IslamBosna.ba- Kada su muslimani osvojili Irak, zemlja nije uzeta kao ratni plijen već je ostavljena Iračanima, pod uvjetom da godišnje plaćaju određeni iznos novca na poljoprivredna dobra ovisno o vrsti proizvoda, kao porez na zemlju ‘haradž’.

Omer je uvijek naglašavao sakupljačima poreza da ni na koji način ne opterete zemlju niti njene stanovnike.

Jednom je sakupljač poreza kasnio s donošenjem ‘haradža’ pa ga je Omer upitao za razlog. On je rekao kako je želio da olakša seljacima pa je čekao do vremena žetve kako bi prodajom dijela svojih proizvoda prikupili potrebni novac da plate porez. Omeru se svidjelo kako je uradio, pa je rekao: “Nikada te neću smijeniti sa tog mjesta”. (Kitab el-Emval’ od Ebu Ubejda)

Samo četiri dana prije  nego što je ubijen, Omer je upozorio dvojicu svojih ministara koji su bili zaduženi za upravljanje Irakom, Osmana bin Hunejfea i Huzejfea na ogroman iznos koji je prikupljen kao ‘haradž’. Rekao im je da preispitaju svoju politiku i da ne preopterete zemlju i njezine stanovnike. Uvjeravali su ga da su uzeli samo onoliko što je lahko zamjenjivo te da zemlja može dati znatno više.

Vidjevši da je prikupljena ogromna svota, Omer je rekao: Ako me Allah poživi, pobrinuti ću se da  se udovice Iraka nakon mene nikada više nikome ne obrate za pomoć. (Sahih Buhari)

Ovo je lekcija o vladanju kojoj vas neće podučiti nijedna škola uprave, vojna akademija ili poslovna škola.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Nabil Nisar Šejh

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba