pomakistan
Na jugu Bugarske, na granici sa Grčkoj, žive Pomaci – slavenska manjina koji uprkos svim pokušajima da ih odvoje od islama, još uvjek tamo svjedoče šehadet