istinu kada je to potrebno on je podmukli šejtan“.
Iskreni vjernik mora znati procijeniti kada treba da šuti, da se klone društva u kojem se govori bestidnim riječima. Jezik čovjeku može pribaviti džennet ili džehennem. Jezik može biti čovjeku najbolji prijatelj, ali i najgori neprijatelj.

Druga stvar je činiti dobro i lijepo postupati sa komšijom. Kadi ‘Ijjad kaže da je značenje ovoga hadisa u tome da je lijepo postupanje sa komšijama i ugošćavanje gosta obaveza svakom onome ko prihvata propise Islama. Lijep postupak i odnos sa komšijom spada u prava komšije. Ne smijemo zaboraviti riječi Muhammeda s.a.v.s. koji kaže: „Džibril me je toliko savjetovao i upozoravao na odnos prema komšiji tako da sam pomislio da će me on naslijediti nakon moje smrti.“

Treća stvar je ugošćavanje gosta. To je jedan od lijepih islamskih adaba koji su prakticirali Allahovi poslanici, ashabi i svi dobri vjernici. Ako Bog da o ovome će biti govora nešto kasnije.
I na kraju je veoma značajno prenijeti stav velikog islamskog učenjaka Ebu Muhammeda Abdullaha ibn Ebi Zejda koji kaže: „Sva dobra svojstva i adabi (ponašanja ljudi) se izvode iz četiri hadisa Muhammeda s.a.v.s. u kojima se kaže:
1. „Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.“
2. „Ljepota Islama kod čovjeka se sastoji u tome da se ostavi onoga što ga se ne tiče.“
3. „Onome kome je nešto uskraćeno savjet je „Ne ljuti se.“
4. „Neće biti pravi vjernik (čovjek) sve dok ne bude volio svome bratu ono što želi sebi.“

Neka nas Allah pomogne i učvrsti nas na putu Istine. AMIN!!!

PRAKTIČNI SAVJET:

Ako ti neko učini nešto našao, uvrijedi te, ogovori te, slaže na tebe poslušaj savjet našeg dragog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. „NE LJUTI SE“. Ako Bog da, Allah će ti to nadoknaditi onako kako to samo On zna.

Pripremio: Sabahuddin ef. Sijamhodžić

Leave a Reply

*

captcha *