Naime, time se stimulira privreda i reoduzeća se rasterećuju od obaveze plaćanja zatezne kamate.

U Ministarstvu finansija FBiH ističu da se time utiče na poboljšavanje likvidnosti i brži ekonomski razvoj.

Kako je kazao federalni ministar finansija Ante Krajina za Dnevni list, propisano je da se zatezna kamata koja je nastala po osnovi dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2011. otpisuje, pod uvjetom da porezni obveznik izmiri glavnicu duga do 31. decembra ove godine. Otpis zatezne kamate odnosi se isključivo na iznos neplaćene kamate.

Pravo na otpis kamata ostvaruje se na osnovi potpisivanja sporazuma s Poreznom upravom FBiH, a najkasnije do 31. marta 2012. Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata te u cijelosti izmirio obaveze po osnovi glavnice duga najkasnije do 30. juna 2012. otpisat će se obračunata zatezna kamata u cjelokupnom iznosu.

Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavnicu duga od 1. jula do 31. decembra 2012., otpisat će mu se obračunata zatezna kamata u iznosu od 50 posto.

– Imamo podatke o potraživanju privrednih subjekata koji nisu u stečaju ili stanju nelikvidnosti da je u pitanju ukupna brojka od oko 558 miliona maraka. Od tog iznosa na zatezne kamate otpada 30 posto ili oko 168 miliona, a oko 390 miliona maraka na glavnicu. Niti jedan fening ne ide u budžet, jer cilj ovih izmjena nije krpanje budžetskih rupa, već da se tvrtkama pomogne da zadrže radno mjesto, a ne da otpuštaju radnike. I to je suština ovih izmjena. Smatram da od njih možemo imati više koristi nego štete, rekao nam je Krajina.

 

(indikatorba)

Leave a Reply

*

captcha *