– Obavijestio me je Ubade b. Samit da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao da obavijesti (ashabe) o Lejlei-kadru, ali se posvađaše dva muslimana i on reče: Izađoh da vas obavijestim o Lejlei-kadru, a pošto se međusobno posvađa taj i taj, znanje o njoj se diže. Možda će to za vas biti bolje. Istražujte je u (dvadeset) sedmoj, (dvadeset) devetoj ili (dvadeset) petoj (noći ramazana)!1
1. Buhari gornjim naslovom pobija mišljenje murdžija, koji tvrde da se ne treba bojati posljedica griješenja samo ako čovjek vjeruje u Allaha, dželle šanuhu.
Gornjim ajetom hvale se oni koji mole Allaha, dželle šanuhu, za oprost svoji grijeha učinjenih iz neznanja, a kude oni koji stalno griješe i ne mole od Allaha oprost. Ovakvi trebaju za svoju sudbinu biti u većem strahu od onoga koji se kaje za svoje povremene prijestupe.
Ali-Imran: 135, preved u cjelosti glasi: „I oni kada urade kakvo hrđavo djelo ili učine sebi nasilje, sjete se Allaha i zatraže oprost za svoje grijehe. A ko će oprostiti grijehe osim Allaha. Oni nisu, znajući da je to grijeh, ustrajali na onom što su činili.“
Prvim hadisom Buhari pobija mišljenje murdžija koji ne smatraju nekoga ko učini veliki grijeh fasikom (grješnikom). Po njihovom mišljenju grđenje muslimana nije grijeh, a ubiti ga nije nevjerstvo.
Zejd b. Haris pitao je Ebu-Vaila: „Je li ispravno ili neispravno mišljenje murdžija, (da griješenje nema loših posljedica za vjernika)?“ Ebu-Vail mu je umjesto odgovora citirao gornji hadis i time demantovao stav murdžija.
Konkretnom izjavom Muhammed, sallalahu alejhi ve sellem, aludira na svađu Ka’ba b. Malika sa Abdullahom b. Hadredom za naplatu duga. Drugi i treći ajet Hudžurat poglavlja u prijedu glasi: „Ne dižite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika i ne govorite s njim glasno, kao što govorite jedan s drugim, da vam ne bi (zbog toga) propala vaša djela, a vi (da) i ne osjetite. Zaista oni koji spuštaju glasove kod Allahovog Poslanika, oni su ti čija je srca Allah  prokušao za bogobojaznost. Oni će imati oprost i veliku nagradu.“
Međusobno prepiranje ljudi, grubost i drskost, šteti i pojedincu i zajednici. To su poroci i osobine zaostalih ljudi. Svađa u džamiji gore spomenutih ashaba bila je uzrok da su isčezli simptomi Lejlei-kadra. To je prisutne ožalostilo, pa je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, samo unekoliko odredio njeno vrijeme, rekavši: „Iščekujte je u 25. 27. i 29. noći ramazana!“
islambosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *