Ruke

Dvije ruke
Dvije
Šake
Divni dari
Sa Nebesa,
Da te prime
Kad se rodiš
Da ti dojku
Mlijeka punu
Na malehna
Usta metnu.

Da te njima
Majka mije
Da ti otac
Zemlju ore
Da miluješ
Koga voliš
Za ručicu
Čedo vodiš
Da se hraniš
Da se braniš
Da u mezar
Majku spustiš

Da podigneš
Ruke k Nebu
Da se moliš
I zahvališ,
Zato
Dvije
Ruke imaš

Dr. Smajil Durmišević

Leave a Reply

*

captcha *