Pravo je čudo kako SNSD i SDS uopće mogu živjeti u jednoj državi a da ne govorimo o politič­koj saradnji. Međutim, kada je u pitanju borba za interese Republi­ke Srspke i srpski narod, naročito kada se ta borba vodi u instituci­jama države Bosne i Hercegovine, tada SNSD i SDS svoje svađe ba­caju u drugi plan i grade jedinstve­ni politički blok.

“Uprkos nesugla­sicama, moram konstatirati da mi nismo zajedno u Sarajevu zato što se volimo ni zato što imamo iste političke programe, već zato što je to u interesu RS-a i animoziteti i uskostranački interesi ne mogu biti prije interesa RS-a.

Zato oče­kujemo da i poslije idućih izbora, stranke koje budu izabrane iz RS-a u Parlament BiH također nađu konsenzus kako zajedno raditi”, kazao je ovih dana Mladen Bosić, predsjednik SDS-a. Isto misli i Milorad Dodik. U ovom primjeru pronalazimo odgovor kako se vodi nacionalna politika u složenoj dr­žavi kao što je Bosna i Hercegovi­na.

Nažalost, bošnjački političari nemaju niti su ikada imali slične principe političkog djelovanja. U Bošnjaka nema nijednog političara koji radi na građenju jedinstvenog političkog bloka niti bilo kakvog drugog bošnjačkog jedinstva.

(SAFF)

Leave a Reply

*

captcha *