IslamBosna.ba- Svjetska unija islamskih učenjaka sa žaljenjem prati krizu koju proživljava Zaljev, a koju prati medijska kampanja, koja ruši prava islamskog bratstva i dovodi do kidanja dobrosusjedskih i bratskih veza islamskih zemalja u Zaljevu, što vodi i do kidanja rodbinskih veza, što je islamskim vjerozakonom zabranjeno. Uzvišeni Allah kaže: Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Te dovodi do optužbi i klasifikacija islamskih naučnih ličnosti i humanitarnih i dobrotvornih organizacija, bez ikakvih argumenata i dokaza, a Uzvišeni Allah kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.

Svjetska unija islamskih učenjaka na sebe je preuzela odgovornost savjetovanja muslimana, bilo da su vladari ili podanici, postupajući shodno riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Vjera je savjet. Upitaše: Kome? On reče: Allahu, Njegovom Poslaniku,  Njegovoj knjizi, vođama muslimana i svim muslimanima, te pozivamo na sljedeće:

Uloga uleme

1. Potvrda nastojanja da preovlada razum i mudrost, kao i opći interes cjelokupne regije.  Što prije pokrenuti bratski i otvoren dijalog s ciljem izlaska iz trenutne krize, kao i ponovno oživjeti bratsku ljubav i rodbinske veze koje vežu države Zaljeva. Ovom prilikom želimo iskazati svoju podršku svakom mudrom nastojanju da se kriza u Zaljevu riješi, a posebno inicijativi emira Kuvajta, šejha Sabbaha el-Ahmeda, koju poduzima ovom prilikom.

2. Pozivamo cjelokupnu islamsku ulemu, a posebno članove Unije da izvrše svoju šerijatsku obavezu i rade na pomirenju i da ne podliježu pozivima i odlukama koje pozivaju na podjele i razdor među sinovima jednog ummeta. Pozivamo ih da, mudro i lijepim savjetom, savjetuju vladare, postupajući po riječima Uzvišenog: A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, oni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili.

Zabrana blokade

3. Potvrđujemo da je zabranjeno držati pod blokadom bilo koju muslimansku zemlju, naročito susjednu, gdje se objedinjuju prava islama i prava susjedstva, jer ta blokada nanosi namjernu štetu muslimanu, a šerijat to zabranjuje, opisujući takvo stanje kao zulum, nepravdu i nasilje, a nasilje će na Sudnjem danu biti tama. Pozivamo vođe zaljevskih zemalja, koji su donijeli takvu odluku da je, u ovom blagoslovljenom mjesecu, povuku i prekinu blokadu i da se vrate bratskom islamskom duhu, koji postoji između njih i braće u Kataru. Uzvišeni Allah kaže: Doista su vjernici braća, pa izmirite dvojicu braće i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.

4. Osuđujemo uvlačenje humanitarnih i dobrotvornih ustanova i udruženja u političke razlike među zemljama Zaljeva, kao i klasificiranje takvih ustanova i udruženja iz Katara terorističkim, bez ikakvih dokaza i argumenata, iako sve regionalne i međunarodne organizacije koje s njima sarađuju znaju da su oni čisti od takvih optužbi.

5. Osuđujemo klasificiranje uleme, koja je imala i koja i dalje ima veliku ulogu u služenju islamu i muslimanima, slijedeći središnji umjereni put, poput šejha Jusufa el-Karadavija, šejha Alija es-Sallabija, šejha Sadika el-Garjanija, šejha Muhammeda Abdulmaksuda, šejha Hamida el-Alija i drugih alima i daija, koji su optuženi za podršku terorizmu, iako su svi svjesni njihove nevinosti. Stoga, Unija poziva da se odustane od ovakve klasifikacije, te da se prema učenjacima ophodi s poštovanjem i zaštitom njihove časti, kao prema nasljednicima Allahovih poslanika.

Generalni sekretar Svjetske unije islamskih učenjaka

dr. Ali Muhjuddin Karadagi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba