IslamBosna.ba-Ovo su posljednje riječi koje je kazao otac ubijenog mladića, svog jedinog sina Ahmeda Behauddina, koga su ubile egipatske snage u četvrtak u el-Heremu. On je opraštajući se od svog sina, nakon proučenih dova da ga Uzvišeni uvede u Džennet s Poslanikom i ashabima, kazao: “Allahu moj, on nam je bio pokoran, bio je hafiz Allahove knjige, on nam je bio itekako vrijedan, ali svako dobro je od Tebe i Tebi se vraća. On je tražio ovaj šehadet i Allah mu je to dao. Bio je iskren prema Allahu pa je Allah potvrdio njegovu iskrenost. Sebe je smatrao stanovnikom Ahireta, a ne dunjaluka. Gospodaru, ja mu halaljujem, i majka mu je halalila. Sestre su mu halalile, ali, rastanak nam je težak… On nam je bio poklon od Allaha, rođen je u petak i ukopan je u petak. Bio je skroman na dunjaluku u svemu. Smatramo ga od šehida i nadamo se njegovom šefa’atu na Sudnjem danu. Molim Allaha da njegovu majku koja ga je odgojila na Kur’anu i Sunnetu učvrsti i podari joj strpljivost i snagu”.

IslamBosna.ba