IslamBosna.ba- Slobodna sirijska vojska (FSA) je preuzela kontrolu nad el- Atarijom, Šejh Jakubom, Vukufom, Ajjasom i el-Mutmina’ kao i nad još pet regija u sjevernoj Siriji, izjavila je u subotu turska vojska.
Turske oružane snage (TSK) su također navele u saopćenju da je turska vojska pogodila 300 ciljeva 1.306 put tokom 11 dana operacije “Štit Eufrata” koji je počeo 24. avgusta.
Turska navodi da je operacija “Štit Eufrata” usmjerena na jačanje granične sigurnosti, podršku koalicionim snagama kao i eliminisanje opasnosti od terorističkih organizacija, naročito IDIŠ-a.
Operacija je u skladu s pravom zemlje na samoodbranu koja proizlazi iz međunarodnih ugovora i mandata kojeg je 2014. godine Turskim oružanim snagama dao parlament, a koji je u septembru 2015. godine produžen na još jednu godinu.

IslamBosna.ba