IslamBosna.ba- Abdullah ibn Amr je kazao: Naučio sam napamet cijeli Kur’an  tako da bih ga proučio od korice do korice tokom jedne noći. Vijest o tome je došla do Poslanika, s.a.v.s., i jednom mi je rekao: ‘Brinem se, ako budeš poživio do starosti, da će ti biti naporno.  Pa, prouči ga jednom mjesečno’. Rekao sam: “Allahov Poslaniče, pusti me da uživam  u svojoj snazi i mladosti’. On mi reče: “Onda ga prouči svakih dvadeset dana”. Rekao sam: “Allahov Poslaniče, pusti me da uživam u svojoj snazi i mladosti’. On mi reče: “Uči ga svakih deset dana”. Rekoh: “Allahov Poslaniče, pusti me da uživam u svojoj snazi i mladosti.” On reče: “Uči ga jedanput svake sedmice’. Rekao sam: “Allahov Poslaniče, pusti me da uživam u svojoj snazi i mladosti”, pa je odbio. (Musned, Ahmed)

Život je slađi s Allahom.

Hoćete li pokušati?

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ali Hammuda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba