Iako je stav Suda da se ne objavljuju imena sudija koji su glasali suprotno, Zovko je izdvojio svoje mišljenje i ono će, zajedno sa odlukom, biti objavljeno u „Službenom glasniku RS-a”.

On je na pres-konferenciji svoj potez obrazložio riječima da je porijeklo Bosne nedvojbeno, te da je on rođen, živi i radi na njenom prostoru i ona je njegova domovina.

– Moje lično mišljenje je da oduzimanje prefiksa ‘bosanski’ ne samo da vrijeđa Bošnjački narod, nego i druge konstitutivne narode i ostale koji su domoljubi – naglasio je, između ostalog, predsjednik Suda Zovko.

A prema odluci Vijeća Ustavnog suda sporni prefiksi „bosanski” za Brod i Kostajnicu nisu prefiksi vitalnog interesa, nego uobičajeni koji imaju državno-pravni karakter i da na taj način ne mogu vrijeđati vitalni interes bošnjačkog naroda.

Vijeće je odluku da Zakonom o lokalnoj samoupravi nije povrijeđen vitalni nacionalni interes obrazložilo činjenicom da prisvojni pridjev „bosanski” potiče od naziva BiH, koja je zajednička država tri konstitutivna naroda i ostalih građana, „pa je nesumnjivo da se podjednako odnosi na sve građane ove države i ne može se smatrati da pripada isključivo bošnjačkom narodu”.

Pored toga, Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa je istaklo da su se nazivi predmetnih gradova više puta mijenjali kroz istoriju, zavisno od društveno-političkih prilika, te da su prefiks „bosanski” u svom nazivu dobili u toku XIX vijeka kao geografsku odrednicu za pogranična naselja, a ne kao znak državnosti i identiteta bosanske države, „jer ona u tom periodu državnost nije ni imala”.

Također, Vijeće smatra da su Brod i Kostajnica neutralni nazivi, jer nemauju pefiks nacionalnog ili nekog drugog karaktera, čime se takvim nazivima ne daje prednost ni jednom konstitutivnom narodu, niti pravi razlika među njima.

To praktično znači da će Zakon o lokalnoj samoupravi RS-a stupiti na snagu i da će se ubuduće Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica zvati samo Brod i Kostajnica, a njime su predviđene i novčane kazne za one koji se ne pridržavaju tih odredbi.

Radi podsjećanja, Klub bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog interesa na ovaj zakon koji je usvojen još 7. aprila ove godine, a nakon što dogovor o tome nije postignut na vijeću, konačnu odluku donio je Ustavni sud RS-a.

Ramić najavio podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Edin Ramić najavio je danas pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH o Zakonu o teritorijalnoj organizaciji RS, za koji je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo da ne povređuje vitalni interes bošnjačkog naroda.

– Mi odluku, kao takvu, prihvatamo iako ćemo u zakonskom roku pokrenuti apelaciju Ustavnom sudu BiH o pitanju Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS i postavićemo i pitanje ustavnosti Poslovnika o radu Ustavnog suda RS koji propisuje dvije trećine potrebnih glasova za odluku – rekao je Ramić.

On smatra da je Poslovnik Ustavnog suda RS neustavan zbog takvog načina donošenja odluka.

Radojičić: Odluka Suda “logična, očekivana i jedina moguća”

Za predsjednika Narodne skupštine RS-a Igora Radojičića je logična, očekivana i jedna moguća odluka Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS-a da Zakonom o lokalnoj samoupravi RS-a, kojim se briše prefiks „bosanski” iz naziva općina Brod i Kostajnica, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

– Ako pokušamo svu političku i emocionalnu dimenziju s bilo koje strane otkloniti iz ove priče i gledati njen formalno-pravni akspekt, Ustavni sud RS-a je morao ocijenjivati ono što piše u Zakonu. Taj sud ne procjenjuje nečije želje, šta bi neko želio da piše, već samo da li je u konkretnom aktu nečim povrijeđen vitalni nacionalni interes, odnosno da li je konkretno Brod i Kostajnica za nekoga uvredljiv naziv ili ne – rekao je Radojičić u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

On ističe da da ti nazivi, Brod i Kostajnica, „definitivno ni za koga nisu uvredljivi i Ustavni sud RS-a i nije mogao drugačije da utvrdi”.

Radojičić smatra i da je značajno što je Ustavni sud RS-a naveo da na odrednicu „bosanski” nema ekskluzivno pravo niti jedna etnička grupa konstitutivnog naroda, što je, naveo je, i bilo jedno od obrazloženja za donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi.

– To je geografska odrednica, odrednica države, a ne jednog konkretnog, konstitutivnog naroda, jer ‘bosanski’ nije identično ni sa ‘srpski’ ni sa ‘hrvatski’. Koliko sam razumio to je jedna od bitnih odrednica u obrazloženju Suda prilikom donošenja odluke – naveo je Radojicic.

Izvor: FENA

Leave a Reply

*

captcha *