IslamBosna.ba-Početkom mjeseca marta u saopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Saudijske Arabije navedena je odluka o stavljanju Muslimanskog bratstva na listu terorističkih organizacija. Iz Muslimanskog bratstva u svom zvaničnom saopćenju navode da su iznenađeni što su stavljeni na listu onoga što Saudijska Arabija naziva terorističkim grupama. Oni dalje navode da su posebno pogođeni što ova odluka dolazi iz Saudijske Arabije, koja je među prvim zemaljama koje su osjetile pozitivne stavove Muslimanskog bratstva u sferi očuvanja dobrobiti ljudi, jedinstva naroda, učinkovitom doprinosu izgradnji zajednica i domovine, širenju ispravnih islamskih ideja, a također je svjesna svega onoga što je Pokret podnio na putu ostvarenja toga. Iz Muslimanskog bratstva zatim navode da žele istaknuti sljedeće:

1-Na osnovu stavova Muslimanskog bratstva koji se tiče uplitanja u unutrašnje stvari drugih zemalja, želimo podsjetiti da ovaj novi stav Saudijske Arabije je u potpunosti u suprotnosti sa njenim historijskim odnosima prema Muslimanskom bratstvu još od vremena vladavine kralja utemetiljitelja pa do danas.

2-Historija je pokazala da je Muslimansko bratstvo uvijek bilo pionir kada je u pitanju širenje ispravne islamske ideologije, lišene svakog oblika pretjerivanja i ekstremizma, čemu su posvjedočili i povjerenja vrijedni učenjaci Saudijske Arabije. Svi iz Kraljevine Saudijske Arabije znaju da Muslimansko bratstvo,kao i uvijek, jasno i glasno kaže ono za šta vjeruje da je ispravno i da je to uvijek zasnovano na Kur’anu i sunnetu Poslanika,s.a.v.s..

3- Odnos Muslimanskog bratstva prema političkim vlastima drugih zemalja i muslimanskog svijeta je zasnovan na njegovim jasnim ideologijama: suština je da je naš narod i zajednica muslimanska i da odnosi između našeg naroda i političkih stranaka, uključujući i vladajuću stranku, počivaju na savjetovanju a ne na optuživanju za nevjerstvo ili izdaju. Muslimansko bratstvo ne vidi državu kao nevjernika ili što znači da Bratstvo ne zauzima neprijateljski stav niti da se suprostavlja državi već radije djeluje kao savjetnik ili vodič.

4. Islamski pokret, koji se ponosi svojom idejom, svojom historijom u svim narodima i mjestima, koji se diči svojim potpunim razumijevanjem islama, je težio i dalje će težiti autentičnom i originalnom djelovanju, gdje će se pitanja naroda, države i zajednice tretirati kao nacionalno pitanje u svakom mjestu gdje pokret djeluje. U sferi političkog djelovanja, Pokret sarađuje sa svim nacionalnim faktorima i segmentima društva, kako bi radio na implementaciji i ostvarenju zajedničkih ciljeva koji vode slobodnom i dostojanstvenom životu. Pokret, također, sarađuje i sa različitim društvenim snagama i pojedincima, bez obzira na političku, vjersku, mezhebske i polne razlike, kako bi ostvario te ciljeve. Pokret potvrđuje da ovo što on promovira nije samo oporuka ljudima u ime islama, već je ovaj Pokret nosilac projekta kojeg nudi svim ljudima, čiji princip je dijalog sa svim ideološkim, društvenim, vjerskim i političkim strujama. Pokret će nastaviti djelovati savjetodavno, ali i opoziciono svim devijacijama i negativnostima koje štete interesu društva i države, ne gradeći svoje reformske stavove i političke aktivnosti unutar društva, ili svoju borbu za dobrobit zajednice samo na temeljima oponiranja i suprotstavljanja vlastima, već, primarno, na principima mudrog pozivanja i savjetovanja, daleko od svakog oblika anarhije i nereda.

Neka Uzvišeni Allah usmjeri vladare i narode na ono u čemu je dobrobit države i društva.

 

IslamBosna.ba