IslamBosna.ba- Da li ste ikada razmišljali o ovom odabiru riječi?

 إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ

… Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo. (Jasin, 23.)

Ovo je dio od onoga što je vjernik iz sure Jasin kazao svojoj nevjerničkoj zajednici.

Siguran sam da je to privuklo, također, vašu pažnju.

Veza između ‘Milostivi’ i ‘zlo’.

Ako praktikujete islam na najbolji način koji možete, ako ispunjavate svoje obaveze, a nakon počinjenih grijeha se pokajete i žalite, onda budite sigurni da su vaše poteškoće paketi Allahove milosti.

To je za vašu dobrobit, čak iako ne smatrate da je tako.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ali Hammuda

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba