Nakon iscrpne rasprave o strategiji nacionalnog i kulturnog razvoja Bošnjaka na sjednici su usvojene sljedeće preporuke predsjedništvu Akademije za 2012. godinu:

(1)   da se organizira naučni skup o liku i djelu rahmetli akademika Nedžada Ibrišimovića, jednog od osnivača Akademije;

(2)   da se organizira međunarodni naučni skup povodom stogodišnjice balkanskih ratova (1912-2012);

(3)   da se organizira međunarodni naučni skup o bosanskom jeziku;

(4)   da se raspiše natječaj za izradu izvještaja o stanju nacije Bošnjaka;

(5)   da se raspiše natječaj za izradu mape kulturne baštine Bošnjaka;

(6)   da se raspiše natječaj za izradu nacionalnog kalendara Bošnjaka;

(7)  da se pristupi izradi bosanske enciklopedije (Enciklopedija Bosnika);

(8)  da predsjedništvo Akademije angažira akademika Muhameda Filipovića da napiše “Manifest Bošnjaka”.

Na sjednici Senata BANU u Sarajevu prihvaćen je prijedlog da akademik Šerbo Rastoder, prof. dr. Nijaz Duraković i prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna budu članovi Senata čime je dovršeno konstituiranje Senata BANU od jedanaest članova.

Prihvaćen je prijedlog da se u prvoj polovini mjeseca marta 2012. godine održi inauguracija Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU u Sarajevu.

(MINA)

Leave a Reply

*

captcha *