IslamBosna.ba- U Kur’anu cijela sura je nazvana po Jusufu i posvećena je hronološkom prenošenju priče Jusufa, a.s. U njoj su neke od najvećih lekcija s kojima se trebamo povezati tokom našeg života na ovom svijetu, posebno kada prolazimo kroz teška vremena.
Allah nas uči kroz primjer Jusufa, a.s., kako da naše srce bude usmjereno na Njega tokom naših iskušenja i borbi, i kako Allah nikada ne razočara one koji se oslanjaju na Njega i strpljivo čekaju Njegove nagrade i olakšanje.
Govori srcu onih koji se bore i pitaju kada će doći olakšanje. Ako trenutno prolazite kroz teška vremena, podsjećam vas da se sjetite priče o Jusufu, a.s. Odvojite vrijeme da je pročitate i razmišljajte o njoj.
I zapamtite, nijedna tama ne traje vječno. Vjerujte da će Allahova pomoć i podrška doći. Držite se Njega kao nikada ranije, povećajte djela s kojim je On zadovoljan i ne oklijevajte da potražite pomoć i savjet kvalificiranih osoba.
Ali, dok prolazite kroz iskušenje, znajte da će ono na kraju proći. I baš kao što je On planirao vaše iskušenje, On je, također, planirao i vaše olakšanje i radosti u životu. Znajte da su i usponi i padovi od Allaha, pa čak i nakon najcrnjih noći dolazi zora.
Ali kada sunce izađe i nedaće prođu i osjetimo olakšanje, shvatit ćemo da ono što nam preostaje je kako smo odgovorili na iskušenje, pred Allahom. To je ono što od čega ćemo imati koristi na ovom i na budućem svijetu. To je ono što našu dušu uzdiže na oba svijeta.

Napisala: Merva Assar

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba