Kompletirani su odgovori dr. Šukrije Ramića na pitanja postavljena od strane članova i simpatizera IslamBosna. Preporučujemo onima koji su proičtali prvi dio da pročitaju i nastavak, a onima koji nisu da to obavezno učine.

Sutjeska: Poznato je da Uzvišeni Allah pored Svog imena Allah S.W.T.A., ima još 99 atributa  ili najljepših imena, ali nigdje se ne spominje ime bog, čiji naziv koriste isključivo kršćani balkana pa i istočne Evrope. Kako to da  su i muslimani pomenutog područja u prvom redu ulema prihvatili isti naziv pored Uzvišenog Allaha kojeg koriste u svim svojim ibadetima.  Zamolio bih za Vaše mišljenje po pitanju tog dodavanja imena Uzvišenom Allahu, da li je to Islamski prihvatljivo ili ne?

Dr. Ramić: Uzvišeni Allah u suri El-Earaf u sto osamdesetom ajetu jasno naređuje: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni.ˮ To je striktna i eksplicitna naredba i musliman je dužan da je u svojoj praksi primjenjuje.Prema tome, jedino je ispravno da Uzvišenog Allaha zovemo Njegovim lijepim imenima, kojih im devedeset devet, onako kako je to On u Kur’anu kazao ili Ga je tako zvao Njegov Poslanik, s.a.v.s. Riječ bog (Bog) nije Allahovo dž.š, ime. Ta riječ u različitim jezicima i vjerama nosi u sebi stotine različitih značenja. Naprimjer, kada bismo pripadnike različitih vjera kod nas pitali da nam opišu boga u kog vjeruju vidjeli bismo ogromnu razliku između tih njihovih bogova i Uzvišenog Storitelja u kog muslimani vjeruju. U većini slučajeva ti njihovi opisi boga bili bi, s islamske tačke gledišta, vrijeđanje Uzvišenog Stvoritelja. Zbog toga preporučujem muslimanima da o Allahu, dž.š, govore onako kako je On o sebi govorio i kako je o Njemu govorio Njegov Poslanik, s.a.v.s. Neka odaberu neko od Njegovih 99 lijepih imena. To je najsigurniji put. Sve ostalo je stranputica koja, ponekad, može biti i vrlo opasna.

@mer: Poznato mi je da dio uleme dozvoljava tevesul putem ugleda i statusa Poslanika a.s. ili dobrih ljudi kao npr. kad se kaže u dovi: "Moj Gospodaru! Tebi se obraćam sa čašću i ugledom Tvog Poslanika a.s…."
Ono što mene interesuje, da li slijedeće riječi ulaze u okvir gore spomenutog tevesula:
"O Allahov Poslaniče, poslušaj naš zahtjev (molbu), O Allahov Poslaniče, zamoli Svemogućeg za Njegovu milost, blagoslov i jedinstvo…"
I sve druge formulacije, gdje se traži od Poslanika a.s., ne da Poslanik a.s. usliša dovu, već da Poslanik a.s. moli Allaha dž.š.
Da li Allahov Poslanik a.s. čuje (da li dolazi do njega) ono što mu se govori ?
Da li Allahov Poslanik a.s. može upućivati dove Allahu dž.š. ?

Dr. Ramić: Uzvišeni Allah u mnogobrojnim ajetima i Poslanik, s.a.v.s, u hadisima upućuju nas da se direktno obraćamo Njemu – Allahu Uzvišenom. S obzirom da ljudi u životu mogu da mole Allaha, dž.š, za druge ljude, da je Poslanik, s.a.v.s., preporučio da molimo za druge, a da oni za to i ne znaju, nema smetnje da živu osobu, za koju smatramo da je dobra i čestita i da će joj Allah, dž.š, dovu uslišati, zamolimo da moli Allaha, dž.š, za nas. Naravno, primjetit ćemo da i u tom slučaju živa osoba se direktno obraća Allahu, dž.š, i moli za nas.Međutim, da tražimo od umrlih da mole za nas, da molimo nečijim ugledom, to po meni nema logike, jer ako je neko i stekao ugled, kakvo pravo ja imam na taj njegov ugled, kako mogu taj njegov ugled koristiti?!Poslanik, s.a.v.s., nikada nije rekao molite mene, a ja ću moliti Allaha, dž.š, ali je govorio radite to i to, radite tako i tako da biste zaslužili moj šefa’at (zauzimanje) na Sudnjem danu.Naravno, neki muslimani mole umrle na različite načine, ali, ovo što sam naveo smatram ispravnim putem, to preporučujem muslimanima i kažem im: “Ako vam je Stvoritelj nebesa i Zemlje rekao: “Upućujte dove Meni, Ja ću vam se odazvati…" zašto tu priliku ne iskoristite. Zašto mimo Njega druge da molite?! Ako poznajete živu osobu koja je čestita u islamu, nema smetnje da je zamolite da ona za vas moli Allaha, dž.š., da vam Uzvišeni Stvoritelj ispuni želju i potrebu.

 

@mer: Preko kartičnog poslovanja u BBI banci, omogućeno je ulazak u "minus" (dozvoljeno prekoračenje računa) u iznosu od dvije plaće. Međutim ukoliko uđem u minus, vratiću veći iznos od onoga koji sam podigao! Da li se ovo smatra kamatom?

Dr. Ramić: Kartica je dizajnirana tako da se naplaćuju usluge koje Banka pruža klijentu. U tom duhu je i ugovor koji Banka sklapa s klijentom. Prema tome, pristup je drugačiji u odnosu na konvencionalne banke koje svoju zaradu realiziraju kroz kamatu.

Edo Alpašini: Čuo sam da u svakom sirćetu ima određeni procenat alkohola, pa me zanima da li je to tako, odnosno postoji li, i koja vrsta, sirćeta koje je dozvoljeno?

Dr. Ramić: Hemičari znaju u kom proizvodu ima alkohola, a u kom nema. Oni treba da nam na to daju odgovor. Sirće nije alkohol i ono ne opija. Pod alkoholom podrazumijevamo ono što remeti ljudski razum, što opija.

Seleme: Primjetno je da je nakon rata, među Bošnjacima, pa čak i među vjernicima, sve više izražen klasični nacionalizam, koji ponekad odluta do teza kako smo mi Bošnjaci nekakav nadnarod ( ovo malo parafraziram ), ističe se ljubav prema nekakvim Tvrtkima, Katarinama, Kosačama i sl.
Može li jedan islamski osvrt na ovu, za mene, pogubnu pojavu ?

Dr. Ramić: Vaše pitanje dotiče se uveliko pitanja nacionalizma. Nacionalizam definiraju na različite načine. Ja bih ga definirao kao preferiranje čovjeka nad čovjekom zbog boje kože, jezika, pripadnosti narodu, geografskom prostoru, itd. Dakle, nacionalizam se može javiti u različitim vidovima i nijansama, ali njegova suština je uvijek ista.Da bi se muslimani mogli okrenuti sadašnjosti i budućnosti, da bi se mogli osloboditi izolacije, da bi mogli druge predvoditi, neophodno je da upoznaju druge narode, njihove kulture, civilizacijska dostignuća, a da se, u isto vrijeme, oslobode nacionalizma.Islam priznaje različite narode i nacije. Islam to smatra bogatstvom i zato poziva ljude da se međusobno upoznaju. Upoznavanje i korištenje iskustava i dostignuća drugih je pravi put. Međutim, islam ne vrednuje ljude na osnovu pripadnosti nekoj naciji, nego na osnovu djela koje čovjek čini, da li čini nešto dobro i korisno za ljude ili čini nešto što je štetno.Bio bih sretan kada bi muslimani razmišljali i djelovali u duhu prethodne poruke, da svaki musliman, bilo kojoj naciji da pripada, na prvom mjestu osjeća da je on čovjek, ljudsko piće, potomak Adema i Have, da osjeća srodstvo po krvi sa svim ljudima na Zemlji, da istinski vjeruje i prakticira riječi Uzvišenog Stvoritelja: “…i učinili smo vas narodima i plemenima da se upoznajete.” Muslimani se trebaju osloboditi nacionalizma i aktivnije se uključiti u promociju dobra koje im islam propisuje.U duhu toga pozivam muslimane da se uključe u koaliciju s onima koji promoviraju dobro u svijetu, koji promoviraju opće univerzalne vrijednosti, bilo da su muslimani ili nemuslimani, i da, u okviru te koalicijije, aktivno ističu vrijednosti islama radi ostvarivanja blagostanja za čovjeka na dunjaluku i ahiretu. Naravno, nema smetnje da se ljudi organiziraju na način koji će omogućiti da njihove uže i šire zajednice funkcioniraju što prirodnije i kvalitetnije, ali lokalno i globalno čovjek musliman na prvo mjesto treba da stavi dobro djelo el-amel es-salih, a ne naconalnu pripadnost. Odnos muslimana prema nacionalizmu mora se mijenjati, jer nacionalizam uvijek donosi nevolje i probleme. Sigurno znam da neću pretjerati ako kažem da je nacionalizam bio uzročnik većine sukoba u svijetu, u bližoj i daljoj prošlosti. Muslimanu su dužni slijediti kur’ansku uputu po kojoj je jedino mjerilo za preferiranje među ljudima djelo koje oni rade. Štaviše, kad se na dunjaluku prednost daje muslimanu u odnosu na nemuslimana, ta prednost mu se daje zbog dobrih djela koja musliman čini ili se od njega kao muslimana očekuje da ih čini, a ne samo zato što neko nosi muslimansko ime. Ako musliman radi nešto loše, štetno za čovjeka, on ne može u tom segmentu, na dunjaluku, imati prednost u odnosu na nemuslimana koji radi dobro.Prema tome, ako igdje ne bi smjelo biti nacionalizma, onda je to muslimansko biće, jer mi ljude vrednujemo po djelima: “Uistinu je, među vama, najpočastveniji kod Allaha onaj ko je najbogobojazniji.” Bogobojaznost – takvaluk znači činjenje onog što je halal (dozvoljeno, korisno) i izbjegavanje svega što je haram (zabranjeno, štetno). Međutim, nacionalizam je široko rasprostranjen u muslimanskim masama. On je u bližoj i daljoj prošlosti bio uzrok većini sukoba i stradanja koje su preživjeli muslimanski narodi. On je i danas glavni potencijalni izvor nestabilnosti. Musliman je danas, nažalost, prije svega Arap, Perzijanac Turčin, Bošnjak, a onda unutar toga imate Saudijca, Kuvajćanina, Jemenca, Krajišnika, itd…, pa tek na nekom, možda, desetom mjestu ljudi se osjećaju muslimanima, a, možda, na stotom mjestu neki se sjete da su ljudi, da su sinovi Adema i Have i da su svi ljudi braća po krvi.U hadisu koji slijedi Poslanik, s.a.v.s., govori o negativnosti isticanja nacionalne i plemenske pripadnosti (pozivajući se na očeve) i zaključuje da su ljudi dvije vrste: vjernik mutekkija i nesretni griješnik. “Ljudi su djeca Ademova, a Adem je stvoren od zemljeˮ, kaže se na kraju hadisa.  روى الترمذي وأبو داود عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله عز وجل، من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبيبة الجاهلية – أي كبرها – وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب.)Ja želim da ljudi na prvom mjestu drže da su sinovi Adema i Have, a zatim da je čovjek dobar onoliko koliko dobra djela čini. Musliman mora biti svjestan da ga islam podstiče na sve ono što je dobro i on treba da se time ponosi, da dobro prakticira i da ga promovira. On mora biti svjestan da se može normalno uključiti i obavezan je uključiti se u svjetsku koaliciju za promociju dobra svjestan da u tom pogledu može dati neprocjenjiv doprinos. Sjetimo se  Hilful-fudula i Poslanikove, s.a.v.s., izjave, nakon što je postao Poslanik, da bi, kada bi mu se pružila prilika u takvu koaliciju ponovo ušao. U svakoj koaliciji za dobro, za pravdu, musliman treba da dā svoj doprinos. On mora takve koalicije podržavati, organizirati i voditi.Da bi to postigao musliman mora biti daleko od nacionalizma. Poslanikova, s.a.v.s, poruka je jasna:( ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية.)“Nama ne  pripada onaj ko poziva nacionalizmu. Nama ne pripada ko se bori u ime nacionalizma. Nama ne pripada ko je umro s takvim uvjerenjem.ˮKod ashaba poput Selmana Perzijanca, Suhejba Rimljanina, Bilala Abesinca, Ebu Bekra Kurejšije Arapa i drugih nije bilo asabijjeta, nije bilo nacionalizma. Ako se nekad nacionalizam pojavio, u korjenu je bio sasječen. Jedne prilike Ebu Bekr, r.a., rekao je Bilalu Habešiji: “O, sine crnkinje!” To je čuo Poslanik, s.a.v.s., pa mu je rekao: “Ebu Bekre, ti si čovjek u kom ima džahilijjeta. Kloni se toga! To je prljavo!” Da bi taj džahilijet iskorijenio i pobijedio ga u sebi, Ebu Bekr, r.a, legao je na zemlju i naredio Bilalu, r.a., da mu nogom stane na lice.Nije uvijek nacionalizam bio izražen kod muslimana.Evo šta Muhammed Iqbal o tome kaže:ˮلقد هاجمت فكرة القومية منذ الأيام التي لم تكن فيها القومية معروفة في الهند أو في العالم الإسلامي، ومنذ البداية شعرت بوضوح من خلال قراءاتي لكتابات المؤلفين الأوروبيين بأن خطط أوروبا الاستعمارية كانت تهدف إلى الدعوة للقومية لتفرقة صفوف الناس لأن ذلك سلاح فتاك، كانوا في أشد الحاجة إليه. واقتضت هذه الحاجة الدعوة إلى مبادئ القومية حسبما جاءت به أوروبا في البلاد الإسلامية، من أجل تحطيم الوحدة الدينية القائمة بين المسلمين“.Ja pozivam, prije svega, mlade muslimane i muslimanke da svoj arapski, turski, perzijiski, bošnjački i svaki drugi nacionalizam pogaze nogama, jer nacionalizam je prljav. Ja ih pozivam da vole ljude i da afirmiraju dobro koje ljudi rade, a da se suprostave zlu. Ja ih pozivam da se aktiviraju u upoznavanju svih naroda i njihovih civilizacijskih i kulturnuh dostignuća, da se obogate onim što je dobro kod njih i uključe se u opću aktivnost promocije dobra kojeg su upoznali. Smatram da je to pravi put, da je to put spasenja za sve nas koji živimo na planeti Zemlji, da je to najbolji put za promociju islama.Nema smetnje da mi kažemo da su naši preci bili ti i ti, da su naši preci prihvatili islam u to i to doba itd., da pripadamo tom i tom narodu, da govorimo tim i tim jezikom, da imamo svoju tradiciju i običaje, jer to je na kraju istina koju ne treba negirati. Nema smetnje da se običaji i kultura njeguju i čuvaju, naravno, pod uvjetom da nisu štetni po čovjeka. Međutim, ako se time želi oživiti neki nacionalizam ili probuditi žal za paganskom vjerom pradjedovskom, tada se ide u pogrešnom pravcu koji musliman ne bi smio slijediti. Toga se treba čuvati. Musliman u propisima islama ima zaštitu, naravno, ukoliko ih prakticira.

Sutjeska: Svjedoci smo da se u svakoj džamiji iznad mihraba pored Allahovog s.v.t.a. imena nalazi i ime Njegovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. što u neku ruku ispada kao da se Poslanik s.a.v.s. poredi sa Uzvišenim Allahom (estagfirullah) iako Mu niko nije ravan. Jedino u džamiji Meke to nisam vidio dok sam boravio na Hadždžu, pa bih Vas zamolio za Vaše mišljenje po ovom pitanju.

Dr. Ramić: To je praksa kod nas. Međutim, uprkos takvoj praksi naši muslimani ne smatraju da je Muhammed, s.a.v.s., na istom nivou s Alahom, dž.š., jer nas u tome sprečava Šehadet u kom jasno stoji da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov rob i Njegov poslanik. Ipak, moja preporuka je da, ako se već stavljaju imena Poslanika, s.a.v.s. i halifa, Allahovo, dž.š., bude na istaknutom mjestu, izdignuto iznad drugih imena. Kada bismo iznad mihraba imali samo Šehadet, to bi bilo najbolje.

Zele: Zastava šehadeta je na prvom mjestu za sve muslimane dakle i Bošnjake
No, mene zanima Vaš stav i odnos prema Bosanskoj i Bošnjačkoj zastavi "Zlatnih Ljiljana" I kako se Bosanski muslimani tj. vjernici trebaju odnositi prema njoj? Odnosno mogu li je smatrati svojom?

Dr. Ramić: Svaka zastava koja nosi ispravnu poruku, dakle, poruku koja nije u suprotnosti s islamskim učenjem i koja ne pravi razdor među muslimanima, može da se koristi, a Allah, dž.š., najbolje zna.

Bosna: Dok nisam imala djecu molila sam Allaha da mi podari djecu, bogobojaznu, kao što ste vi učeni ljudi, hafizi, profesori Islama….ali sad gledajući sva iskušenja na koja Vi nailazite pitanja na koja morate odgovarati i svu odgovornost koju nosite… kao i kilometarske rasprave koje se vode zbog tih pitanja… npr,"tevesul, pa BBI banka" itd. Pitam se je li nama običnim ljudima ipak lakše… Šta bi Vi željeli za svoju djecu, kako vidite svoj poziv šerijatskog pravnika npr, kad bi ponovo birali bi li izabrali isto?

Dr. Ramić: Vidite, Allahova, dž.š, milost i pravda su neizmjerni. Poslanik, s.a.v.s., veli da mudžtehid kada rješava neko pitanje i pogodi Allahovu, dž.š., namjeru (jer mudžtehid, ustvari, odgovara u ime Njegovo) ima dva sevapa, a ako promaši ima jedan sevap. Shodno tome, moje je srce mirno sve dok govorim na osnovu relevantnih argumenata i stečenog znanja, ne po svome hiru ili interesima ljudi.Ja se ponekad zapitam, kad se suočim s nekim dilemama pa ne znam kuda da krenem, kako će se u tome snaći svijet koji ne zna ono što ja znam?U svakom slučaju, znanje je blagodat i vi molite od Allaha, dž.š., da se vaša djeca opskrbe korisnim znanjem. Moja rahmetli majka, kada je saznala da studiram pravo, zamolila me samo jedno, da ne budem sudija, da ne sudim ljudima. Ja sam joj želju ispunio.

Bosna: Pitanje je u vezi hidžaba…znam da je farz i silno bih voljela, ali muž mi ne dozvoljava. Ali ipak Elhamdulillah… Imam dvije mogućnosti :
1.Da se strpim i Allaha molim da ga urazumi po pitanju moje marame, što već nekoliko mjeseci otkad sam odlučila da se pokrijem i radim, i Elhamdulillah i ima napretka.
2. Da se pokrijem  bez njegove saglasnosti i u tom slučaju bih ja morala da zatražim razvod, jer je on rekao da mogu cijelu kuću prevrnut naopačke i raditi šta god hoću, ali se on neće od mene nikad razvesti. Poznajem ga kakav je kad nešto uradim protiv njegove volje i mislim da ne bi izdržala njegovo nezrelo ponašanje u tom slučaju.
Šta mi vi savjetujete?

Dr. Ramić: Ja vam preporučujem da se pokrijete i da brak sačuvate, dakle i jedno i drugo. Iskoristite iskustvo i pomoć drugih u realizaciji tog cilja, moleći Allaha, dž.š., nakon dobrih djela koje tokom dana i noći činite, da vam u tome pomogne. Budite strpljivi i ustrajni. Neka vas Uzvišeni Allah pomogne u svakoj dobroj namjeri.

Bosna: Zanima me šerijatski stav o raspravljanju o sitnicama izmedju muslimana i trošenju vremena i energije na razjašnjavanje nejasnih stvari oko kojih se učenjaci razilaze kao i uvrede i ružne riječi koje padnu pri tome?

Dr. Ramić: Ljudi raspravljaju o onom što znaju. Ako upoznaju nešto drugo oni će o tome raspravljati. Ljudima treba nametnuti i druge teme, podučiti ih drugim temama, pa će se i teme rasprave promijeniti. Što se tiče same rasprave i tu dolazi do izražaja njihovo znanje, jer svaka posuda izlijeva ono što je u njoj.Vidite, Kur’an govori da se u diskusiji s nemuslimanima koriste naljepše riječi. Ako takav propis važi za nemuslimane, nije logično da se s muslimanima raspravlja koristeći uvrede i pogrdne riječi. Koliko je to daleko od kur’anske upute!?

Seleme: Već neko vrijeme imam nijjet pokrenuti jednu stranicu sa fetvama, među kojima bi te fetve imale važnu ulogu, pa ako postoji, i ako sastavim ono što su neka braća sačuvali, imam li izun za njihovo korištenje na jednoj takvoj stranici ?

Dr. Ramić: Imate izun da date link stranice AKOS-a na kojoj se nalazi arhiva. Mislim da je to dovoljno.

Senci_bos: Kako gledate na odlazak naših vojnika u Irak i Afganistan u službi Američkih snaga?

Dr. Ramić: Na to pitanje sam već odgovarao u Novim horizontima. Pogledajte arhivu.

Senci_bos: Sve češće se u političkim emisijama (60 minuta), serijama poputa "Spavači" i "Pečat" muslimani gotovo uvijek predstavljaju kao neki teroristi i pomagači te organizatori razni terorističkih akcija, simpatizeri Al-Qaide…. Kakvo je vaše mišljenje o tome i dali IZ treba da napravi neki mehanizam koji bi trebao da na takve i slične emisije da i svoju ocjenu?

Dr. Ramić: Činjenica je da iza nekih aktivnosti te vrste stoje muslimani, odnosno muslimanska omladina, svjesno ili nesvjesno. Međutim, ja sam ubijeđen da je većina tih aktivnosti podmetnuta muslimanima, odnosno da je naivna muslimanska omladina uvučena u te aktivnosti. Nemoguće je da musliman tako bahato ubija nevine ljude, jer svaki musliman zna da je ubistvo jedne nevine osobe kao ubistvo cijelog čovječanstva. Svjestan musliman se neće u takve aktivnosti upuštati.Siguran sam da će jednoga dana istina o 11-om septembru i drugim sličnim događajima izići na vidjelo, pa će se ljudi čuditi kako su neki muslimani bili naivni, a kako je neka gospoda u kravatama, ispeglanim odijelima i s rječnikom punim demokratije i ljudskih prava, bila izuzetno nehumana i perfidna. Ali, takav je život. Ono što raduje jeste da će pravda na ahiretu biti zadovoljena, uz napomenu da su muslimani i na ovom svijetu dužni pravdu tražiti i pravdu primjenjivati.

