IslamBosna.ba- Gostujući u programu državne austrijske televizije ORF, austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz kazao je da bi novim zakonom o islamu čije usvajanje se očekuje u narednom periodu trebalo definisati postojanje samo jednog prijevoda Kur’ana na njemački. On je kazao da pogrešno prevedene riječi, što je posljedica mnogobrojnih prijevoda, utječu na pojavu i jačanje ekstremizma.

I Amina Badžati, glasnogovornik Islamske organizacije kazala je da postoji obostrano intresovanje i interes da se spriječi zloupotreba svetog teksta u isto vrijeme ističući da je ograničavanje prijevoda na samo jedan prijevod Kur’ana jako teško i komplikovano, jer kur’anske riječi nose brojna značenja i teško ih je na takav način ograničiti.

Novi zakon o islamu koji je u pripremi, trebalo bi regulisati odgoj i obrazovanje muslimana, koji se ne smije razlikovati od zakona Austrije, a također trebalo bi regulisati i prava muslimana u vojsci i drugim državnim službama kao i prava na odmore prilikom vjerski praznika.

IslamBosna.ba