Ovo je pogotovo očito u stalnoj rubrici "Kleine Brötchen" koja izlazi u nedjeljnom izdanju novina i u kojoj se komentarišu događaji koji su obilježili proteklu heftu.

U izdanju od 8.3.2009. FAZ piše o portugalskom kardinalu Joseu Policarpu i njegovim izjavama u kojima upozorava Portugalke da se ne udaju za muslimane. Kardinal: "Budite oprezne u stvarima ljubavi. Dobro razmislite prije nego što se udate za muslimana. Inače ćete upasti u nevolje kojima ni Allah ne zna kraja."
Uvodna rečenica članka u kojem se spominje kardinal glasi: "Sumnjom u Allahovu svemoć, katolički patrijarh Lisabona je uzrujao muslimane."

FAZ citira repliku Yussufa Adamgyja koji, između ostalog, kaže: "Je li njegov Bog svemoćan, a naš nije?"

FAZ je virtuoz u iskorištavanju negativne slike islama, koju su i sami stvorili da bi na ovom fundamentu gradili dalju islamofobiju. Jedna od tih premisa, oko kojih kod njemačkih novinara nema diskusije, jeste ta da je u toku „tiha“ islamizacija njemačkog, odnosno zapadnih društava i da će uskoro muslimani, kojih ima 5%, ako se ne poduzmu konkretni koraci, uvesti šerijat. To što ovo muslimanima ne polazi za rukom ni tamo gdje ih je 99% i gdje imaju infrastrukturu daleko bolju od prilika u Njemačkoj (stranke, socijalne mreže, podršku u narodu) svjesno se izostavlja. Zastrašivanje funkcionira na nivou podsvjesnog – onog dijela duha gdje ratio nema pristupa.

S ovom latentno postojećom slikom FAZ piše o kardinalovim izjavama. Čitaocu se sugerira da je islamizacija Zapada uzela toliko maha da čak ni jedan katolički kardinal više ne smije sumnjati u Allahovu svemoć.

Naivno je vjerovati da Yussuf Adamgy zastupa koncept dva Boga, jednog kršćanskog i jednog islamskog (Allah). Njegove riječi, koje FAZ interpretira dualistički, jesu, ustvari, konstatacija izrečena kroz retoričko pitanje: „Jedan je svemoćni Bog, kako za kršćane tako i za muslimane. Ali kardinal Njegovu osobinu svemoći zadržava samo za kršćanski koncept Njegovog poimanja, dok Allah ne posjeduje tu osobinu."

Još jedna stvar mi je bila čudna. Kardinalova izjava koju FAZ objavljuje 8.3.2009 je, ustvari, stara dva mjeseca. Deutsche Welle je prenosi već 16.1.2009. Čime je zaslužila da bude utrpana u „aktuelne događaje protekle sedmice“, ostaje tajna. Ali vjerovatno novinari nisu htjeli propustiti priliku da upozore čitatelje kako šerijat kuca i na vrata portugalskih katedrala, čime bi pojačali difuzni strah od „islamizacije“ Zapada.

***

I sljedeće nedjelje se nastavlja u stilu dobro utabanog puta. FAZ od 15.3.2009. u istoj rubrici tematizira jevrejski praznik Purim, prilikom kojeg se Jevreji preoblače u različite kostime. U tekstu to zvuči ovako:

"U Jerusalemu vam se prošle sedmice moglo desiti da u autobus uđe Adolf Hitler. Među doseljenicima (kolonistima na palestinskoj zemlji, op.a.) arapski kostimi su bili posebno omiljeni; ispod svoje kippe (pokrivač za glavu kod jevrejskih muškaraca, op.a) nosili su arapsku kefijju.“

Ruski nobelovac Ivan Petrovič Pavlov je bio prva osoba koja je opisala tzv. „uvjetovani [trenirani] refleks“. Pavlov je prilikom eksperimenata s psima dokazao da sekrecija iz žlijezda psa ne počinje tek početkom žderanja hrane, nego da je moguće lučenje izazvati mnogo ranije. Pavlov je psima prvo pustio zvuk, pa bi tek onda uslijedila hrana. Ovaj proces je ponovio mnogo puta, da bi na kraju zaključio da pas počinje lučiti pljuvačku kad čuje zvuk, čak i ako nakon njega ne bi dobio hranu.

Kakve veze ima Pavlov s gore spomenutom rečenicom, citiranom iz teksta o Purimu? U trenutnoj političkoj situaciji svim silama se nastoji instalirati pojam "islamofašizam", koji koriste od Georgea Busha, preko Ayan Hirsi Ali, do njemačkih islamofoba – Nečle Kelek i Josefa Joffea. Ovaj savremeni šlagvort je praktičan iz nekoliko razloga: njime se legitimiraju masakri nad civilima Palestine, jer se Izrael, ustvari, brani od „islamofašizma“; njime se muslimanima Zapada uskraćuju prava zagarantovana Ustavom, jer za „islamofašiste“ ne vrijede nikakva prava, njime se elegantno može upakovati navodno diferenciranje između radikalnog i umjerenog islama. Korištenjem pojma „islamofašizam“ jednim potezom se projicira postojeće znanje o jednoj historijskoj pojavi (fašizam) na jednu cijelu religiju (islam), preslikavajući sve one sinonime koji su vrijedili za fašizam na islam.

Transport ovog šlagvorta obavlja se direktnim putem, eksplicitnim imenovanjem samog islamofašizma. Ili kao kod FAZ-a, kad se u gore navedenom citatu koristi jedan suptilniji i samim tim podliji način; oni svoje čitaoce treniraju – kao što je Pavlov svog psa – da im prva asocijacija nakon što čuju riječ "Hitler" bude "Arapin", a samim tim i musliman.

Sejfo, pretjeruješ?

Slika koja se pojavljuje na kraju članka govori sve:

"Veoma duhovito: Izraelac preobučen kao arapski terorist"

Vidite li vi kod ovog "terorista" ijedno obilježje koje bi ga karakterisalo kao takvog? Bombu? Pištolj? Mač?
Arapin u svojoj tradicionalnoj odjeći je već terorist. U Pavlovljevom eksperimentu bi tradicionalna odjeća bila zvono, a automatski sekret bi bio "terorist".

***

Redakciji FAZ-a sam oba puta poslao pismo i upitao ih šta je cilj ovakvog pisanja. Odgovor nisam dobio.
Kao kad bi Pavlov svom paščetu morao objašnjavati zbog čega ga trenira. Pas to ne bi razumio, jer je on bio samo sredstvo da Pavlov dobije Nobelovu nagradu.

Leave a Reply

*

captcha *