Tamo gdje u pismima naiđete na tri tačke, na tom se mjestu kida tekst i nije ga bilo moguće pročitati. Ali se po smislu riječi može sklopiti rečenica. RAZMISLITE, ipak, prije no što počnete da čitate ova pisma. Jer sam čitajući ih prvi put, doživio bolne reakcije. Evo tih pisama koja su prepisana bez ikakve korekcije, jer original faksimile nije bilo moguće prikazati:

hadzet-strijelajnje

Voljena Pembo, jado moja!

Ako si me voljela, a znam da jesi, nemoj se preudavati. Savij se oko naša dva malehna sina, čuvaj hi i nanoži, tako ti dina i imana, za Božji hatar… ćuješ lji.

Mene će ovi ćafiri strijeljati i jemin ti činim nije me ni zehre strah. Strah me je, Pembo mila, da ne ostanete na nećare. Pa ako to bide … prod… onu našu bašću u Krivaći, nemojte se mućiti. I još nešto Pembo, kad … setiš mene izuči Fatihu za … dušu. Poljubi mi Hajrana i Ragiba i kad porastu ako mili Alah da, reci him … voljeo više no sunce koje će mi se ugasiti.

12.dec.1944.god.

Tvoj siroti (nečitak potpis)

Ramka miljena moja,

……. igbal mi |e … ne sunetim mog sina jedihnika Muamera. Da ne gljedam kako raste, da ne doživim da ga ženim, unučad da vidim. Tebi, Ramka ostavljam to u amanet. Sevdahu moj veljiki, nikad ne prežaljeni. Ti našem sinu bidu babo i majka i ne zaboravi me, aman jarabi. I nauči ga da što ćešće … moje ime i da me po imenu pamti.

Šaljem ti evo, dvije ljire, jednu sam dužan Hasan -agi, vrati mu je, nemoj smetnuti s uma, da … pod dugom …… dug je grijeh, a ja drugoga grijeha nemam. Halalji mi i oprosti Ramka, halalji ljepoto moja.

17. XII 1944.

Tvoj siroti Miraljem

Miljena moja Ešrefa,

Nećeš znati………… mezar gdje mi je, da mi sinove na bajram uputiš u zijaret, Fatihu za moju dušu da izuće. Izući …….. živote moj što će se brzo kao plamićak svijeće ugasiti. Kad ti meljajče šapne i na mene te sjeti, nemoj tugovati i plakati, nije đais.

Nevin umirem, Ešrefa tako mi Allaha džele šanuhu. Helj u životu nijesam ni muhi zlo misljio. I da znaš, Eška, voljeo sam te od prvog dekika i voljeću te do zadnjeg, dok se sunce nebesko u mojim oćima ne ugasi. Haljalji mi Eška, halalji, aman jarabi!

15. decem. 1944.god.

Tvoj ćovek Musa

Dragi brate, Izete,

…….. tebi pišem ovo posljednje pismo. Helj znaš brate, da ga babo ni majka, a ni sestra ………………………. citati.

Helem, snađe me beljaj i ufatiše me u ćaršiji. A dina mi i imana u teste sam misljio da mene nemaju rasta fatati. Helj ni za šta nijesam kriv. Halaljite mi svi, što se sa vama poslijednji put … Odek ću ti brate zaljizati, strijeljaće me ………….. ovi ćafiri, oni nikoga ne ostave u životu ko him šaka pane.

Halaljite mi svi, brate Izete … šta da ti prićam, aman, jarabi!

januar 7. 1945. godine

Vaš Hasan -Hajo!

Ajko mila, cvijete mirisni,

Ovu knjigu ti piše Huzer-aga naš komšija, a ja mu govorim u kaljem. Helj znaš da ja ne naućih harfove. Ne nauših tu zavrzlamu i nije ml hić žo. Ne željim da te upahnem … jado moja, ali ………………. evo šta ću ti rej, kad primiš ovo pismo ja …………… biti tamo gde me niko ne ćuje i ne vidi. Mene će strijeljati, Ajko moja, pa me zalud ne ćekaj. Čeka me crna zemlja umesto tebe.

Halalji mi Ajka, ako imaš šta i za Boži hatar ćuvaj mi kćeri, nauci hi da bidu dobre domaćice i poštene žene. Da se … zbog … ne prevrćem u mezaru.

Allahu ekber!

11.1 1945.godine

Toj muž (potpis nečitak)

Draga i nikad prežaljena Rukija,

Ovo ti prvo moje … piše ……………. tuđa ruka. I evo šta ću ti rej, Rukija, rano moja. Ćuvaj mi obraz tako ti Allaha i lijepo mi nanoži i hasijeti milu kćer Ajnuru. I još nešto, zamislji da sam … otišo, daljeko i … izgubi … nadu, da ću ti se vratiti. Dobra ………………… Rukija, ostavljam ti amanet, sve prodaj i idi u Trnku mom bratu mula Mustafi. Bežte iz ove vlaške zemlje, proklete. Halalji mi i oprosti, rano moja lijepa.

11. januar 945.godin

Began – Bećko

Voljena Ismihana,

Zahajah te ……….. i dušom … I ućinih te majkom u ovo vrijeme pusto. I ne nadoli …………………… pogriješih, helj roditi dijete a ne biti u stanju… a i radosti gajiti to je grijeh. Halalji ml, Ismihana … Božji hatar. Helj te sa čedom našim ostavljani samu i odlazim tamo ……………………. se niko ne vraća. Sve će nas ovi postrijeljati, toga smo … … mi koji smo him šaka palji.

Poljubi mi Samira, malenog mog sina jedihnika, ostavljam tebe i njega Allahu džele šanuhu na amanet!

januar 1945-te

Tvoj Suljejman

Dragi moj babo i majko,

Odgajiste me, kao što golub i golubica gaje tiće… … u gnijezdu. Neka vam Alah milostivi podari najljepši dar … one bašće dženetske, gdje ću vas … dočekati, helj tamo idem prije vas. Vaš kahar je goljem, a moj je još veći, a ne znam … to tako bilo suđeno? Ovo pismo vi piše daidža Salih – aga, dok obojica ljijemo suze, kojima ne … po tragu. Helj su one, sahi, ono što nara je ot svega ostalo.

Halaljite mi, mili moji roditelji i sabur prigrljite, kao što ćemo nas dvojica grliti crnu zemlju.

jan.1945. godine

Vaš sin Hakija, s kojima ste gljedali svijeta obadva.

Čestiti moj babo,

Od one noći ne mogu da svežem ni jednu nit, i ne znam da li bi je iko mogo svezati na mom mestu. Šta ovo bi sa svijetom, babo? Kakav se ovo musibet ………………….. na naše glave? Da sam ikaka grijeha imao na duši, ne bih se ćudio, ali Alah najbolje znaš da nijesam. Nevin sam, babo, kao tek … dijete, a strijeljaće me, to znam i mezar mi se neće znati. Halaljite mi babo i ti majko mila, ako šta imate halaljiti. I kad god me se sjetite, … Fatihu za … dušu moju izućite.

janar 17. 1945. godine

Allahu ekber! Vaš sin Miraljem

Nesuđena nevjesto moja, Hatidže,

Ovo ti pismo piše efendija Musa, naš komšija, helj ja ne znam harfovima reda. Heljem, ne ćekaj me sevdo mila i … se, dina ti i … Ti si mlađahna i lijepa lako ćeš se udati. Još nešto gonđe moje rosno ne zaboravi, … one naše sastanke ljijepe u Šeftelji sokaku. One pesme što hi zajedno srcem pevasmo u radosti, kao dva goluba na grani.

Kad se toga setiš, pomislji da si sve sanjala, helj sve je to bio samo san, mila Hatidže.

januar 17. 1945 godine

Tvoj nesuđeni Emin

Dragi sine Nane,

Ostavljam ti, sine, u ovom ćasu sudnjem veljiki amanet. Sve što osta iza mene prodaj … zašto i ćim se a hoće se otvoriti pokupi to piskora i idite tamo dc žive ljudi u našu dedovinu šuhret Anadoljiju.

Halalji mi i oprosti sine, sve zagrlji i poljubi umesto mene posljednji put.

19. I 1945.

Tvoj nesretni baba Huso

Miljena Fatima,

Slatko smo i rahat živeli ……………………… sanjali … da ćemo starost dočekati tako. Alji, naiđe kijamet i evo, eđelj mi se primakao. Helj znam da će me strijeljati. Svake druge noći … ovi dušmani … pola zatvora streljaju i druge futane dovode. Sat, kad me neće biti … potraži nešto pod bclošljivom ispred kuće, što sam zakopao … za ne daj Bože, da samnom u zemlju tajna ne ode. Zagrlji mi i poljubi decu i ne govori him ništa, dok ne odrastu. Halalji mi i oprosti, Fatima, halalji dušo moja. I, ćuj me Fatima … amanet ti ostavljam veljiki … idite u Tursku kat se put otvori.

19.jan. 945.god.

Allahu ekber! Tvoj Musa

Draga i mila majko,

Ne dadoše mi ćafiri ni da te zagrljim i s tobom se -halaljim, da Bog da hi teški beljaj ufatio. A ti mi majko mila halalji i ………… te prvi put u životu ne poslušah i ne … dok sam mogao, no me ufatiše. Nijesam pobegao, helj sam misljio majko, da nemam radi čega bežati. Ništa …… zijan nijesam ućinio dari dunja. Pričuvaj … sirotu moju djecu i ženu, ti … znaš kako ćeš. I jemin ti činim ne kahri se mlogo, i ne plaći za mi je nesrećni igbal tako odredio. I, još nešto, majko, poslije namaza izuči Fatihu za moju smirenu dušu.

23. januvar 1945.

Lebejke Allahu me lebejke! Tvoj sin Irfet, rob Božji ponizni.

Draga Remzija,

Cvijete moj rosni i mirisni. Sanjao sam te sinoć poslijednji put, helj će me ovi ćafiri ubiti. Živjeli … kao u džennetu i hajalji se sahi. Sat ti ostaje, mila moja ženo da još više haješ našu sirotu decu. I kad odrastu nemoj him ništa lagati … kaži istinu šta me snašlo. Kaži him, Remzija, da su me strijeljali na bigajrihak, helj sam Musliman.Eđelj me ćeka i znaj da se smrti hić ne plašim, to utuvi. I ne smetnite s pameti ovi amanet koji vi ostavljam, sve prodajte i idite u Anadoljiju.

Jan.22.1945.god

Tvoj ćovek(potpis nečitak)

Osmane miljeni sine,

Amanet ti Božji ostavljam nemoj nikoga ……….. ni ove ćafire mrzeti i svoju dušu i srce poganiti. Ćuvaj brata Omera i seju Mejremu i haj i hi sine za tebe i za mene. Grka je moja smrt, sine, helj … ti se velikim Allahom kunem nizašta nijesam …….. grijeh učinio …………. u životu.Ućio sam djecu da haju ljude, da uće i da bidu hasul insani. Da li je to bio grijeh, neka Sahibija vječni o tome sudi.

I halalji mi sine, ako mi šta imaš halaljiti. Svi mi halaljite, aman Jarabbi.

23. januvar 1945.

Alahu ekber! Tvoj babo Ibrahim, ponizni rob Alahov

Voljena moja Hasiba,

Ne imah zlata ni dragulja da te njima kitim … no te kitih mojim sevdahom helj to jedino imah.I nju te zaboraviti, roso jasna na sabah ružama do onog rasi grkog ……… ćafiri život utulje. Ot svega mi je … tuga za tobom i, … suze koje ti na ovom pismu šaljem. Poljubi ovo pismo umjesto mene i sećaj me se, Hasiba ljepoto moja … koju oći moje više nikad neće videti. Čuvaj ml sina Iljaza i kći malenu Ibrimu, poljubi hi umjesto mene i halalji mi, Hasiba, halalji, aman jarabi!

29.1 1945.godine

Alahu ekber! Tvoj muž mula Huzeir, rob iskreni Allahov

Voljeni brate Ređepe,

Sudbina nas grka razdijeli i galjiba se više nikad nećemo videti. Edelj me ćeka i ne mogu mu pobeći. Kao što svijet ne može pobeći nuru sabaha. Ostavljam li, brate miljeni ovi amanet ……. decu mi od tvoje dece ne dijeli, da ne osete ćemer siročadi.

Halalji mi brate Ređepe, halalji i ne … sevdah bratski od rođenja. Ponekad zagrlji majku i baba umesto mene i kahar him olakšaj zamnom … ni mezar gde mi je nećete znati. Halaljite mi svi, aman Jarabbi!

29 -III-945. god.

Tvoj brat Hidajet

Voljeni sine, Mahite,

Ovo moje prvo i poslijednje pismo, koje majki tvojoj Nevzeti voljenoj mojoj hanumi ostavljam u amanet ……. ti proučiti, ako milji Alah da, kad odrasteš. Hoću da znaš sine … naša loza potiče … od … Muzbega iz Pamukale. Pradjed ti je bio … roda Ferhatovića … oni što su Yenibazarom vladali sedamdeset godina, a djed … Ragib muftija. Ako rodbina naša ne bude u Turskoj kad ovo pismo pročitaš, ostavljam ti amanet Božji, ti ………………………….. u Tursku … zemlja naših prededova.

Halalji mi sine što te… ne zagrli … pođoh aman, ja Rabbi!

7. marta 945.godine

Tvoj babo Abdulselam

Sine Kahrimane,

Šta bi, sine miljeni, to bogme bi. I ne more se jazuk popraviti ni dug namiriti. Ostavljam ti Božji amanet, nemoj sine … amena … pomisliš na osvetu … to nije u našem adetu. Oprosti him … i okani se mržnje da srce svoje i dušu spasiš. Ćuvaj to piskora …ti si najstariji i ne zaboravi ovi amanet. Ako ljudi pođu … Anadol … idite i vi. Ako ostanu ostanite i vi … vjeru ne zaboravite, aman, ja Rabbi.

Halaljite mi i oprostite i, ponekad Fatihu za moju dušu izučite.

12.apr.1945.

Tvoj babo( potpis nečitak)

Miljena Terdžumana,

Cvijete moj mlađahni, kad kijamet ovi prođe i pretekneš ikako, na Hadžet u proljeće dođi i zemlje ove šaku uzmi. Pa pod penđere u ćićekluk po cvijeću raspi da ti na dušu moju miriše i na mene sjeća te.

A cvijeće kad odeš zalijevati mene se seti. Fatihu za moju dušu izući helj te riječi Allah čuje i On će me na onom svijetu pogledati.

Halalji mi Terdžumana, halalji dušo lijepa i za mnom ne vehni, ne plači a ja ću te u džennetu čekati, sevdo moja, rano moja lijepa neprebolna.

9. maja 1945.godine

Tvoje gonđe uvehlo Kemal

Izvor: Odlomak iz knjige “Pazarski šehidi”

Autor: Omer Turković