IslamBosna.ba- Više od deset islamskih organizacija iz arapskog i islamskog svijeta i preko 150 učenjaka pozvali su sve snage u Egiptu koje se protive vojnom udaru da se ujedine i zajednički nastupe u borbi protiv tiranskog represivnog vojnog režima. Učenjaci su pozvali na stalne mirne demonstracije i građansku neposlušnost.

Ulema je kazala da odgovornost za smrt ljudi koji su osuđeni na smrtne kazne stoji na egipatskom muftiji koji je dao saglasnost za njihovo izvršenje. Oni, također, smatraju da je muftija odgovoran za sve ono što je proisteklo iz takvih odluka. U saopćenju koje su potpisali više od 150 alima stoji: “Ovaj sistem u Egiptu je bespravno ubio na hiljade ljudi, uhapsio na desetine hiljada, hiljade najboljih sinova i kćeri Egipta osudio na smrt, protjerao hiljade njih, sa fakulteta otpustio stotine profesora, studenata, otpustio stotine sudija, hatiba i imama i na taj način ugrozio i uzurpirao prava i slobode hiljada ljudi.”

U nastavku saopćenja stoji: “Šerijatska obaveza cijelog ummeta, vladara i naro
da, jeste da se suprotstave ovom sistemu i svim legalnim sredstvima rade na njegovom rušenju, čuvajući postulate ummeta i u skladu sa intencijama plemenitog šerijata.”

Proglas su potpisale sljedeće organizacije:

1. Liga uleme ehlu sunneta;

2. Organizacija palestinske uleme u inostranstvu;

3. Organizacija muslimanske uleme u Libanu;

4. Centar za odgoj uleme u Mauritaniji;

5. Klub učenjaka ummeta, Mauritanija;

6. Liga uleme Maroka;

7. Međunarodna unija uleme el-Azhara;

8. Sindikat egipatskih daija;

9. Front uleme protiv vojnog udara;

10. Organizacija uleme Sudana.

Pojedinci potpisnici ovog proglasa su: dr. Ahmed er-Rejsuni, zamjenik predsjednika Svjetske unije islamske uleme, Abdulmedžid ez-Zindani, učenjak i daija iz Jemena, šejh Muhammed Hasan ed-Dedew, Mauritanija, Abdulvehab b. Lutf ed-Dejlemi, bivši jemenski ministar, dr. Selman en-Nedvi, Indija, šejh Muhammed Abdulmaksud, šejh Hamdi Arslan, Turska, Muhammed Musa Šerif, saudijski akademik i daija, dr. Salih b. Muslih, član fikhske asocijacije Saudijske Arabije i mnogi drugi istaknuti učenjaci iz preko 20 zemalja.

IslamBosna.ba