Senci_bos: Pitanje vezano je za fondaciju "Mulla Sadra" koja ima svoje sjedište u BIH, i za oficijelni sajt Ahmedija BIH. Na njihovim sajtovima nalaze se veliki broj  fetvi i tekstova koji su u suprotnosti sa sunnetom Allahova Poslanika s.a.w.s.  ili su u najmanju ruku veoma sumnjivi. Ako možete da nam date par savjeta u vezi tih i sličnih sajtova, koji propagiraju stavove koji nemaju nikakvog uporišta u Islamskom učenju.

Dr. Ramić: Naša zemlja je otvorena. Ljudi mogu slobodno propagirati svoje ideje i vjerovanja. Ono što muslimani treba da traže jeste da se Islamska zajednica, Rijaset Islamske zajednice, Vijeće za fetve i Reisu-l-ulema jasno očituje u pogledu ispravnosti njihovih tumačenja islama i da svojim članovima dadnu jasne i nedvosmislene upute u tom pogledu. Pozivam sve koji ovo pročitaju da traže od Rijaseta islamske zajednice, Vijeća za fetve i od Reisu-l-eme da im dadnu jasnu uputu u pogledu organizacija koje djeluju na njihovom području. Koliko mi je poznato, Islamska zajednica još uvijek nije dala jasnu uputu muslimanima kako se odnositi prema stotinama različitih organizacija koje propagiraju islam po Bosni i Hercegovini.

AbdulFaatir: Kojim je zakonom sudio Jusuf a.s. (odnosno da li je vladarev zakon, kojim je sudio, bio zakon suprotan šerijatu)?

Dr. Ramić: Onako kako mu je Allah, dž.š., odredio.

n00gie: Interesuje me ko smo mi (insani) sa fikhskog stanovištva? U Kur’anu sam pronasao odgovor za razlog našeg stvaranja (da smo stvoreni da robujemo Allahu dz.sh.) tako da se moje pitanje ne odnosi na taj dio.

Dr. Ramić: Ljudi su kroz dugu historiju shodno svom znanju i sposobnostima razumijevali i tumačili islam. Toga se dosta nakupilo. Kada uđete u dobru biblioteku u nekoj islamskoj zemlji može vam biti dostupno hiljade tomova knjiga iz fikha i tefsira i drugih islamskih znanosti.Međutim, u suštini islam je islam, a to je ono što je u Kur’anu, riječi, djelu i moralu Poslanika, s.a.v.s., primjenjeno u praksi prvih generacija. Primjena određenih propisa može se razlikovati zbog vremena i prostora, stanja zajednice i pojedinca itd., ali i to je regulirano ajetima i hadisima. Prema tome, mi smo muslimani, onaki kavi smo: dobri, bolji, najbolji, loši, gori, najgori.Ima nas svakakvih, ali sve dok smo u islamu ima nade i, naravno, zovemo se muslimani.Preporuka je da se trudimo da islam upoznamo i u praksi primijenimo i da se uvijek identificiramo kao muslimani, ne drugačije i da znamo da smo muslimani onoliko koliko islam u praksi primjenjujemo. Islam je život, ne bajkovita priča.

n00gie: Pitanje je u pogledu usluge u islamskom bankarstvu koju mnogi autoriteti proglašavaju halalom a mnogi drugi autoriteti proglašavaju hramom –  riječ je o tawarruq-u. Živim u zemlji u kojoj se sve više promovira ovaj bankarski proizvod u islamskim bankama te me interesuje Vaš stav po tom pitanju?

Dr. Ramić: Ukoliko, u implementaciji tewerruqa, transakcije nisu fiktivne, dakle, ukoliko iza keša koji će dobiti klijent stoji stvarna trgovina i tome slično, tada je za mene taj proizvod valjan i islamske banke ga mogu koristiti.

Crnileptir: Pošto se približavaju izbori u BiH, možete li nam objasniti islamski stvav prema glasanju na izborima , učestvovanju u politici i demokratskim procesima ? Da li su muslimani Bosne obavezni izaći na izbore, posebno oni u RS-u?

Dr. Ramić: Izbori su za muslimana svjedočenje  (šehadet) na kom oni odgovaraju ko je od postojećih kandidata najbolji, ko od njih zaslužuje da radi posao za koji su se kandidirali. Ako su svi kandidati loši, tada se od muslimana traži da posvjedoči ko je od postojećih kandidata najmanje zlo. U svakom slučaju, musliman je pozvan da svjedoči i dužan je svoje svjedočanstvo dati ukoliko zna ko je bolji, odnosno ko je najmanje zlo. Uzvišeni Allah veli: “I ne uskraćujte svjedočenje…ˮ Na osnovu prethodnog, smatram da je obaveza muslimanu izići na izbore, čak i ako su, po njemu, svi kandidati loši.Neka muslimani znaju da onaj ko ne izađe na izbore taj je svoj glas, ustvari, dao onome kojeg smatra da je najgori. U ovom procesu nema neutralnog.

Crnileptir: Možete li nam ukratko pojasniti fetvu šejha Kardawija o stambenim kreditima, koja je spomenuta u knjizi "Fikh muslimanskih manjina". Da li je ona validna u BiH, da li mi spadamo u krug "muslimanskih manjina" ?

Dr. Ramić: Ta fetva je validna za sve nemuslimanske zemlje, pa prema tome i za muslimane u Bosni i Hercegovini. Međutim, s obzirom da u našoj zemlji postoji islamska banka, ta fetva se može koristiti samo u situaciji ako osoba, koja ispunjava uslove navedene u fetvi, nije u stanju, u normalnim okolnostima, svoje pitanje riješiti preko islamske banke – Bosna Bank International.

Crnileptir: Kada neko postavi pitanje nekom islamskom učenjaku, i dobije odgovor, da li je dozvoljeno daljnja potraga za odgovorom na isto pitanje od nekog drugog alima? Ovo pitamm jer dešava se u mnogim slučajevima da neko , nezadovoljan odgovorom, traži nekog od alima koji govori suprotno- dok ne pronađe odgovor koji godi njegovoj duši… Da li je takva vrsta potrage dozvoljena?

Dr. Ramić: Nema smetnje, ukoliko osoba ne traži neke olakšice itd. Preporuka je da se prije postavljanja pitanja odabere osoba koja ulijeva povjerenje i koja ima potrebnu reputaciju u tom području, a nakon toga da se njena uputa slijedi.

Semsa_: Kako i na koji najbolji nacin naučiti nekog da se bori sa vlastitim nefsom?

Dr. Ramić: Za to postoji neograničen broj načina. Jedan način je da uvjek imaš na umu da ćeš za svoje poslove lično odgovarati i da je sve što radiš besprijekorno evidentirano. I ne zaboravi, borba s nefsom, kao i borba sa šejtanom je stalan proces, sve dok duša ne počne izlaziti. Ta borba uvijek traje.

Semsa_: Kako raditi sa onima koji neće da klanjaju jer kažu da rade previše, a i rad je ibadet i oslanjaju se na to da će im Allah oprostiti zbog rada ili zbog udjeljene sadake i sl.

Dr. Ramić: Da bismo stekli Allahovo, dž.š., zadovoljstvo moramo Ga slušati. To je jedini način. Neka ta osoba uči i nauči u čemu je Njegovo zadovoljstvo i sve će biti uredu. Dok čovjek istinski u Allaha ne povjeruje, nema šanse da do promjene dođe.

Semsa_: Žena ne klanja, udata je za nemuslimana, ali izgovara šehadet i redovno kolje kurban (biće da je radi berićeta), te cijeli život izdašno udjeljuje. Može li se njoj u slučaju smrti klanjati dženaza?

Dr. Ramić: Ako umre kao muslimanka treba joj klanjati dženazu, a ona će odgovarati za svoje postupke.

Semsa_: Je li insan munafik ako ne klanja, a prikazuje se pred ljudima kao klanjač ili je samo veliki griješnik s kim treba poraditi na osvješćenju?

Dr. Ramić: Da, ta osoba jeste munafik, jer munafikluk znači lažno prikazivanje. Možda ona toga nije svjesna. Možda joj šejtan to drugačije predstavlja. U svakom slučaju, takvoj osobi treba pomoći da prevaziđe taj problem.

Semsa_: Može li se preodgojit odrastao insan il je to stvar samoodgoja i prihvaćanja islamskih načela?

Dr. Ramić: Ljudima treba pomoći. Svako treba da svoj zadatak odradi, a Allah, dž.š., upućuje koga hoće.

Semsa_: Kako ne ostati duševno prazan u situaciji kad nema pobožnih prijatelja. Može li Kur’an zamijenit dobre ljude i da se živi sam za sebe svojim životom okružen samim dunjalučarima i ljubiteljima čulnih užitaka?

Dr. Ramić: Ima dobrih ljudi i treba ih tražiti. Uvijek ima dobrih ljudi. S druge strane, u svakom čovjeku ima ona dobra strana koju treba probuditi. Onaj ko se druži s ljudima i podnosi njihove uvrede bolji je od onog koji se izolira… Tako stoji u hadisu. Međutim, izolacija postaje neophodna ako se čovjek osjeti ugroženim, ako osjeti da će njegova vjera, čast itd., doći u pitanje, a sve do tada valja se boriti.

Dangubicar: Da li se može dobiti original prijedloga nacrta ustava IZ koji je predložila nevladina organizacija AKOS čiji ste Vi predsjednik? Da li možete reći nesto više o tom prijedlogu nacrta novog ustava IZ, po čemu se razlikuje od sadašnjeg postojećeg ustava IZ?

Dr. Ramić: Obratite se AKOS-u, a naš komentar u pogledu rasprava o Prijedlogu nacrta objavili smo na nekim forumima, kao što je forum Rijaseta…Predlažem i IslamBosni da nacrt i komentar Radnog tima stavi na svoju stranicu. Ima u tome svemu dobrih ideja i dobrih rješenja.

Dangubicar: Kako vi komentirate činjenicu da se stalno grade džamije i islamski centri, dok nam se omladina masovno iseljava zbog nezaposlenosti, da li je nama Bošnjacima gradnja novih džamija jedini i najvažniji prioritet? Kako komentirate činjenicu da još uvijek nije otvoren ženski odjel u centru za liječenje od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama u Smolući kod Lukavca, osnivač  tog centra je IZ, dok se na drugoj strani stalno grade nove džamije koje su gotovo prazne!?

Dr. Ramić: Meni se dopao komentar jednog našeg biznismena koji je komentarišući primjedbu sličnu vašoj kazao da svako treba raditi svoj posao. Oni kojima je posao da grade džamije neka to rade, onim kojima je posao da grade tvornice neka to rade… Neka svako radi svoj posao. Nije posao Islamske zajednice da gradi tvornice, ona je odgovorna za džamije.  Kod nas je problem što mnogi neće ili ne znaju da rade. Oni bi da njihov posao neko drugi uradi. To ne može tako. Neka svako radi svoj posao, pa će sve biti na svom mjestu.

 

Dangubicar: Da li mozete reći nešto vise o rukji, da li je istina da onom ko traži da mu se uči rukja protiv džina neće biti oprošteni grijesi?

Dr. Ramić: Prvo bih preporučio dangubičaru da sebi dā lijepo ime, jer to islam zahtijeva. Najbolje bi bilo da se predstavlja svojim punim imenom i prezimenom. Ima hadisa iz kojih se može razumjeti da je pohvalno rukju izbjegavati. Međutim, ja razumijem da ti hadisi ne govore o izbjegavanju rukje, nego govore o značaju snažne vjere i oslanjanja na Allaha, dž.š. Prema tome, ja preporučujem praksu Poslanikovu, s.a.v.s, koji je rukju prakticirao i preporučio. Naravno, rukja mora biti ispravna sa šerijatskog aspekta.

Dangubicar: Naše nane nisu nosile ništa crno, pogotovo marame, jer je u BiH crna boja izrazito kršćanska (boja žalosti, boja pokornosti Isusu, monasi i monahinje obavezni su da nose crno), da li je sa stanovišta fikha crna boja nama zabranjena ili pokuđena jer je karakteristična za nemuslimane našeg okruženja?

Dr. Ramić: Jedan od uvjeta ispravnosti odijevanja u skladu sa šerijatom jeste da to ne bude poistovjećivanje s nemuslimanima. Da li je nošenje crne boje poistovjećivanje zavisi od vremena i prostora. Možda je to i kod nas nekad bilo poistovjećivanje, ali danas na osnovu crne boje ne možete kazati da je neko nemusliman.

Hadzisevko: Mene interesuje zasto više ne pišete u Novim Horizontima?

Dr. Ramić: Savjet lista u sastavu Šefik Kurdić, Zuhdija Adilović, Safvet Halilović, Šukrija Ramić i Halil Mehtić, (nedostajali su Muharem Štulanović i Sulejman Topoljak, članovi savjeta), je nakon zahtjeva tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Ahmeda Adilovića da mu se nađe zamjena krajem 2006, jednoglasno na njegovo mjesto izabrao hafiza Halila Mehtića. Dogovor je bio da novi urednik sazove Savjet u punom sastavu, da bi se zauzeo stav o budućnosti lista i nekih drugih pitanja. Međutim, to se nikada nije desilo. Hafiz je napravio neke druge poteze koji su mi ličili na uzurpaciju i otimačinu projekta kojeg smo zajedno nosili. Želim da se zna da je Nove horizonte pokrenuo Zuhdija Adilović, Šefik Kurdić, hafiz Halil Mehtić, Šukrija Ramić i Ahmed Adilović. Kasnije se timu priključio i hafiz Safet Halilović. Naravno, tu je bila i omladina koja je angažirana oko lista i koja je dala značajan doprinos da taj projekat oživi.Odmah nakon izbora hafiza za glavnog i odgovornog urednika, primijetio sam da poslovi neće moći funkcionirati onako kako su do tada funkcionirali. Ja to nisam mogao prihvatiti i zbog toga sam, u cilju da ne ometam sada već hafizov projekat, napustio Nove horizonte. Hafiza sam o tom usmeno obavijestio. U vrijeme kad sam napustio Nove horizonte, svako svojom ličnom odlukom, list su napustili dr. Šefik Kurdić i dr. Zuhdija Adilović. Koliko se sjećam dr. Kurdić je to uradio prije mene i u pismenoj formi. Kasnije je to uradio i bivši urednik mr. Ahmed Adilović. Ja ne volim druge ometati u poslu. Neka ljudi rade. Neka i naš hafiz radi. Ali neka se zna da hafiz nije ispoštovao dogovor na sastanku, na kom je izabran za glavnog i odgovornog urednika, da sazove Savjet lista u punom sastavu, koji će na postavljenja pitanja, koja su tada bila aktualna, dati odgovor. Umjesto toga on je list prisvojio sebi, pa neka mu bude. Ja imam osjećaj da ga je oteo, mada ga je mogao dobiti na legalan način, da je sazvao Savjet. Moj prijedlog bi bio da on preuzme brigu o listu. Možda ne bi dobio potpuno vlasništvo nad listom, ali sigurno bi se svi složili da on bude glavni. Želim da istaknem, da ostane zabilježeno, da sam radio šerijatsku recenziju Novih horizonata od drugog do devedesetog broja (2-90) (sept. 1998. – jan. 2007.) Od broja 91. ja ni u kom kontekstu ne mogu biti povezan s Novim horizontima. I na kraju, želim da konstatiram da su Novi horizonti, otkako ih je preuzeo hafiz, tehnički uznapredovali, raznovrsnost tema je proširena, teme su aktuelnije, ali je list postao smjesa svega i svačega, dobrih tekstova, ali i tekstova koji ponekad udaraju u same temelje islama. U toj smjesi različitih usmjerenja i uvjerenja ima, nažalost, vrlo često neutemeljenih tumačenja, pogrešnih interpretacija, problematičnih reklama itd. Mnogi su me u ove dvije godine pitali o Novim horizontima i slali primjedbe na ono što se objavljuje. Ja sam im odgovarao da s tim nemam nikakve veze. Meni je drago što sam sve to na vrijeme napustio. El-hamdu lillahi.

Hadzisevko: Vaše misljenje oko kupovine stana na kredit na Zapadu preko banke koja nije islamska i može li neko ohalaliti tu kamatu koju je Allah zabranio i prokleo ko je uzima?

Dr. Ramić: Ohalaliti haram ne može niko, ali pojasniti kad se može ono što je haram koristiti, mogu učenjaci. Oni su to i uradili. U nekim pitanjima su se razišli, a čovjek treba da slijedi onog učenjaka u kog ima povjerenje.

Hadzisevko: Šta mislite o naglom širenju ši’izma preko radija Nabe, Perzijsko-Bosanskog koledža kod Ilijaša, ši’iskih udruženja poput Mula Sadra, instituta Ibn Sina, Iranskog kulturnog centra, udruženja Zehra, Kewser, revije Zehra, manifestacije Mošus Pejgamberov, itd?

Dr. Ramić: Bosna i Hercegovina je otvorena zemlja. U njoj svako slobodno može širiti svoja vjerovanja i ubjeđenja. Naravno, da kao što i drugi rade i pripadnici šiijskog pravca aktivno rade na promoviranju šiizma i šiijske ideologije. Doduše, šiije su možda najaktivnije i tu ih treba pohvaliti. Treba pohvaliti njihovu sposobnost da to rade organizirano, nenametljivo, kroz institucije Islamske zajednice, kao što su njeni fakulteti, medrese, medžlisi, tekije…, preko istaknutih političara itd. Njihov uspjeh je razumljiv, jer iza njih stoji vjera u ono što rade, moćna i nacionalno homogenizirana država u kojoj se, po procjenama mnogih, najviše troši na promoviranje šiizma, tj. izvozu revolucije, kako se to u svijetu kaže. Ne treba zaboraviti da svaki vjernik šiija petinu svojih prihoda daje svome duhovnom vođi – ajatullahu. To su ogromna sredstva, koja se, uglavnom, koriste za te namjere.Što se tiče njihovog djelovanja među sunnijama u Bosni i Hercegovini, smatram da bi bilo bolje da se provodi dogovor, nezvanično postignut između islamske i šiijske uleme u prošlom stoljeću, da se sljedbenici drugog mezheba ne pokušavaju konvertirati u svoj mezheb. Bojim se da ćemo mi u Bosni i Hercegovini, u bliskoj budućnosti, imati sukobe radikalnih sunnija Bošnjaka i radikalnih šiija Bošnjaka, onako kako to danas imamo među Arapima u Iraku, Pakistancima u Pakistanu i Afganistancima u Afganistanu. Tada će nam se sva pomoć, koju nam je Iran dao za vrijeme i poslije rata, razbiti od glavu. Ako nam to država Iran želi neka i dalje nastavi promovirati šiizam među muslimanima u Bosni i Hercegovini!! Mi već sada imamo bosanskih muslimana koji su prihvatili šiizam. Neki procjenjuju da ih ima do tri hiljade. Oni više ne klanjaju džuma i teravih namaz, ne klanjaju dnevne namaze za našim hodžama, ne priznaju Reisu-l-emu za svog duhovnog vođu, ne plaćaju zekat Islamskoj zajednici, nego petinu (humus) svojih primanja šalju u Iran, svome duhovnom vođi. Smatram, da Islamska zajednica treba o ovim pitanjima otvoreno razgovarati s našom braćom iz Irana, o tome treba zauzeti zajednički stav, to pitanje treba pojasniti narodu, pa ko hoće, nakon pojašnjenja i uputa Reisu-l-eme, Rijaseta i Vijeća za fetve, prihvatiti šiizam, neka se osjeća slobodnim i neka zna da mu to danas niko silom u Bosni i Hercegovini neće zabraniti. Isto tako, neka se promoviranje šiizma odvija transparentno, da svako zna, ne skriveno kako se to danas radi. Ja volim otvorenost, transparentnost i fer biznis. Ja volim iranski narod i želim mu svako dobro, ali i oni treba da vole nas, onakve kakvi smo – sunnije, da javno i tajno priznaju da smo mi muslimani, da ne uče svoju djecu kako će samo sljedbenici Ehlul-bejta ući u džennet i da ne podučavaju svoju djecu da se ubicama Husejnovim, radijallahu anhu, (a to znači sunnijama) treba osvetiti. Ta želja za osvetom ide dotle da neki ajatullasi javno govore da sve sunnije treba pobiti, na isti način kako to rade neke ekstremne sunnije koji govore da šiije nisu muslimani i da ih sve treba pobiti. Rezultate takvih poziva vidimo svakodnevno u Iraku. Naravno, ne pozivaju svaki ajatullah na istrebljenje sunnija, ali oni koji to rade i dalje slobodno djeluju i iranska država ih u tome nije spriječila. Ako odete na Youtube web stranicu i pogledate fanatične pozive na istrebljenje sunnija, čovjeku se koža naježi, kao što mu se naježi kada vidi kako neke ekstremne sunnije pozivaju na borbu protiv šiija. Iran je divna zemlja, koja se ljuti ako se iz njenog imena izostavi ono islamska, ali žalosno je da su sunnije u toj prijateljskoj zemlji isključene iz svih državnih institucija, iako broje jednu trećinu ili jednu četvrtinu stanovništva. U Svjetskom Centru za zbližavanje mezheba u Teheranu nema nijednog sunnije. Možete zamisliti kako izgleda to zbližavanje!!! Sunnije nemaju nijednu džamiju u Teheranu, gradu koji broji šesnaest milion stanovnika (dok obožavaoci vatre svoj hram imaju o kom sam početkom ove godine gledao reportažu na BBC-u), niti u drugim velikim gradovima u kojim su sunnije manjina. Želim da poručim našoj braći iz Irana da moraju uvažavati značaj jedinstva sunnijskog korpusa na ovim našim prostorima, ako nam žele dobro. Ako nam ne žele dobro, onda neka nastave propagirati šiizam, onako kako to rade otkako su tokom rata došli u Bosnu i Hercegovinu. Na kraju, pozivam Rijaset Islamske zajednice, Vijeće za fetve i instituciju Reisu-l-eme da po ovom pitanju muslimanima u Bosni i Hercegovini daju jasne upute i da o ovim pitanjima povedu otvorene razgovore sa Iranskom ambasadom i Iranskim kulturnim centrom u Sarajevu i da o tim razgovorima članovi Islamske zajednice budu redovno obavještavani preko medija Islamske zajednice.

Hadzisevko: Kako jednom zauvijek naučiti muslimana istini koju nikada više neće upitati da li je moguće da tzv. evlije u turbetima ustaju u noći i klanjaju namaz tako što nestane vode u posudi na tom mjestu?

Dr. Ramić: Neka uključe kamere pa će vidjeti šta se tu dešava!?Poslanik, s.a.v.s., nas nije obavijestio o tome, pa prema tome… S druge strane, on je zabranio da se gradi na mezarima i nije nikada na mezar nekog od ashaba odnio vodu da bi se umrli ashab njome abdestio, a ashabi su bili najbolje evlije koje su Zemljom hodile.Smrću prestaje teklif kao što je obaveza namaza itd., pa prema tome kakvog smisla imaju takve priče.Kada muslimani upoznaju Kur’an i Poslanikovu, s.a.v.s., praksu, tada imaju šansu da se toga oslobode, naravno, ukoliko ih Uzvišeni Allah svojom milošču i uputom obaspe.

Hadzisevko: Ima li koristi ikakve kod Allaha s.w.t.a. čovjek sto ubaci u turbe nadajući se da mu mrtvi moze pomoći ili da će mu Allah dž.š. pomoći  što je dao u turbe i da li je to širk?

Dr. Ramić: Tu ima širka, ali ja se nadam da, u većini slučajeva, to nije širk koji izvodi iz islama. Meni je bilo tužno gledati kako u Zenici jedna golišava djevojka na turbetu rukama potire natpis napisan arapskim slovima, a potom potire svoje tijelo. To je njeno znanje o islamu. Smatram da Islamska zajednica, ako nema snage da pitanje turbeta riješi na adekvatan način, treba, u najmanju ruku, dati muslimanima upute kako se ponašati kod turbeta. Na svakom turbetu treba da stoji takvo uputstvo.

Hadzisevko: Može li sufija dobiti „otkrovljenje” od Allaha, neuzubillah, i tako tumačit razne mes’ele, naprimjer jedan kaže da Allah posti, neuzubillah, da li je to laž na Allaha?

Dr. Ramić: Kada čovjek sebi dozvoli da proizvoljno tumači Kur’an pod izgovorom da Kur’an sadrži tajnovita značenja, putevi manipulacije su potpuno otvoreni. Tada o Kur’anu i njegovim značenjima svako može govoriti šta hoće i koliko hoće. Što čudnije bajke izmišljaš, sve si bolji i uspješniji. Nepoznavanje kur’anskih znanosti, arapskog jezika itd., jedan je od razloga što su manipulanti iznijeli ideju o tajnovitim značenjima. Jedino su na taj način mogli da otvore prostor za svoje djelovanje.Takvih danas u svijetu možete vidjeti na sve strane. To nisu prave sufije, iako sebe, možda, tako nazivaju ili se tako smatraju. Prave sufije su zāhidi koji slijede Kur’an i sunnet, koji vjeruju da je većina ajeta u Kur’anu muhkemat, a što se tiče mutešabihata  oni u njih vjeruju, a  ako imaju valjan argument i njih tumače. Oni su skromni u svom životu, Allaha, dž.š., puno spominju, islamske šarte revnosno izvršavaju, žive od svoga rada… To su primjeri Hasana Basrije, Ibn Edhema i njima sličnih sufija, neka je Allah, dž.š., sa njima zadovoljan.

Hadzisevko: Jeli nas zikr kod Bošnjaka sa mujezinom na kraju sunneta ili na kraju namaza po islamu ispravan i utemeljen na validnim dokazima šerijata?

Dr. Ramić: Vidite, zikr koji mi učimo za mujezinom u osnovi je propisan. Međutim, Poslanik, s.a.v.s., taj zikr nije, ni u jednoj situaciji, džematile prakticirao, onako kako mi to radimo. Po pitanju da li je naš postupak novotarija, učenjaci nemaju jedinstven stav. Naime, oni se razilaze po pitanju da li je nešto novotarija ako je to u osnovi propisano, kao što je dova, zikr itd., ali se čini u formi i na način koji nije prenesen od Poslanika, s.a.v.s. Čim postoji razilaženje među meritornim učenjacima, muslimani moraju poštivati pravo da drugi drugačije postupaju.

Bosna: Da li mislite da bi između muslimana u Bosni moglo doći do sukoba, neuzubillah, i šta mi obični ljudi, muslimani možemo uraditi da do tog ne dođe. Šta nam savjetujete kako da se ponašamo u skladu sa šerijatom zbog svih ovih podjela koje su nastale? Kako da se svako sa sobom pozabavi, da budemo bolji i korisniji Ummetu, da se Allaha više sjećamo, umjesto da vidimo tuđe mahane i zablude?

Dr. Ramić: Do sukoba, inša-Allah neće doći, jer se kod nas već razvila kultura prihvatanja raličitosti, kultura dijaloga, kultura naređivanja dobra i odvraćanja od zla na lijep i mudar način. Muslimani su shvatili da Allah, dž.š., nije bez razloga džennet na stepene podijelio, kao što nije bez razloga u džehennemu različite dubine dao. Allahov, dž.š., sunnet je da ljudi budu različiti.Muslimani, koji prakticiraju islam, koji vjeruju da je to jedini isparavan put za čovjeka, znaju da je Allah, dž.š., dao ljudima mogućnost da Mu ne budu pokorni i dozvolio šejtanu da ih zavodi do Sudnjega dana. Oni znaju da je njihova dužnost da islam prenesu i dostave na pristupačan i lijep način, a Allah, dž.š., upućuje na pravi put koga On hoće. Moja preporuka je da ljude volite, da im želite dobro, da ne volite ružna djela koja ljudi rade, da ljudima pomognete da se tih ružnih djela prođu, da ljudima istinu islama dostavljate na najljepši način, na način koji će ljude obradovati, a ne na način koji će ih od islama otjerati. Nemojte ljudima suditi, nego ih upućujte na pravi put lijepim savjetom i ličnim primjerom.

Amra: Jeste li vi vremenom stekli dojam da muslimani zbog zabrane kamate u islamu misle da imaju puno pravo na tuđi novac???
Primjećujete li Vi da muslimani očekuju da im drugi musliman da X desetina hiljada konvertibilnih maraka ili eura, a da mu oni taj novac vrate za 30, 40, 50 godina ili pak kad uzmognu, i to naravno da vrate istu sumu koja za toliko vremena koliko je proslo jednostavno nikada neće moći imati istu vrijednost (vidi problem inflacije)??
Znate li Vi ijednu firmu, banku ili privatnu osobu koja ima tako nevjerovatno nepresušan izvor novca da ga moze davati drugim ljudima, a dobijati ga nazad u istom iznosu kad ne bude više ni u pola vrijedan kao prije??? Zašto muslimani nisu nimalo ekonomski osvješćeni??? Zašto ne dozvoljavaju drugim ljudima da čuvaju svoju imovinu i unapredjuju je halal načinima (primjer trgovine)??
Dalje, jeste li svjesni slijedeće pojave među muslimanima: brat (ili sestra) posudi (tj. uzme) novac od drugog brata (sestre, ako hoćete), dobije odredjeni rok do kada da vrati taj novac i složi se sa tim rokom, naravno svjestan je da nema govora o kamati (niti moze biti trgovine), pa će vratiti istu sumu nazad, i onda pocne otezati GODINAMA vraćanje duga. Ne samo da prekardaši sve rokove, nego se pritaji i prestane javljati, tako da osoba koja je dala novac, dolazi u neprijatnu situaciju da ganja tu osobu. Ovo nije jedinstven slučaj, nego masovna pojava, za koju vas opet pitam da li ste je Vi svjesni??? Opet moj dojam i pitanje da li i vi mislite da muslimani zbog zabrane kamate misle da imaju pravo na tuđi novac??? Na koji bi se nacin muslimani mogli osvjestiti??? Šta Vi mislite šta danas prosječnom muslimanu znači zabrana kamate???
Recite mi, kakav je status dužnika koji konstantno ne vraća svoj dug, dok osoba koja je posudila novac gubi svoju imovinu inflacijom??? Zašto bi muslimani u danasnji vakat uopšte više pomagali jedni drugima novčanim pozajmicama kada vlada toliki munafikluk u kombinaciji sa galopirajućom inflacijom??? Znam da se ljudi nadaju nagradi na Sudnjem danu, ali nije li onda bolje dati sadaku nego pozajmicu bezobraznicima???

Dr. Ramić: Vidite, islam je pravda. Zbog toga muslimani moraju ispunjavati dato obećanje, najbolji među njima su oni koji najbolje dugove vraćaju, dakle vraćaju više i kvalitetnije nego im je pozajmljeno (naravno pod uvjetom da to nije u startu uslovljeno, jer bi u tom slučaju to bila kamata, dakle, haram) itd… To o čemu vi govorite su stanja muslimana koja nemaju ništa zajedničko s propisima islama. Islam je pravda, islam je poštenje, islam je dobročinstvo, islam je tržišna ekonomija…

Amra: Čime se trgovalo u vrijeme Poslanika savs, tj. čime se plaćalo ono što se kupovalo? Je li to nešto čime se plaćala roba bilo podložno inflaciji? Je li ikada dolazilo do prekomjernog porasta količine tog sredstva za plaćenje u odnosu sa robom i uslugama koje su stajale na raspolaganju, čime bi vremenom dolazilo do neminovnog gubitka vrijednosti sredstva za plaćanje? Kako islam rješava problem inflacije današnjeg papirnog novca?

Dr. Ramić: U Poslanikovo, s.a.v.s., vrijeme koristili su se zlatnjaci i srebrenjaci, što je sprečavalo inflaciju. Šerijatski propisi kao što je krvarina i tako dalje propisani su u devama, vjerovatno da bi se, između ostalog, predupredila, eventualna, inflacija.Da bi se, u naše vrijeme, sanirali efekti inflacije dugovi se mogu vezati za nešto što ima stabilnu cijenu. Naprimjer, možete posuditi sto maraka, za koje na dan posudbe možete kupiti toliko i toliko zlata određene kvalitete, uz uvjet da vam se vrati onoliko koliko će to zlato vrijediti na dan kad vam se dug bude vraćao. Dug možete vezati i za nešto drugo što ima stabilnu vrijednost.

Amra: Smatrate li sitničarenjem ili ozbiljnom kritikom primjedbu da pojam BANKA ne priliči islamskoj ustanovi koja ne radi na osnovi kamate, jer je BANKA nešto što se zapravo zasniva na kamati?

Dr. Ramić: To više nije problem, jer imamo banaka različitih vrsta.

Amra: Postoje li grijesi koje čovjek čini prema samom sebi i grijesi koje počini drugima? Imaju li ti grijesi i drugačiji status na Sudnjem danu? Često se kritikuju sestre (i javne ličnosti) koje recimo imaju nekompletan hidzab (otkriven vrat). Je li to grijeh koji ta osoba čini prema samoj sebi? Moraju li joj drugi ljudi isto tako oprostiti taj grijeh na Sudnjem danu? Šta je sa grijesima koje neko počini prema drugima: nevraćen dug ili gibet? Hoće li Allah t. i ostećenima na Sudnjem danu dati njihov hakk, u smislu hoće li Allah t. oprostiti griješniku bez da upita ostećene da li mu i oni oprastaju?

Dr. Ramić:  Svako će odgovarati za grijeh koji je počinio ili ga uzrokovao. Ako žena zbog neislamskog oblačenja uzrokuje da se nekom brak poremeti, ili uzrokuje neki drugi grijeh, ona će za to, naravno, odgovarati.

Savredin: Otkud reklama Investicione banke u Novim Horizontima, kada se radi o jasnoj kamatnoj banci?

Dr. Ramić: To pitajte glavnog i odgovornog urednika dr. hfz. Halila Mehtića.

Savredin: Primjetno je da Ibrahim Avdić, proklamovani šiija, perfidno širi politički šiizam kroz Nove Horizonte, uzdižući šiijske države i pokrete, a omalovažavajući političku i drugu ulogu sunijskih država i pokreta. Zar nije nepošteno uzimati novac od Saudijske Arabije za takav projekat, a kasnije dopuštati da izvjesni Avdić priča najružnije stvari o Saudijskoj Arabiji? 

Dr. Ramić: Nemojte ljude nazivati pogrdnim imenima, a za ostalo pitajte glavnog i odgovornog urednika dr. hfz. Halila Mehtića.

Jasko_Abdullah pita: Nerijetko smo svjedoci da se šije proglasavaju kjafirima, i to ne samo oni već i pripadnici hanefijskog mezheba, selefije, sufije… Riječ kjafir danas tako lahko pada.
Moje pitanje bi bilo da li je dozvoljeno prozivati bilo koga, ko za sebe kaže da je musliman, kjafirom? Prvenstveno mislim na šije pa tek onda na ostale.

Dr. Ramić: Nazvati nekog muslimana kafirom jako je opasno, jer ako se promaši, kufr se vraća na onog ko je takav sud iznio. Prema tome, s tim se ne treba igrati. To treba, u ovo naše vrijeme, prepustiti institucijama. Islamski učenjaci, kroz historiju, nikada nisu sve šiije proglasili kafirima, ali jesu pojedine grupe koje su pripadale tom pravcu. U ovo naše vrijeme, umjesto, osuđivanja bolje je voditi dijalog. Dijalog će biti korisniji.

Rancher: Da li je dozvoljeno muslimanima i muslimankama odlaziti na more? Kakav je Vaš stav po pitanju tzv. ženskih kostima za kupanje koji se nazivaju Burkini, tj. kostim koji je sličan odjeći za plivanje kojeg koriste profesionalni plivači-ce. Burkini se razlikuje od standardnog kostima za plivanje po dodacima  koji trebaju da pokrivaju zenske obline i kosu?

Dr. Ramić: Propisi u pogledu pokrivanja stidnih dijelova tijela, pred osobama koje nisu mahrem, jasni su. Ukoliko se ti propisi mogu na moru ispoštovati, blagodati mora su nešto što treba iskoristiti i Allahu, dž.š, se na tim blagodatima zahvaliti. U suprotnom, bolje je na ovom kratkom dunjaluku malo se strpiti i u nekom bazenčiću sa slatkom vodom, skriven od javnosti se brćkati. … Ima li pravo muž zabraniti ženi da ona pomaže svoje roditelje koji su bolesni ili nemaju mogućnost zaposlenja? Je li muž griješan ako kaže ženi da izabere između njega i roditelja? Je li griješna žena koja u ovakvom slučaju ipak izabere roditelje? Je li muž griješan ako stalno prigovara svojoj ženi zbog toga što ona pomaže svojim roditeljima?

Dr. Ramić: Djeca su dužna voditi brigu o roditeljima u granicama svojih mogućnosti. Prema tome, ako supruga ima roditelje koje nema ko izdržavati osim nje, mora joj se omogućiti da ona svoju obavezu, u granicama njenih mogućnosti, izvrši. … Da li je haram imati prijatelja koji pripada drugoj vjeri uz međusobno uvažavanje i nevrijeđanje tuđih osjećaja i vrijednosti?

Dr. Ramić: Ne, nije, pod uvjetom da ga ne slijediš u onom što je grijeh i da izvršiš svoje obaveze prema njemu koje kao musliman imaš.

Ebu ZaSad: Ovdje su (na zapadu) u raznim shoping centrima, trgovačkim prodavaonicama i raznim drugim mjestima određene igre na sreću gdje se "dobija" od pegle do automobila. Sistem Vam je vjerovatno poznat, ispunite odredjeni kupon i ubacite u kutiju za to namjenjenu. Ne uplaćuju se nikakva sredstva da bi insnan učestovao, stvar je na dobrovoljnoj osnovi. Navodno, takav vid igara postoji i u shoping centrima u islamskim zemljama. Konkretno, ima li ikakve zabrane za učestovanje u takvim igrama za muslimane?

Dr. Ramić: To je vid kockanja, vodi nelojalnoj konkurenciji, navodi ljude na prekomjernu potrošnju itd. Iz tih razloga je haram.

Endelus: Da li je dozvoljeno muslimanu da se priključi akciji prikupljanja pomoći za područja ugrožena prirodnim nepogodama, koju organizira crkva, ako u njegovoj zajednici muslimani ne organizuju ništa za urgožena područja ili su muslimani manjina?

Dr. Ramić: Da, dozvoljeno je pod uvjetom da ukupljena sredstva neće biti korištena u svrhu misionarstva.

Endelus: Da li je dozvoljeno da musliman u toku razgovora, koji preraste u svađu i neslaganje, primijeni fizičku silu na sugovornika brata ili sestru?

Dr. Ramić: Poslanik, s.a.v.s., nikada nije nekog udario.

Izobosnjak: Smijeli se uzeti neko osiguranje za auto osim običnog radi krađe u Bosni, neki smatraju da je haram a kad se nekom ukrade kazu sabur brate. Mislim da je nužda u pitanju pa kažite šta da radim?

Dr. Ramić: U nuždi i potrebi može, uz nastojanje da se pronađe halal alternativa. Bosna Bank International je u procesu osnivanja Tekafula (islamskog osiguranja) s partnerima iz Malezije i Saudijske Arabije. Kada ono profunkcionira na tvoje će pitanje tek tada biti data kvalitetan odgovor.

Izobosnjak: Šta mislite o pojavi velikog broja onih koji liječe Kur’anom i to su uzeli kao zaradu i posao a nije mi poznato da su to prijašnje generacije uzimale kao biznis?

Dr. Ramić: Kur’an je lijek, ali ono što se kod nas i u svijetu danas radi u većini slučajeva je zloupotreba. Islamska zajednica mora poraditi na tome da to polje usistemi i uredi.

Sabur Lee: Iz ajeta koji govori o kategorijama kojima se treba dati zekat me interesuje slijedeće:  1.Ovdje se navode oni koji prikupljaju. Ko smije prikupljati i koliko ostaje tačno onome ko prikuplja?

Dr. Ramić: On ima pravo na plaću koju bi dobijao da radi na nekom drugom mjestu.

Sabur Lee: 2.U nas isključivo IZ smije prikupljati. Zašto? Ako se fond za prikupljanje naziva bejtul mal, zašto onda bejtul mal ne ispunjava svoju potupunu svrhu, a ne samo prikupljanje?

Dr. Ramić: To je proces. Nadam se da će u budućnosti Bejtul-mal biti puniji, a njegove aktivnosti raznovrsnije.

Sabur Lee: 3.Smije li humanitarna islamska organizacija i dijaspori prikupljati zekat i onda od zekata dio ostaviti za troškove organizacije, a dio podjeliti? Kako utvrditi taj dio koji smije ostati nepodjeljen?

Dr. Ramić: Muslimani treba da organiziraju prikupljanje i raspodjelu zekata kroz institucije. Tako je najlakše ispoštovati šerijatske propise o prikupljanju i podjeli zekata. Vaša organizacija, ukoliko legalno radi, sa svim potrebnim dozvolama, ima pravo troškove prikupljanja i raspodjele podmiriti iz ukupljenog zekata.

Sabur Lee: Smije li se žena otkriti pred poptunim sljepcem ako se on nalazi u kući?

Dr. Ramić: Ja smatram da smije, iako ima i drugačije tumačenje.

Sabur Lee: Na čemu se temelji zabrana potpunog ogoljivanja tijela? Primjer: Insan u svojoj kući se skine gol. Osim stida ima li kakva strožija zabrana?

Dr. Ramić: U, osnovi, mi pokrivamo stidne dijelove tijela da ih ne vide osobe s kojima možemo stupiti u brak. Sve ostalo su tumačenja i razumijevanja pravnika, koja se uglavnom vežu za očuvanje stida.

Sabur Lee: Možete li pojasniti na osnovu čega se dozvoljavaju lijekovi koji sadrže neke vrste alkohola te materije svinjskog porjekla?

Dr. Ramić: Svinjsko niko ne dozvoljava, a alkohol dozvoljavaju u nuždi, ili zbog činjenice da se on u procesu proizvodnje lijeka pretvori u materiju koja ne opija. Što se tiče vanjske upotrebe alkohola, oni kažu da je alkohol kao materija čist, te da se ispari nakon upotrebe.

Nedzo24: Zašto profesori sa islamskih fakulteta nemaju neko udruženje koje bi reagiralo na određene nasrtaje na islam i zbog čega postoji tolika odsutnost od običnih ljudi i ne posvećivanja jednog djela vremena za običnu da’vu?

Dr. Ramić: Udružuju se oni koji imaju zajedničku platformu, zajedniču agendu, zajedničke ciljeve, zajedničke brige, zajedničke interese…

Nedžo24: Šta mislite dokle će muslimani trpiti neslaaganja unutar IZ-e? Očito da je IZ-i stalo do svojih džematlija samo kod prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, te za vrijeme hadža i kurbana. Smatrate li da je došlo vrijeme da se ovakav nekorektan odnos popravi?

Dr. Ramić: Ima ljudi u Islamskoj zajednici koji noći provode u razmišljanju i planiranju kako kvalitetno poboljšati život ljudi u našoj državi, kako imanski ojačati naše naše đake i studente u medresama i na fakultetima, kako istinu islama na lijep i ugodan način dostaviti nemuslimanima… Njihov trud, rad i zalaganje će, inša-Allah, dati rezultate.

Nedzo24: Zašto preferirate u odgovorima po pitanju kamate šejha Karadavija, mislim da su ga pobili većina učenjaka u njegovim fetvama koje iznosi i gleda dosta liberalno na muslimanske manjine na zapadu a niko te fetve ne spominje.
Ja ne sumnjam u čist nijet da se olakša ummetu, međutim da se dozvoli haram to još nikada niko nije dozvolio, taman da nas preteku na svim poljima u bogastvu kjafiri. Ja nisam primjetio čitajući historiju da je mučilo to pitanje muslimane Španije kada su imali vjeru na zavidnom nivou a isto ni Osmanlije 600 godina nisu imali probleme, danas mi jadnici neznamo kuda dalje od grijeha i nemoći samo zato što smo napustili islam i svoje sinove i kćeri dali mnogi zapadu na odgoj, jos sada da nam je i lagodne stanove i bogastvo zato sto smo zaslužili da Allahova riječ bude gornja.

