Želimo upoznati bh. javnost da su njihove izjave u medijima lažne i neistinite, kao i razlog njihovog napuštanja sastanka, jer je vrlo jasno rečeno da je agresiju na BiH Republika Srbija, što odgovara i pravosudnoj istini, a ne predstavnici Republike Srpske, kako su oni to predstavili javnosti.

Naime presuda koje je donio ICTY u predmetima IT-94-1-A protiv Duška Tadića, IT-95-14/1-A protiv Zlatka Aleksovskog, IT-96-21 Abis protiv Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landže, potvrdile su međunarodni karakter sukoba u Bosni i Hercegovini.

Kao dokaz navodimo citat iz presude protiv Duška Tadića, koja kaže: Žalbeno vijeće stoga zaključuje da je u predmetnom periodu (1992) za oružane snage Republike Srpske treba smetati da su djelovale pod opštom kontrolom i u ime SRJ. Stoga se čak i nakon 19. maja 1992. oružani sukobi između bosanskih Srba i centralnih vlasti BiH mora klasifikovati kako međunarodni vojni sukob.

 

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *