MINA prenosi medijima na raspolaganje u cjelosti.


I N F O R M A C I J U

o organizovanoj akciji klanja kurbana u Rijasetu IZ u BiH u 2009. godini

po ino-uplatama izvršenim u bošnjačkoj dijaspori

Provodeći zaključak Rijaseta, sa sjednice održane 22. ševvala 1430. h.g., odnosno 20. oktobra 2009. godine, generalni sekretar Rijaseta je imenovao Komisiju za nabavku i klanje kurbana, koje Rijasetu uplaćuju Bošnjaci iz bošnjačke dijaspore. Generalni sekretar je također odmah po održanoj sjednici obavijestio džemate u bošnjačkoj dijaspori da će Rijaset i ove godine voditi ovu akciju kurbana i da zainteresovani mogu vršiti uplate u tu svrhu. Visina uplate određena je u iznosu od 160 EUR- a.

Prema ovoj obavijesti Rijaset je do početka Kurban-bajrama iz bošnjačke dijaspore dobio informaciju o uplati  3.307 kurbana, i to kako sljedi:

1. V. Britanija                          31

2.Švicarska                          395

3. Švedska                           228

4.SAD                                   940

5. Njemačka                         781

6.Norveška                           257

7. Luxemburg                         38

8. Holandija                          124

9.Austrija Dachverband        70

10.Finska                                 3

11.Francuska                         18

12.Danska                              60

13. Austrija Unija                 116

14. Džemat GHB Canada   65

15.Džemat GHB Beč           71

16.Džemat CIL Luxemburg 25

17.Džemat Graz Austrija    25

18.Džemat “Bosna” Beč    22

19.Džemat Hagen Njemačka 15

20. Rijaset                                23

UKUPNO                       3.307

Pod nadzorom Komisije za nabavku kurbana pri Rijasetu nabavljeno je i zaklano ukupno 3.310 kurbana, i to: 275 krava i 1.485 ovaca. Sva goveda i ovce nabavljene su na domaćem tržištu. Svi nabavljeni kurbani su bili pod veterinarskim nadzorom i ispunjavali su šerijatske uvjete za kurbane i svi su zaklani blagovremeno u skladu sa šerijatskim propisima. Kompletan tok akcije intenzivno je nadzirao generalni sekretar Rijaseta.

Plan za raspodjelu kurbanskog mesa utvrdio je Rijaset prema pristiglim zahtjevima i prema objektivnim mogučnostima i potrebama, svojom Odlukom, broj: 01-SM-1650-10/09. od  08. zu-l-hidždže 1430. h.g., odnosno 25. novembar 2009. godine, pa je raspodjela kurbanskog mesa izvršena kako sljedi: 

1. Studentskom centru za ishranu studenata Sarajevo                      kg.   9.897         

2. Podjela povratnicima na području Muftijstva goraždanskog         kg.    3.759       

3. Zavodu za zaštitu i odgoj djece Mjedenica Sarajevo                     kg.    1.042   

4. Centru za slijepu i slabovidljivu djecu i omladinu Sarajevo           kg.        700   

5 . Za ishranu učenika Medrese u Tuzli

i Centru za odvikavanje od droge – Smoluča                                      kg.  6.040   

6.   Kantonalnoj bolnici Zenica                                                              kg.  3.010         

7.   Za ishranu učenika Medrese u Mostaru                                         kg.  4.360         

8.   Udruženju građana paraplegičara Sarajevo                                 kg.     675                      
9.   Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica Fojnica               kg.   1.986       

10. Zavodu za zbrinjavanje mentalnih osoba Bakovići                        kg.  1.923

11. Domu za stara i invalidna lica Jezero – Sarajevo                           kg.  1.413         

12. Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo               kg. 1.545         

13. Povratnicima preko Banjalučkog muftijstva                                     kg.  1.464   

14. Za ishranu učenika Medrese u Travniku                                          kg.  3.026

15. Za javnu kuhinju u Brezi                                                                        kg.  1.658       
16. Udruženju građana za pomoć retardiranih osobama
Sarajevo “OAZA”                                                                                        kg.        642                
17. Dječijem obdaništu “Zulejha Begeta” u Konjicu                                kg.        808                 
18. Dječijem obdaništu Umihana Čuvidina Breza                                   kg.       973                   
19. Narodnoj kuhinji Sarajevo (kod Tetke)                                              kg.    3.240 

20. Domu staraca Travnik “NAŠ DOM”                                                  kg.     2.270                                        
21. Povratnicima na području Višegrada                                               kg.     1.250 

22. Udruženju roma “Naša budućnost” Sarajevo                                   kg.     2.512          
23. Kuhinji Crvenog križa Sarajevo                                                          kg.     1.350                
24.  Jetimskom naselju Al-VALADEYN Sarajevo                                   kg.    2.084 

25.  Obdaništu u Jablanici                                                                         kg.       699   

26. Udruženju civilnih žrtava rata Sarajevo                                              kg.       600                 
27. Za ishranu učenika Medrese u Visokom                                          kg.    3.815             

28.  Za Crveni križ Breza                                                                           kg.        461 

29.  Povratnicima u Srebrenicu                                                                kg.    1.500                 
30. Kliničkom centru Sarajevo                                                                  kg.    1.536

31. Školi Ishak-beg Ishaković Sarajevo                                                   kg.       473

32. Udruženju demobilisanih boraca Stari Grad Sarajevo                    kg.    1.077

33. Za kuhinju Crvenog polumjeseca u Zenici                                        kg.     4.347             
34. Za kuhinju “Merhameta” Maglaj                                                         kg.     3.452             
35. Za ishranu učenika Medrese u Cazinu                                              kg.     1.582 

36. Za ishranu studenata IPF u Bihaću                                                    kg.     1.624 

37. Povratnicima na području Kozluka i Zvornika                                   kg.     2.750

38. Povratnicima preko Medžlisa IZ Rudo                                               kg.         700    
39. Podijeljeno na klaonicama Breza i Bugojno                                      kg.         580    
40. Zavodu za mentalnu i invalidnu djecu Pazarić                                   kg.      1.769 

41. “Merhametu” Bugojno                                                                          kg.         493

42. Domu staraca Jablanica                                                                     kg.          658           

43. Podijeljeno po osnovu  ¼ preuzetog kurbana                                   kg.         775 od uplatioca

44. Kantonalnoj bolnici Travnik                                                                 kg.      1.150

45. Fondu “SAŠA” Zlatna lasta Sarajevo                                                kg.         234

46. Podijeljeno na klaonici Visoko                                                           kg.         175

47. Povratnicima na području MIZ Bosanska Dubica                            kg.         899

48. Povratnicima na području  MIZ Gradiška                                          kg.     1.469

49. Povratnicima na području  MIZ Kobaš                                              kg.      1.080

50. Povratnicima na području MIZ Mrkonjić Grad                                  kg.      1.095

51. Povratnicimja na području MIZ Bosanski Brod                                kg.       872

52. Povratnicima na području MIZ Kotor Varoš                                     kg.    1.326

53. Povratnicima na području MIZ Derventa                                           kg.      738

54. Povratnicima na području MIZ Prnjavor                                            kg.       637

55. Povratnicima na području MIZ Ključ                                                  kg.      723                                                                                                    

__________________________________________

UKUPNO:                                    kg.          96.916

 

 

Mina

Leave a Reply

*

captcha *