Da bi ove stvari ispravili moramo imati osjećaj odgovornosti za našu porodicu, jer kako kaže Resulullah s.a.v.s.,: “Svi smo mi pastiri i bićemo pitani za svoje stado”.

Da bi islam zaživio u našem javnom životu, on prvo mora da zaživi u našim porodicama, jer je porodica najmanji vid zajednice do koje moramo dostaviti poruku islama. Kaže Allah, dž.š.:

“Zato se mimo Allaha, ne moli drugom bogu- da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni! I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!” (Eš-Šura, 213-215.)

Otuda je prva obaveza koja se nameće muslimanu nakon obaveze prema samom sebi, njegova briga i odgovornost prema svojoj porodici, kući i djeci shodno riječima Uzvišenog Allaha dž.š., koji kaže:

”O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onom što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)

Da bi uspostavili zdravu porodicu moramo se za to pripremiti, jer brak je jedna velika odgovornost kako prije tako i u samom braku.

Prije stupanja u brak mora se voditi računa o nekoliko stvari.

Prva stvar: stupanje u brak mora biti isključivo u ime Allaha, dž.š., kako bi imali zdrav i čestit porod.

Druga stvar: cilj stupanja u brak treba da bude suzdržavanje pogleda od harama kao i čuvanje tjelesnih organa od harama. Kaže naš Poslanik s.a.v.s.,: “Trojica uživaju Allahovu brigu i pomoć: borac na Allahovom putu, dužnik koji uporno radi da se oduži, i oženjeni koji želi brakom ostvariti čestitost, uljudnost i suzdržanost.” (Tirmizi)

Treća stvar: Treba pažljivo odabrati supružnika kako je i Resulullah s.a.v.s., preporučio: “Izaberite za vaše sjeme (vodite računa koga ćete oženiti), jer djeca dosta toga nasljedjuju od roditelja.” (El-Hakim)

I četvrta stvar: Za suprugu je bitno odabrati vjernicu i moralnu ženu pa makar i ne bila bogata i lijepa. Resulullah, s.a.v.s., je rekao:

“Nemojte oženiti žene zbog njihove ljepote, jer ih njihova ljepota može upropastiti. Ne ženite ih zbog njihova imetka, jer njihov imetak ih može osiliti. Oženite ih zbog njihove vjere, bolje vam je imati za ženu vjernicu, pa makar bila sluškinja.” (Ibn-Madždže).

A da li je danas tako? Da li djeca pitaju roditelje kada hoće da se žene ili udaju? Da li se pazi na rod? Da li se uvažava mišljenje roditelja? Da li se danas gleda na vjeru, iman, čast i moral?

Veoma, veoma malo. Djeca danas i ne traže dozvolu za ženidbu. Ne pitaju roditelje za mišljenje. A što je najgore slabo se gleda na iman, a sve više da li djevojka ima “papire”, gdje joj babo i majka rade, je li bogata, ima li auto, stan i dr…

A naš Poslanik Muhammed, a.s., nam poručuje slijedeće: “Ko oženi ženu radi njenog položaja, Allah mu neće povećati ništa osim poniženja. Ko se oženi radi imetka žene, Allah mu neće povećati ništa drugo osim siromaštvo. Ko se oženi radi ugleda i imena žene, Allah mu neće povećati ništa osim bijede. A ko se oženi da sačuva svoj pogled (svoju vjeru), i uspostavi srodstvo i sačuva rodbinske veze, Allah će njega i nju blagosloviti. (Taberani)

Ispravno odabiranje supružnika, odnosno žene, neoslobadja nas odgovornosti u daljem bračnom životu, nego naprotiv u braku imamo odredjenih obaveza, dužnosti i prava.

Između ostalog to podrazumijeva:

1. Lijepo ponašanje medju supružnicima. Kaže Resulullah, s.a.v.s.: "Najbolji medju vama je onaj ko se najbolje odnosi prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici".

2. Brak nije samo intimni odnos i ne treba ga samo na to ograničavati nego je potrebno graditi medjusobnu srodnost ideja, zajednički nastojati vršiti ibadete, brinuti se o kući, i stvarati prilike za dozovoljenu razonodu.

3. Veoma je bitno da odnosi unutar braka budu zasnovani na temeljima vjerskih propisa i da islam sa svojim propisima bude sudija u medjusobnim sporovima, a ne batine, šamari ili dužina jezika.

Zatim u braku i muž i supruga snose podjednaku odgovornost za odgoj djeteta, a bračna harmonija zasnovana na Islamu je veoma značajna za atmosferu u kojoj se dijete odgaja. Stalne svadje, razilaženja, nesuglasice odražavaju se na odgoj djece koja nasljedjuju traume, što se odražava na njihov kasniji razvoj.

