Agencija je u sklopu priprema za korištenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži BiH izvršila ocjenu spremnosti pojedinih mobilnih operatora da omoguće pružanje te usluge u zadanom roku do 30. juna ove godine.

Detaljnim uvidom došlo se do ocjene da je Telekom Srpske dd Banjaluka završio sve aktivnosti u vezi sa pružanjem navedene usluge, dok BH Telekom dd Sarajevo i JP HT dd Mostar nisu izvršili sve potrebne pripreme vlastitih tehničkih sistema za početak korištenja usluge prenosivosti telefonskih brojeva za pretplatnike u mobilnoj telefonskoj mreži BiH.

Rješenjem RAK-a nalaže se BH Telekomu i JP HT Mostar da izvrše sve potrebne tehničke i administrativne radnje u svojim mrežama do 31. decembra 2011. godine kako bi svi pretplatnici u BiH mogli početi sa korištenjem usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži sa 1. januarom 2012. godine.

(nezavisnecom)

Leave a Reply

*

captcha *