Autor Onasa | Objavljeno 12.04.2012. u 05:03

U Sarajevu je danas predstavljena knjiga “Bošnjaci nakon socijalizma”, autora prof. dr Šaćira Filandre, koja govori o bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu.

Kako je rečeno na današnjoj promociji, knjiga se odnosi na najnoviju fazu razvoja Bošnjaka u okviru razvoja države BiH, te predstavlja potvrdu da se u vremenu nakon Drugog svjetskog rata intelektualni svijet u kontinuitetu bavi nacionalnim pitanjem.

Tokom promocije, navedeno je da autor Filandra posebnu pažnju posvećuje identifikacijskim elementima, prije svega, kulturi, religiji i politici, kao i da je knjiga “Bošnjaci nakon socijalizma” otvoreno štivo za suočavanje različitih mišljenja.

Prema riječima autora Filandre, primarna analiza u knjizi je analiza društvenih, entitetskih i kulturoloških tokova bošnjačkog naroda u postsocijalističkom periodu.

“Moj stav o tome je pozitivan i optimističan, nasuprot lošoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji”, kazao je Filandra.

Kako je naveo, Bošnjaci su u postsocijalističkoj eri zauzeli ravnopravan politički, društveni i kulturološki status sa drugim nacijama na društvenoj sceni srednjoistočne Evrope.

“Moj konačni sud o političkom položaju Bošnjaka danas veoma je pozitivan. Ipak, unutar nacije ima mnogo problema, nedostataka i protivrječnosti, a knjiga se bavi i tim unutrašnjim pitanjima”,dodao je Filandra.

Naveo je da se u jednom dijelu knjige govori o odnosu islama kao religije i nacije – države kao novih identitetskih kategorija.

“Hipoteza istraživanja je da su Bošnjaci krajem socijalizma napravili prelaz u identitetskoj lepezi s kategorije islama, kao određujuće kategorije njihovog ideniteta tokom 20. vijeka, ka kategorijama nacije, jezika i države. Država za Bošnjake postaje ključni determinator političkih i društvenih identitetskih odnosa, a svi procesi koji državu čine državom postaju značajni i relevantni”, rekao je autor knjige “Bošnjaci nakon socijalizma”. 

Jedan od promotora knjige bio je i akademik prof. dr Enes Karić, koji je kazao da su osnovne teme ovog štiva teorijsko profiliranje islama, nacije i države, te ustanovljenje jezika.

“Zanimljivo je da se autor retrospektivno osvrće na epohe kroz koje je ova nacija prošla. Ovo je knjiga o Bošnjacima nakon srednjeg vijeka, osmanske imperije, austrougarske nade, nakon dva jugoslovenska aranžmana. Bošnjake je, kao i druge nacije, profilirala njihova vjera, ali i kultura, istorija, geografija, međuprožimanja i međuuticaji. Takođe, knjiga posjeduje i evropsku notu”, zaključio je Karić.

(dnevniavazba)

Leave a Reply

*

captcha *