Dr. Ramić: Allah, dž.š., je svojim robovima dozvolio da u nuždi rade neke harame koje im je, inače, strogo zabranio. Po Vašem razumijevanju, to je greška, a mi znamo da to, sigurno, nije greška, nego Allahov, dž.š., propis koji smo dužni slijediti.Učenjaci koji se nisu složili sa šejhom Qaradavijem po pitanju stanarskih kredita u nemuslimanskim zemljama, nisu ponudili rješenje, nego su uvalili muslimane u probleme, da čitav život budu postanari, da pare koje bi mogli potrošiti za kupovinu kuće ili stana, daju u vidu stanarine onima koji će za njih, uz kamatne kredite, nastaviti graditi stanove i izdavati ih muslimanima.Fetva šejha Qaradavija je utemeljena, a muslimani su odgovorni, svako u granicama svojih mogućnosti, što nisu uspostavili banke koje će im pružati halal usluge.

Nedzo24: Kako dati savjet današnjem muslimanu kojeg svi uhode, mrze, podmecu, zavide i još uz  sve to domaći izdajnici, džehl, dalalet u porodici tako da izgleda da je svako prptiv nas a ja sam i dalje optimista. Šta savjetujete današnjem muslimanu kako da se najbolje ponasa?

Dr. Ramić: U svakom čovjeku ima dobra, samo ga treba probuditi, kao što svako može biti zao i zlo činiti. Savjet muslimanu je da stiče znanje, čestito i pošteno radi, ljudima želi dobro i islam promovira na najljepši način, riječima i djelima.

Nedžo24: Da li je bolje muslimanki da hoda otkrivene glave a da pokrije svoje tijelo ili da nosi maramu a utegne čitavo tijelo i ukrase na njemu?

Dr. Ramić: Najbolje je da ispoštuje uvjete islamskog odijevanja za ženu: a) da odjeća pokriva stidne dijelove tijela (sve osim lica i šaka), b) da nije tijesna, c) da nije providna, d) da nije isključivo muška, e) da nije specifična za nemuslimane.

Nedzo24: Da li je ispravan govor bez bismille, zahvale Allahu i salavata na Poslanika s.a.v.s. učenih kada započinju svoj govor?

Dr. Ramić: Svaki posao, a i govor je posao, koji nije počet u ime Allaha, dž.š, je kusast (ebter) kako doslovno stoji u hadisu. Doduše, Bismilla se može kazati i u sebi, ne mora se kazati naglas.

Nedzo24: Kako komentarišete kada hafiza Kur’ana zove svoga oca "tata" a on Profesor islamskih nauka?

Dr. Ramić: Da se malo našalimo, možda neće da koristi riječ babo zato što ta riječ ima iste korijen kao i papa. U svakom slučaju, riječ tata znači otac, kao što i babo znači otac, dakle imaju lijepo značenje i nije grijeh koristiti bilo koju od njih, uz napomenu da je tradicija muslimana s naših prostora da oca zovu babom.

Dagistani: Koje knjige iz oblasti akide nam preporučujete da čitamo sa prijevodom na naš jezik?

Dr. Ramić: Dr. Zuhdija Adilović je napisao i preveo nekoliko knjiga iz tog područja, pa ih potražite.

Čitalac IslamBosne: Zanima me, da li je dozvoljeno uzimati povrat poreza, kao što je to slučaj u Hrvatskoj, od plaćanja kirije za iznajmljeni stan na kraju godine tj. početkom nastupajuće godine?

Dr. Ramić: Da, to je ispravno s obzirom da je zakonom propisano. Ukoliko se pojave kamate njih treba usmjeriti u humanitarne svrhe. 

Čitalac IslamBosne: Interesuje me poslovanje islamic relief i njihovih administraijskih troškova. Da li je to kamata, jer ljudi obično govore kako nije kamata kad ima banaka gdje je kredit povoljniji nego u Islamic relief?

Dr. Ramić: Uzimanje naknade za administrativno servisiranje kredita nije kamata, s tim što institucija treba da vodi računa da ne uzima veći iznos od stvarnih troškova koji nastaju servisiranjem jednog takvog kredita.

Sabur Lee: Da li je halal jesti puževe i žabe?

Dr. Ramić: Većina učenjaka zabranjuje da se jedu žabe, jer je Poslanik, s.a.v.s., zabranio da se one ubijaju, a puževe je pokuđeno jesti tamo gdje to nije običaj.

Bosna: Da li je haram muslimanu da iznajmi nemuslimanu objekat, a taj nemusliman onda u sklopu tog objekta otvori kafanu gdje ima alkohola?

Dr. Ramić: Ukoliko u ugovoru nije definiran način korištenja, ugovor je važeći i treba ga ispoštovati, ali ga neće produžavati ukoliko će se objekat koristiti  u svrhu koja je šerijatom zabranjena. Ukoliko je u startu dogovoreno da se objekat ne koristi u svrhu koja je šerijatom zabranjena, ugovor će se odmah raskinuti, jer je druga strana prekršila ugovor. Ako je startu ugovorena haram upotreba, tada je vlasnik dužan tražiti raskid ugovora, pa makar i uz nepovolje uvjete po njega.

Čitalac IslamBosne: Da li je dozvoljeno raditi kao ekonomista ili bilo šta drugo u konvencionalnoj banci?

Dr. Ramić: Da, u našim uvjetima, pod uvjetom da želi steći praksu, da ne može naći drugi odgovarajući posao, da mu je to jedini način izdržavanja i da se maksimalno trudi da nađe sebi odgovarajući halal posao.

Omer Hajjam: Da li su Ajvatovica, Buna i druga dovišta novotarija koju treba dokinuti?

Dr. Ramić: Smatram da tradiciju okupljanja treba zadržati i razvijati, ali koncept treba uskladiti s islamskom tradicijom i propisima. Po sadašnjem konceptu ta mjesta sve više prerastaju u svetišta, koja mi zovemo samo drugim imenom (dovišta). Ja očekujem da će se to pitanje naći pred Vijećem za fetve Islamske zajednice i da će ono ponuditi odgovarajući koncept koji će riješiti postojeću dilemu.  

Omer Hajjam: Da li je tačno da je Poslanik a.s. imao odnos sa djevojčicom (Aišom) koja je imala 9 godina?

Dr. Ramić: Koliko je hazreti Aiša imala godina kada je Poslanik, s.a.v.s, s njom otpočeo bračni intimni život, predmet je rasprave među islamskim učenjacima. Čim je predmet rasprave, to znači da niko zasigurno ne zna koliko je ona tada imala godina.Ono što sam ja siguran jeste da to nije bilo prije njena punoljetstva, kada je prirodno bila spremna za bračni život. Ne treba nikada smetnuti s uma da je Poslanik, s.a.v.s., poslanik sa svim onim divnim kvalitetima i vrijednostima ljudske ličnosti koje su nam o njemu poznate, tako da nepriliči da mu se pripisuje bilo kakav neprirodan postupak. Uz to, on je, s.a.v.s, bio pod direktnom Allahovom, dž.š, zaštitom. Da je tom prilikom napravio grešku, Allah, dž.š, bi na to ukazao u Kur’anu i on bi tu grešku ispravio, kao što je bio slučaj u nekim drugim situacijama, kada je Poslanik, s.a.v.s., pogrešno postupio.

Nedzo24: Šta mislite o muzici, instrumentima, sevdalinkama i pjesmama?

Dr. Ramić: Preporučujem muslimanima da se pokušaju, i u tom pogledu, poistovjećivati s Poslanikom, s.a.v.s., i njegovim ashabima. U vrijeme njihovo bilo je i pjesme, bilo je i nekih instrumenata, ali nije bilo svih ovih harama koji prate muziku i pjesmu našeg vremena. To treba da nam bude svima jasno, pa neka se s tim svako nosi shodno snazi svoga imana i odlučnosti borbe protiv šejtana.

Nedzo24: Je li ispravno klanjati u kući kada čuješ ezan sa džamije koja je udaljena 800 metara od tvoje kuće?

Dr. Ramić: Namaz pojedinačno je ispravan, ali je u džematu, posebno u džamiji, daleko sevapniji. Ako se klanja i kod kuće treba, po mogućnosti, klanjati u džematu.

Hilafet 1924: Živim na zapadu, nedavno sam se oženio I imam namjeru kupiti kuću. Nemam kod sebe nikakvih islamskih banaka da podignem kredit. Šta mi savjetujete? Da neka država eventualno funkcioniše po islamskom ekonomskom sistemu kako bi moj problem bio riješen?

Dr. Ramić: Preporučujem da koristite fetvu šejha Qaradavija.

Nedzo24: Je li dozvoljeno koristiti miris koji u sebi sadrži alkohol i je li dozvoljeno koristiti kapi od propolisa koje isto tako sadrže alkohol?

Dr. Ramić: Prethodno je bilo riječi o ovom pitanju, a odgovor imate i u arhivi Fetvi.

Monoteizam: Šta je sporno u Vašem prijedlogu za izmjenu Ustava IZ? Ima li još nekih prijedloga mimo Vašeg?

Dr. Ramić: Naš prijedlog nacrta je malo revolucionaran. U njemu su ponekad nude korijenite reforme. U svakom slučaju, nama je bilo interesantno dok smo radili na tom projektu. Smatram da smo se svi okoristili, stekli određeno znanje i iskustvo. Cilj smo postigli, proces smo pokrenuli. Bićemo sretni ako bude boljih prijedloga i kvalitetnijih rješenja od onih koja smo ponudili. Mi to, uistinu, i očekujemo, jer na tako važnom projektu treba uložiti više vremena i truda od onog kojeg smo mi uložili. Međutim, mi očekujemo da i naši prijedlozi budu uzeti u razmatranje, jer, jednostavno, oni se sada ne mogu zaobići.U našem Prijedlogu nacrta nema ništa sporno!Znate, prijedlog nikada ne može biti sporan. Uspješan menadžer je onaj koji od svoga tima uspijeva izvući sve moguće prijedloge, da bi na kraju odabrao ono što je najbolje. Što više kvalitetnih prijedloga to bolje, a i loši prijedlozi su od koristi, jer pomoću njih prepoznajemo dobre prijedloge.Osuđivati prijedlog je znak neznanja. Ne prihvatiti prijedlog je nešto sasvim normalno.

Monoteizam: Kako ocjenjujete odnos IZ prema medijima i obrnuto? I kako ocjenjujete rad IZ u medijima?

Dr. Ramić: Polahko se napreduje.

Monoteizam: Kako ocjenjujete rad IZ a posebno kada je u pitanju saradnja sa islamskim udruženjima i mladima?

Dr. Ramić: Nisam zadovoljan, jer ta saradnja gotovo da i ne postoji, a ako postoji to je nekako nasilu, na lokalnom nivou, rezultat volje pojedinca, a ne rezultat sistema. Bio je pokrenut dobar proces, pripremljena platforma saradnje, pripremljen ugovor između nevladinog sektora i Islamske zajednice kojim bi organizacije, koje to žele, postale članice Islamske zajednice s definiranim pravima i obavezama itd. Sve je to stalo, jer se nema osjećaja za vrijeme u kom živimo. Nevladin sektor je, danas, sektor na kom počivaju moderne države. To nije sektor koji je, kao što je nekada bio, zabranjen i anatemisan. Izgleda kao da se Islamska zajednica boji tog sektora, umjesto da ga, u realizaciji svojih ciljeva, objeručke prihvati kao svoga člana ili partnera.

Edo Alpašini: Šta je najbolje da čovjek uradi sa kamatom koju dobiva zbog toga što mu novac leži na banci, naročito kada je ta kamanta izuzetno mala?

Dr. Ramić: Kamatu uvijek treba dati u humanitarne svrhe od kojih davalac neće imati direktne koristi.

AbdulFaatir: Da li je bojkot kao mjera borbe protiv nečega (posljednji primjeri: Holandija, Danska), bio sredstvo kojim su se služile prve generacije?

Dr. Ramić: Da, bojkot može biti fer i korektna mjera i treba je na dostojanstven način koristiti. Naravno, nećemo bojkotirati onog ko nam ne čini zlo ili je u nevolji.

AbdulFaatir: Kakav je islamski stav o čovjeku koji za sebe tvrdi da je musliman a koji kada izađe iz WC-a kaže: "E jesam se dobro …. , mašallah"

Dr. Ramić: Taj musliman se ne zna pravilno izraziti. Mi se Allahu, dž.š, nakon izlaska iz toaleta zahvaljujemo što nam je omogućio da se oslobodimo onog što nam smeta dovama kao što su El-hamdu lillahillezi ezhebe annil-eza ve afani i dovom gufranek.Tog muslimana treba podučiti propisima islama i njihovim vrijednostima.

Izobosnjak: Kakvo je vaše mišljenje o ši’jama i sufijama?

Dr. Ramić: Odgovarao sam na to više puta.

Izobosnjak: Kako se suočiti sa ljudima koji nemaju dana obrazovanja u islamskim obrazovnim institucijama a bave se da’vom na Bečkom vrelu i sl. promovirajući neke neshvatljive ideje?

Dr. Ramić: Na lijep i dostojanstven način.

Izobosnjak: Slušao sam Vaša predavanja i dr. Kurdića iz ratnog perioda. Da li su se naši  muslimani, po Vašem mišljenju, od tada više vesternizirali ili su se ipak popravili?

Dr. Ramić: Ako su muslimani uzeli islamsku praksu sa Zapada to je dobro i takvih primjera ima, ali ako su uzeli neislamsku praksu to je problem, a i takvih primjera ima. Kojih primjera ima više ne znam.

Izobosnjak: Moze li se upisati na FIN da se izbjegnu neki predmeti iz kelama i sl.?

Dr. Ramić: Sigurno da ne može, jer je to dio programa koji je obavezan na FIN-a.

Izobosnjak: Na putu iz Bosne prema Sloveniji me zatekne vrijeme namaza u vrijeme kiše ili snijega. Mogu li klanjati u autu u ovoj situaciji?

Dr. Ramić: Smatram da je ispravnije sastaviti podne i ikindiju u bilo kom vremenu, kao i akšam i jaciju, nego klanjati u autu bez propisanog kijama i sedžde.

Izobosnjak: Kada putujem, da li mogu preskočiti akšam da ga klanjam kada dođem kući u jacijsko vrijeme i ako može kako da klanjam?

Dr. Ramić: Da, ukoliko ga za vrijeme putovanja ne možeš klanjati u propisanoj formi.

Izobosnjak: Da li je dozvoljeno da musliman sa svojom porodicom odseli od svojih roditelja u drugu zemlju uz njihovu saglasnost?

Dr. Ramić: Da, ukoliko je siguran da će u novoj sredini moći sačuvati svoj dini-islam kod sebe i svoje porodice.

Izobosnjak: Može li mladić podići kredit da bi studirao, ako već može da podigne kredit radi kupovine stana?

Dr. Ramić: Bosna Bank International omogućava halal kredite za jedno i drugo.

Ademaga: Zasto najučeniji ljudi islama u BIH ne nađu model i projekt održivih malih islamskih kompanija (koje ne bi bile trgovine, kahvedžinice i sl) a koje bi nešto proizvodile i od čega bi naši muslimani mogli dobro živjeti te putem ekonomske moći izvršili presudan uticaj svake vrste u našem društvu?

Dr. Ramić: Ljudi su proizvod svoga vremena i prostora. Program koji ugradite u ljude vodi ih u njihovom životu. Da bismo imali ljude koji bi mogli napraviti reforme trebamo ih izgraditi, pripremiti, ugraditi u njih potrebne programe. U generaciji koja trenutno vodi Islamsku zajednicu programi su instalirani u sedamdesetim i osamdesetim godina prošlog stoljeća i logično je da oni shodno tim programima funkcioniraju. Kada na rukovodeće pozicije u Islamskoj zajednici dođu ljudi u koje su ugrađeni drugačiji – noviji programi, doći će i do tih željenih promjena.Koliko su programi značajni možemo vidjeti na činjenici da su pojedinci koji su poslije rata zajmali po koju hiljadu maraka da bi otpočeli neki biznis, a koji su uspjeli usvojiti nove programe, danas vlasnici malih ekonomskih imperija, dok Islamska zajednica koja je, ipak, imala neka sredstva i, rekao bih, neograničene mogućnosti, ostala tamo gdje je bila u bivšem sistemu.Zamislite da je Islamska zajednica u svom budžetu odvajala 10% na investicije, koje bi vodili sposobni menadžeri, koji bi imali velike plaće i dodatne bonuse na uspjeh, gdje bi ona danas bila u ekonomskom pogledu. Znam da sam određena ideje iznosio i inicirao dok sam bio član Rijaseta, da bih na kraju shvatio da članovi tog tijela, uglavnom, funkcioniraju po onom starom sistemu. Reis, ef. bi obično kazao da me razumije, ali… Vidite, oni koji su odrasli u socijalizmu, planskoj, dirigiranoj ekonomoji, gdje privatna, individualna inicijativa nije imala prostora itd, teško se mogu transformisati. To treba razumjeti, ali treba raditi da programi koje ljudima danas usađujemo u njihove glavi budu adekvatni vremenu u kom će oni živjeti, da budu spremni na stalne reforme, da ne budu statični. Stalne reforme moraju biti u stalnom fokusu jer vrijeme se tako brzo mijenja. One moraju biti u aktivnom procesu, jer vrijeme ne stoji. “Vrijeme jeˮ, kako poslovica kaže, “kao sablja, ako ga ne presiječeš ono će tebe presjećiˮ.Molim Allaha, dž.š, da nas pomogne u dobru i da nam da odgojimo generacije koje će biti bolje i kvalitetnije od nas, a ljudima od biznisa savjetujem da sarađuju s ljudima koji poznaju propise halala i harama, kako bi svojim biznisom postigli džennet, dunjalučki i ahiretski. 

Ademaga: Da li se u modernoj i savremenoj islamskoj državi može podijeliti vjerska i svjetovna vlast zbog boljeg funkcionisanja društva?

Dr. Ramić: Vidite, muslimani nemaju problema sa islamom, kao što sljedbenici drugih vjera i ideologija imaju sa svojim vjerama. Islam čovjeku ne zabranjuje bilo šta što je dobro i korisno za njega. Zabranjuje mu samo ono što je štetno za čovjeka. Islam je 100% kompatibilan s naukom, čovjekovim potrebama i njegovom prirodom. Islam je život i on se ne može odvojiti od života.Islam nema ništa protiv da na vlasti budu ekonomisti, pravnici, inženjeri itd., da na vlasti ne budu vjerska lica – kler, jer islam, u osnovi, i ne poznaje vjersku vlast, vlast klera, pošto u islamu i nema klera. Islamskom državom mogu upravljati inženjeri, pravnici, ljekari, menadžeri itd. Za muslimana je bitno da vlast provodi pravdu, da su ljudi jednaki pred zakonom, da su zaštićeni vjera, život, čast, imetak i potomstvo pojedinca i zajednice, da su zakoni kompatibilni s ljudskom prirodom, tj. da čovjeku donose dobro, a otklanjaju štetu itd. i da se na taj način poštuju i primjenjuju Allahovi, dž.š, propisi.U organizacionom smislu svaki način organiziranja je prihvatljiv ukoliko će omogućiti i čovjeku olakšati postizanje prethodno spomenutih vrijednosti.U zemljama u kojim su muslimani manjina sekularna država je za muslimane prihvatljiva pod uvjetom da su svi ljudi jednaki pred zakonom, bilo da se deklarišu kao vjernici, kao ateisiti ili drugačije. Za muslimane nije prihvatljiva sekularistička država u kojoj oni koji se deklarišu kao ateisti ili drugačije imaju veća prava od drugih.

Orvel: Šta mislite o ulemi koja voza skupocjena auta i oblači skupocjena odijela. Da li za njih možemo reći da slijede sunnet Muhammeda a.s. koji kaže: „Nije musliman koji mirno zanoći a komšija mu gladan“.

Dr. Ramić: Vidite, Allahova, dž.š., mudrost je neograničena. Njegov sistem je sistem raznovrsnosti. Stvorio je ljude različitim, s razliitim nafakama, ali im je omogućio da svi mogu džennet zaraditi. Džennet može zaraditi siromah, a može i bogataš, džennet može zaraditi zdrava osoba, a može i bolesnik itd. Svi imaju priliku da izvršavajući Allahove, dž.š, propise steknu Njegovu milost. Ukoliko ulema na halal način stekne svoj imetak i izvrši svoje obaveze u vidu zekata itd., takvu ulemu i druge ljude je divno vidjeti u lijepim i udobnim autima, jer prevozno sredstvo, udoban stan i hairli bračni saputnik su blagodati koje je Poslanik, s.a.v.s., posebno istakao. Ja bih radije slijedio bogatog alima koji je istinski Allahu, dž.š, pokoran, nego onog koji je siromašan, mada i jedan i drugi zaslužuju poštovanje.Islam nije vjera bijede i siromaštva, ali je to vjera u kojoj svi imaju svoje mjesto i u kojoj niko nije izgubljen.

Adnan_bih: Da li je dozvoljeno da skraćujem namaz dok posjećujem roditelje?

Dr. Ramić: Da, ukoliko imate status putnika. U suprotnom, namaze nećete skraćivati.

Adnan_bih: Ako recimo krećem na put u podnevskom vremenu, da li je dozvoljeno prije polaska da spojim podne i ikindiju? Da li se dakle u tom slučaju skraćuju oba namaza ? Ako je dozvoljeno spojiti namaze,  da li je to i u slučaju kada se klanja džuma namaz?

Dr. Ramić: Ako u podnevskom vremenu krećete na put na kom će vam biti teško da na vrijeme i u osnovnoj formi namaz izvršite, moja preporuka je da ikindiju sastavite s podne namazom. S obzirom da još uvijek niste postali putnik, namaze nećete skraćivati.

 

IslamBosna: Impresionirani smo respektom prema dr. Ramiću od strane ljudi koji imaju različita razmišljana o istim stvarima. Iza svakog pitanja je stajala dova uvaženom alimu i riječ zahvale što im je omogućio da ga mogu pitati za savjet ili objašnjenje određenog propisa kojeg žele pohraniti u memoriju svojih saznanja o islamu.

Tim IslamBosne se iskreno zahvaljuje prof. dr. Šukriji Ramiću na izuzetnoj susretljivosti i velikom trudu kojeg je uložio.

Također, zahvaljujemo se našim članovima foruma i onima koji su svoja pitanja slali preko e-Mail adrese na posebnoj toleranciji, razumijevanju i odazivu koji je bio, složićemo se, impozantan!

Leave a Reply

*

captcha *