A koliko je zdrav i lijep odgoj bitan, govori nam naš Poslanik, s.a.v.s.: “Roditelj ne može ostaviti ništa ljepše svom djetetu, od lijepa odgoja.” (Tirmizi) “Kada čovjek umre, prestane svako njegovo djelo osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisna nauka, i čestito i dobro odgojeno dijete koje traži oprosta za svoje roditelje.”

Poštovana braćo, mnoge tragedije i katastrofe koje su se desile i koje se dešavaju rezultat su anarhije i kršenja Allahovih zakona i propisa. Naš stvoritelj, Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ”Kakva god vas nesreća zadesi, to je zbog grijeha koje ste počinili, a On mnoge i oprosti.” (Eš-Šura, 30.)

Prošli narodi i civilizacije uništeni su upravo radi prekoračivanja Allahovih granica. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ”To su Allahove granice (propisi), pa ih ne prelazite! A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su.” (El-Beqare, 229.)

Od vjernika se traži i zahtjeva da se ustagne od svakog vida zla i negativnosti od kojih je jedna od najopasnijih za pojedinca, porodicu, zajednicu i društvo, svakako, nemoralnost i kršenje etičkih normi i principa na kojima počiva i egzistira čovječanstvo. Allah dž.š. kaže: ”Zaista Allah zapovijeda da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite On vas savjetuje.” (Et-Talaq, 1.)

Kada pogledamo u Kur’an vidjećemo da Uzvišeni Allah dž.š. zabranjuje ne samo čin bluda, već i sve ono što može dovesti do toga. Uzvišeni kaže: ”I ne približavajte se bludu, jer je to razvrat, kako je to ružan put. (El-Isra’, 32.)

U komentaru navedenog ajeta stoji: ”Nemojte činiti blud i sve radnje koje prethode tom bestidnom činu! To je ružan put jer odvodi u vatru; rezultat je pojava i širenje mnogih opasnih bolesti i to je direktni atak na čast i poštenje porodice.”

Dragi vjernici, jedna od ljepota Islama je u tome što Allah dž.š. ljudima nije ništa zabranio a da im nije u zamjenu dao nešto bolje. Zabranio je preljubu, razvrat i homoseksualnost, ali im je u zamjenu dao zakoniti brak. On je zabranio sva opojna pića i droge, ali im je dao da uživaju u lijepim napicima koji su korisni za tijelo i um.

Naša djeca su neprocjenjivo blago, ali i naš ispit i iskušenje i samo od nas zavisi da li ćemo biti na visini zadatka i odgovornosti. Ako smo toga potpuno svjesni, a nažalost većina muslimana nije, moramo mnogo više pažnja posvetiti moralu naše djece koja na svakom koraku bivaju izložena svim vrstama pornografije putem televizije, štampe, interneta, pa čak i na javnim mjestima. Potrebno je posebno skrenuti pažnju na opasnost slanja naše djece, kako srednjoškolaca tako i osnovaca, na višednevna mješovita ljetovanja, maturske ekskurzije, putovanja i kampovanja. Takva putovanja bez prisustva roditelja vrlo česta su prilika za obeščašćivanje naše djece. Allah dž.š. kaže:

”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se o onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Tahrim, 6.)

Zato dragi roditelji na nama je velika odgovornost pred Allahom dž.š. za ponašanja i postupke naše djece i ona su naš ispit da li smo ih islamski odgojili i ukazali im na ove opasnosti i zla. Moramo biti svjesni da se danas, čini se više nego ikad, vrši atak na moralnost i etičke principe koji karakterišu vjernike muslimane. Na koji način se oduprijeti tome pitanje je koje mora postaviti svaki musliman da bi zaštitio sebe i svoju porodicu.

Svakako da neka ograničenja i zabrane moraju biti nametnute od strane samih roditelja koji su, prije svih, pozvani da nešto učine radi očuvanja i zaštite čestitosti njihove djece. To je prvi i najvažniji korak koji moramo preduzeti. Ako dozvolimo da naš sin dolazi kasno kući, a nas ne interesuje gdje je i s kim bio, ili dozvolimo našoj kćerki da se razgolićava i u oblačenju prelazi svaku mjeru pristojnosti, onda je to alarmantno i zastrašujuće.

S toga, apelujemo na svakog roditelja da dobro razmisli da li je poklonjeni mu emanet pravilno sačuvao i dao sve od sebe da mu ta investicija koja je plod njegove ljubavi donese sreću i korist ovoga i budućeg svijeta, ili je, ne daj Bože taj emanet iznevjerio pa će posljedice osjetiti i doživjeti još tokom ovozemaljskog života kroz neposlušnost djeteta, nebrigu, surovost, nepoštivanje, oholost prema roditelju, kao i kroz druge načine ispoljavanja Allahove kazne koja, one koji su taj emanet iznevjerili, čeka i na ahiretu.

Molim Allaha Uzvišenog da nam podari u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju.

Leave a Reply

*

captcha *