Danas je na konferenciji za štampu organiziranoj u Mini, Rijaset, u Sarajevu prezentiran izvještaj neovisnog vještaka o uzroku požara u džamiji u Fazlagića Kuli kod Gacka.

Na konferenciji za štampu govorili su Seid ef. Smajkić, muftija mostarski i Husein ef. Hodžić, glavni imam za područje istočne Hercegovine.

U svom obraćanju muftija mostarski je kazao: " Povodom paljenja džamije u Fazlagića -Kuli ( Gacko), uoči Kurban bajrama (8.12.2008.g.), Rijaset Islamske zajednice u BiH je angažovao stalnog sudskog vještaka za oblast vještaćenja zaštita od požara i stalnog sudskog vještaka za oblast vještaćenja elektroenergija g. Narcisa Mulabdića.

Rijaset se odlučio na ovaj korak s obzirom na slična dešavanja, kao što su miniranje džamije u selu Ključ (2002.g.), konstantna uznemiravanja i prijetnje povratnicima u Fazlagića Kuli, kada su počinioci ostajali nepoznati ili su u zvaničnim izvještajima prikazivani kao maloumnici ili malodobnici. Dakle zbog nepovjenja prema institucijama RS, kada su u pitanju prava povratnika Bošnjaka Rijaset je ovaj put odlučio da angažuje neovisnog vještaka.

Naše sumnje su i potvrđene, jer se nalaz ovog vještaka potpuno razlikuje od nalaza koji je, u petak, 19 decembra 2008, objavilo Okružno tužilaštvo Trebinja. Prema nalazu angažovanog pomenutog vještaka se kaže :" Uzrok nastanka požara u objektu džamija Fazlagića Kula lociranoj u selu Kula, općina Gacko, koji se desio dana 8.12.2008.g. je profesionalno, umišljeno izvedena paljevina otvorenim plamenom, vjerovatno pospiješena upotrebom lakozapaljive tekućine, izazvana od strane nepoznatih počinioca".

Tekst ovog stručnog nalaza, koji smo danas vama medijima prezentirali biće proslijeđen OHR-u, EUPM-u, američkoj, ruskoj, turskoj i drugim ambasadama i okružnom tužilaštvu u Trebinju", kazao je muftija Smajkić.

Integralni nalaz vještaka

U nastavku naša javnost može se upoznati s integralnim tekstom vještaka.

NARCIS MULABDIĆ, dip. el. inž.
Stalni sudski vještak za oblast vještačenja zaštita od požara
Stalni sudski vještak za oblast vještačenja elektroenergija

ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH
R1JASET
SARAJEVO

NALAZ I MIŠLJENJE

o izvršenom vještačenju na utvrđivanju uzroka nastanka požara u objektu Džamija Fazlagića Kula lociranoj u selu Kula, općina Gacko, koji se desio dana 08.12.2008 godine.

Po pisanom zahtjevu Rijaseta Islamske vjerske zajednice broj: 5516 od 2.12.2008.godine. dana 16.12.2008. godine, u prisustvu Idriz ef. Mezita uposlenika Islamske zajednice BiH i Lutve Fazlagića predsjednika Islamske zajednice Gacko, izvršio sam vještačenje tretiranog vjerskog objekta u cilju utvđivanju uzroka nastanka požara u objektu i dajem slijedeći

NALAZ

-vjerski objekt, džamija Fazlagića Kula, locirana je na zemljištu blagog nagiba, štićena ogradom od tvrdog gradevinskog materijala, konstruktivno-građevinski elementi objekta su od tvrdog gradeđinskog materijala, konstrukciju objekta čine temelji, a temeljenje objekta prilagođeno je konkretnim uslovima objekta, geomehaničkim karakteristikama i klimatskim uslovima analogno tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju objekata: vertikalni konstruktivni elementi izvedeni odgovarajućim građevinskim materijalom koji obezbijeduje kvalitetu, otpornost prema opterećenju, atmosferskim uticajima, toplotnoj i zvučnoj sposobnosti, ekonomičnosti, racionalnosti i održavanju u toku eksploatacije istog: horizontalni konstruktivni elementi koji obezbijeđuju statističku nosivost projektovana stalna i propisana korisna opterećenja, kvalitetno povezivanje vertikalnih elemenata nosive konstrukcije u skladu sa propisima građenje u seizmičkom području, adekvatnu zvučnu izolaciju te potrebnu vatrootpornost u trajanju 120 minuta; krov čiji izbor materijala i slojeva krova obezbijeđuje osnovne funkcije krova: prostornu zaštitu, zaštitu od atmosferilija i odvođenje istih, toplotnu, zvučnu, protivpožarnu zaštitu i trajnost korištenja; munara i stepenište čija konstrukcija zadovoljava propisane zahtjeve protivpožarnih i seižmičkih propisa kao i zahtjeve održavanja i trajnosti,

-konstrukcija obezbijeđuje sve zahtjeve stabilnosti i fizike objekta, vizuelno upućuje na optimalnu primjenu savremene tehnologije i industrijalizovanog načina građenja imanetnog ovoj vrsti objekta,

-površina objekta je cca (12×9)m2, čine je dvije prostorije između kojih je, vratima obezbijeđena komunikacija, prva prostorija je trijem površine cca (3×9)m2 u funkciji odlaganja obuće vjernika a druga prostorija površine cca (9×9)m2 je molitvena prostorija.

-na vjerskom objektu izvedeno je sedam prozora u dimenzijama koje odgovaraju modularnoj koordinaciji propisanoj za ovu vrstu objekta, dva prozora su u prostoru trijema a pet u molitvenom prostoru, svi prozori su gabarita cca (1.20×1.00))m2, drveni, jednostruki, sa izolirajućim dvostrukim staklom sa ukopavajućim okovom.

-ulazna vrata u vjerski objekt izrađena su od drveta, širine su cca 150 cm što zadovoljava protivpožarne propise i ista se štite zaključavanjem.

-materijal koji je primjenjen za vanjsku obradu objekta zadovoljava tržišna svojstva, završna vanjska fasadna obrada objekta garantira potpunu zaštitu termičke izolacije fasadnih zidova.

-krov vjerskog objekta je četvorovodni, kosi, prekriven crijepom koji štiti objekt od prodora atmosferilija i omogućuje jednostavnije i brže odvođenje atmosferskog taloga sa objekta.

-zidovi i stropovi u prostorijama obojeni su posnom, bijelom bojom u razdjelnom bočnom desnom zidu, posmatrano od ulaznih vrata u molitvenu prostoriju izvedena su vrata širine cca 60 cm koja su u funkciji pristupa stepeništu za munaru,

-pod u prvoj prostoriji koja je u funkciji odlaganja obuće vjernika, izveden je kombinacijom keramičkih pločica i šip poda, a pod u molitvenoj prostoriji izveden je šip podom, koji je bio prekriven sa dva sloja ćilima na kojima su vjernici upražnjavali molitvu.

-u prvoj prostoriji, u namjeni odlaganja obuće, sa lijeve strane posmatrano od ulaznih vrata, uočljive su vreće sadržaja cementa i kreča, količina cca 4 tone, kao i određena količina složene lamperije, cca 42m2.

-sa desne strane trijema, postavljene su drvene police koje su u funkciji odlaganja obuće vjernika, nasuprot istih na razdjelni zid odložena su dvoja, nova, drvena vrata,
-u interijeru molitvene prostorije raspored stvari prije nastanka požara značajan za određivanje toka razvoja požara analogno destrukciji pojedinih sadržina, posmatrano od ulaza u istu, bio je slijedeći posmatrano od ulaza u molitvenu

– uglu između desnog, pregradnog i bočnog desnog zida odloženo je pet ćilima, više peškira i tri rasvjetna tijela-lusteri:

-uz desni bočni zid postavlja su dva grijna tijela, kvarcne grijalice koje nisu bile priključene na električnu energiju, iste su vidno destruirane-termički što je sekundarna posljedica požara u objektu džamije, (foto-dokumentacija, osobna) kao i tri stolice za obred klanjanja vjernika:

-u uglu između desnog bočnog zida i zida pravo, postavljen je mimber sa četiri stepenika- gazišta, izvcden od vodootporne špere, a ispod istog su odložene imamove stvari- džubbe, ahmedija i Sveta knjiga Kur’an,

-u uglu između lijevog pregradnog i lijevog bočnog zida odloženo je petnaest (15) smotanih ćilima,

-uz razdjelni, desni zid molitvene prostorije, posmatrano od ulaza u istu, izidan je pojedinačni dimnjak, pregledom istog uočljivo je da izvedba zadovoljava propisane standarde i normative za izgradnju dimnjaka u smislu da je termički izoliran, otporan na vatru i toplotu i na kemijsko-fizička dejstva dimnih plinova, potpuno je zaptiven,obezbijeđen je pristup istom u smislu lakog i sigurnog čišćenja je obezbijeđen, otvori za čišćenje istog imaju propisane zaptivene i otporne termoizolacione zatvarače od nesagorivog materija, isti nije korišten što sam konstatovao vizuelnim pregledom,

-prikljucak vjerskog objekta na vanjsku elektrodistributivnu mrežu obezbijeđen je preko vanjskog nadzemnog potpornog izolatora, a potom podžbuk, do pripadajućeg električnog mjernog ormara postavljenog na vanjskom.desnom, bočnom zidu džamije, te sa mjernog ormara kablom PP-Y, odgovarajućeg presjeka podžbuk do glavne razvodne table (GRT) postavljene na desnom pregradnom zidu u prostoriji za odlaganje obuće,

-razvodna tabla u električnim instalacijama, mjesto sa koga polaze vodovi pojedinih strujnih krugova u džamiji, propisno je postavljena na visini od cca. 1.50 m budući se zatvara ključem te nije dostupna neovlaštenim licima, u trajno suhom prostoru, zaštićena od mehaničkih povreda, izvedena je od dekapiranog lima, konstruktivno sprijeda automatski pristupčna što znači da su svi dovodi i odvodi pristupačni sa prednje strane jer funkcionalno razvodne table i ne treba da budu pristupačne ostrag, po sadržaju je pripadajuća instalacionim razvodnim tablama budući sadrži osigurače i obrtne prekidače,

-konstruktivno tretirana razvodna tabla sastoji se od podnožja, opreme, ploče i zaštite.

-podnožja su čelični nosači sa zavarenim prečkama na kojima su montirani dijelovi opreme table tj. sabirnice podnožja osigurač, stezaljke, prekidači i dr. a preko ove cjeline namještena je ploča od dekapiranog-čeličnog lima na kojoj su otvori da propuste glavu osigurača, osnovicu prekidača i dr.

-instalacioni automatski osigurači u tretiranqj razvodnoj tabli, za koje je posebno karakteristično da održavaju strujne udare i opterećenja sve dok oni ne postanu opasni po zaštićeni provodnik, čime omogućavaju dobro iskorištenje provodnika, koji su u funkciji zaštite provodnika od nedozvoljnog opterećenja, bilo namjernog ili slučajnog ili opterećenja kratkim spojem-vezom, pripadaju tipu instalacioni automatskih, imanetno im je da prekidaju-isključuju električno kolo pri određenom opterećenju pomoću bimetalne trake tzv. Termičko isključivanje, a da se pri tome ne vrši uništavanje materijala što je slučaj kod svih drugih vrsta osigurača, izrađeni su za struju od 6, 10, 16, 20 i 25 A a za napone od 220 i 380 V što s distance električnih potrošača zadovoljava potrebe objekta džamije.

-prekidači u razvodnoj tabli su po vrsti taster prekidači, jednopolni, prekid strujnog kruga se vrši samo na jednom provodniku i to faznom a u funkciji su sijaličnih strujnih kola.

-kod vršenja vještačenja na navedenim osiguračima kao i prekidačima nema evidentnih termičkih oštećenja niti drugih promjena koje bi indicirale na promjene u električnim instalacijama strujnih krugova koje isti štite, ( foto-dokumentacija,osobna),

-električne instalacije u unutrašnjosti objekta izvedene su podžbuk a na više mjesta na kojima se trebao postaviti-priključiti krajnji potrošač instalacije su izvučeni nadžbuk a pregledom istih konstatovao sam da nema evidentnih promjena koje bi indicirale da je električna energija uzrok nastanka požara, izolacija na kablovima je uočljivo izgorila što je sekundarna posljedica požara u objektu džamije.

-gromobranska instalacija pripadajuća tretiranom objektu džamije izvedena je u skladu sa propisima i normativima za izvodenje iste i izvedbom odgovara projektovanom stanju.

-električne instalacije nisu izvedene u skladu sa elektrotehničkim propisima, s distance obavezne primjene izvođenja električne instalacije u svim njenim pojedinostima, na istim nema mjesta uočljivih promjena manifestiranih kratkim spojevima što isključuje električnu energiju kao eventualni uzrok nastanka požara u vjerskom objektu,

-standardi i norme u svim pojedinostima u smislu obaveznog dimenzioniranja svih upotrebljenih elektroinstalacionih materijala (provodnici i kablovi; instalacione cijevi i pribor za cijevi i kablove; osigurači; prekidači; priključnice; utikači; sijalična grla; električno brojilo; materijal kojim je izvedena razvodna tabla kao i materijal za priključak objekta na elektrodistributivnu vanjsku mrežu) u potpunosti su zadovoljeni, analogno njihovoj namjeni,

-vizuelne efekte opožarenog prostora džamije karkaterizira potpuno karbonizirani dijelovi šip poda kao i tri veće, nosive drvene grede pripadajuće obrušenim dijelovima krovne konstrukcije objekta džamije koji dijclovi su na nekim mjestima mekši, a komadići karbonizirane ispucane površine sitniji, uočljve su i napukline u obliku pravougaonika nastale izlaskom plinovitih produkata za vrijeme izgaranja drvene mase tzv. krokodilska koža, što upućuje da je plamen dolazio sa tih strana odnosno da su mjesta nastanka požara-centra žarišta upravo šip pod molitvene prostorije kao i drvena krovna konstrukcija objekta, na kojim mjestima je došlo do kontakta gorive tvari i energetskog izvora paljenja.

-s distance konstatovana dva odvojena mjesta centara-žarišta (mjesto najintenzivnije destrukcije materije) nastanka požara sa kojih je krenuo tok njegovog razvoja, a koja nisu međusobno zavisna niti uzrokovana, tj. između istih ne postoji veza u smislu izgorjelog materijala ili nekih toplinskih mostova (metalne šipke, konzole kao dobri prenosioci toplote) kao i činjenice da u blizini centara-žarišta nije bilo izvora topline, indicira da se u konkretnom slučaju radi o namjerno izazvanom požaru.

-budući je nastali požar krenuo velikom brzinom i imao karakteristike požara velike žestine, na što upućuje činjenica da su u istom izgorijeli svi sadržaji u interijeru džamije, moguće je zaključiti da je u požaru kao sredstvo za pospiješivanje istog korištena lakozapaljiva tekućina o čemu bi izvjesne podatke moglo imati ukoliko su prilikom uviđaja sa opožarenog mjesta izuzeti uzorci i dati na analizu jer kod upotrebe zapaljivih tekucina na bilo kojem materijalu zbog penetracije tekućine u njegove pore postoji mogućnost pronalaska tragova čak i nakon 48 sati od izbijanja požara,

-u požarnom kršu evidentna je veća količina intenzivnog izgaranja površine šip poda i pojava tzv. lokalnih progorijevanja što upućuje da je podna površina bila zalivena lakozapaljivom tečnošću, razbijenih dijelovi crijepa kao posljedica obrušavanja dijela krovne konstrukcije kao i određena količina krupnijih fragmenata razbijenog stakla sa prozora objekta, začađenih samo sa gornje strane, na kojim su evidentne dugačke lomne linije, a i otvori u prozoru, nastali ispadanjem komada stakla su značajno veći što sve upućuje da je staklo na prozorima
razbijeno upotrebom tvrdog predmeta, dakle nije prslo usljed djelovanja toplote uzrokovane požarom jer bi u tom slučaju imalo drugačiji izgled, imalo bi izražene valovite prskotine- pukotine, začađenje bi bilo sa unutarnje strane fragmenata rasprsnutog stakla i dr..

-nadalje, izgled unutranje površine žljebova prozorskih okvira kojeg karakterizira intenzivnije termičko oštećenje, manifestirano jačim zacrnjenjem, upućuje da je staklo na prozorima objekta razbijeno upotrebom tvrdog predmeta.

MIŠLJENJE

UZROK NASTANKA POŽARA U OBJEKTU DŽAMIJA FAZLAGIĆA KULA
LOCIRANOJ U SELU KULA , OPĆINA GACKO, KOJI SE DESIO DANA 08.12.2008
GODINE JE PROFESIONALNO, UMIŠLJENO IZVEDENA PALJEVINA OTVORENIM PLAMENOM, VJEROVATNO POSPIJEŠENA UPOTREBOM LAKOZAPALJIVE TEKUĆINE, IZAZVANA OD STRANE NEPOZNATIH POČINIOCA.

Sarajevo, 20.12.2008.godine

Narcis Mulabdić

Rijaset.ba

Leave a Reply

*

captcha *