Stručnjaci Fonda smatraju da će njene dvije članice – Grčka i Portugal, napustiti taj savez “u bilo kom slučaju”.

Mogućnost da Grčka i Portugal ostanu u eurozoni Fond Rubini ocjenjuje sa svega 10 posto.

Tolika je, naime, vjerovatnoća da će monetarna unija uspjeti da uspostave budžetski savez, a da se problemi članica sa ogromnim dugovima riješe na račun “ulivanja” sredstava iz bogatih zemalja centralne i zapadne Evrope.

Ekonomisti Fonda tvrde, u svojoj analizi, da je najvjerovatniji scenario, koji će uslijediti uskoro u eurozoni, “postepen i žalostan raspad monetarne unije”, izlaskom problematičnih zemalja iz njenog sastava, praćen bankrotima i ekonomskim zastojem.

Prema ocjeni eksperta Fonda za sada je, zahvaljujući programu Evropske centralne banke o otkupu obeveznica problematičnih članica evrozone, vjerovatnoća nekotrolisanog raspada monetarne unije smanjena i procjenjuje se na samo deset posto.

Ukoliko se u narednim mjesecima događaji budu razvijali u pravcu koji predviđaju američki eksperti, glavni napori u eurozoni i cijeloj EU biće usmjereni na stabilizaciju sada vrlo problematične finansijske situacije u Italiji i Španiji – dvije članice eurozone koje su, takođe, opterećene velikim dugovima.

(Tanjug)

(vijestiba)

Leave a Reply

*

captcha *