IslamBosna.ba- Post u kraćim vremenskim periodima može pomoći u borbi protiv raka i povećati učinkovitost njegovih tretmana, navodi istraživanje.
Istraživači Univerziteta Južne Karoline su otkrili da post usporava rast i širenje tumora i da liječi neke vrste raka u kombinaciji sa hemoterapijom. Nadaju se da će rezultati dovesti do razvoja učinkovitijeg plana liječenja i dalje istraživanje je u toku, navode oni.
U pokusima sa miševima oni su otkrili da tumorske stranice drugačije odgovaraju na stres posta u poređenju sa normalnim ćelijama. Umjesto da ulaska u stanje mirovanja sličnog hibernaciji, ćelije su rasle i dijelile se da bi se na kraju uništile, kažu istraživači.
“Ćelije su, zapravo, počinile ćelijsko samoubistvo”, kazao je vođa istraživanja Valter Longo. “Ono što vidimo jeste da ćelije raka pokušavaju da nadoknade nedostatak svih stvari koje nedostaju u krvi tokom posta. Možda pokušavaju da ih zamijene, ali ne mogu”, navodi on.
Za potrebe istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Science Translational Medicine, Longo i njegov tim su posmatrali koji utjecaj ima post na rak dojke, urinarnog trakta i janika na miševima. Post bez hemoterapije je usporio rak dojke, melanom rak kože, gliom rak mozga i neuroblastomu.
U svakom slučaju, post kombinovan sa hemoterapijom pospješivao je liječenje raka. Međutim nijedan miš nije preživio ukoliko je liječen samo hemoterapijom.
Prema istraživačima, oni su već ispitivali učinke posta na ljudskim pacijentima, ali samo kliničko ispitivanje u trajanju od nekoliko godina moći će potvrditi da li osobe koje boluju od raka zaista mogu imati koristi od unosa kalorija.

IslamBosna.ba