IslamBosna.ba- Saudijski časopis objavio je listu od “40 terorista” iz čitavog svijeta, koju su, kako tvrde, bili pod utjecajem pokreta Muslimanske braće, koju su opisali kao “terorističko”.

Časopis “Mekka”, prenoseći sa portala CEP, ističe da se Braća, navodno, ideološki povezana sa “ekstremnim terorističkim organizacijama, kao što je ISIL, el-Kaida i en-Nusra.”

Saudijski časopis je spomenuo veliki broj ugledne uleme, intelektualaca i članova palestinskog pokreta otpora, koji se ne slažu sa idejama aktuelnog saudijskog režima. Među najpoznatijim ličnostima, časopis spominje šejha Jusufa el-Karadavija, osnivača Svjetske unije islamske uleme, ali i aktuelnog predsjednika Unije Ahmeda er-Rejsunija. Pored toga, na spisku je i poznati jemenski alim i intelektualac Abdulmedžid ez-Zindani,, Hasan el-Bena, osnivač Muslimanske braće, zatim Sejjid Kutb, intelektualac i alim Ebu el-Eala el-Mevdudi, ali i osnivač šejh islamskog pokreta Hamas, Ahmed Jasin, predsjednik Hamasovog Politbiroa Ismail Henije, čelnik Hamasa u Gazi Jahja Sinvar, komandant Odreda el-Kassam, Muhammed Dajf, ali i bivši vođa Hamasa Halid Miš’al.

Na spisku je i ime egipatskog predsjednika Muhammeda Mursija, koji je već više od 7 godina u zatvoru, ime vrhovnog voće Braće Muhammeda Bedi’a, Muhammeda Baltadžija, Hajrata Šatira i brojnih drugih.

IslamBosna.ba