IslamBosna.ba- Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i puno mu šaljite selame! ( El- Azhab, 56.)

Hvala Allahu, danas je blagoslovljeni dan džume, dan za koji znamo, kako to prenosi Evs b. Evs, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Među najboljim danima je petak, donosite Allahu što više salavata na mene jer vaši salavati će mi biti predočeni. Upitali su Poslanika: Allahov Poslaniče! Kako će ti naši salavati biti predočeni kada budeš već istruhnuo?(raspadnut) On je rekao: Zaista je Allah zabranio zemlji da jede tjela vjerovjesnika. (Ebu-Davud)

U vremenima kada se pravda osporava, kada neznanje prevladava, kada se nad jednom grupom ljudi sprovodi organizovano tlačenje, pljačkanje i degradiranje, gdje ni oni ni njihova imovina nisu sigurni, kao ni njihove uzvišene, zavisti vrijedne vrijednosti niti oni koje poštuju sa velikim poštovanjem nisu sigurni od ismijavanja, sjetimo se njega i donesimo na njega salavate. On, s.a.v.s., je neosporno najbolje od svih bića, i najuspješniji čak i od sekularne, materijalne perspektive. Oni koji su iscrpili sve pokušaje racionalne, intelektualne kritike prisljeni su da ga bezrazložno vrijeđaju i bezobzirno ismijavaju neće oduzeti ništa od veličine onog kojeg je  Allah uzdigao:

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

i breme tvoje s tebe skinuli,

koje je pleća tvoja tištilo,

i spomen na tebe visoko uzdigli!

Ta, zaista, s mukom je i olakšanje,

zaista, s mukom je i olakšanje!

A kad završiš, molitvi se predaj

i samo se Gospodaru svome obraćaj!  (El-Inširah, 1-8.)

Ovaj čovjek, s.a.v.s., se neprestano hvali širom svijeta. Nema minute u danu da neko, negdje, ne poziva na ezan, ikamet, ili tokom namaza ne izjavljuje ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Nijedan trenutak ne prođe a da neko, negdje ne donese salavat na njega, ili ne prenosi predaje o njegovom životu, ili prenosi neki od njegovih izjava (hadisa) ili uči dovu Allahu i zapečati je salavatom na Njegovog voljenog Poslanika, s.a.v.s. Svi poslanici, uključujući Musaa i Isaa, a.s., priznali su njegov status i klanjali su iza njega  a Allah je učinio da osoba koja zna za njega, s.a.v.s., a ipak ne povjeruje u njega, da neće  ući u Džennet.

Nikakva količina zlostavljanja, uvreda i izrugivanja od neznalica ne mogu se usporediti sa uzvišenim statusom i hvalom na njega, on je nazvan Ahmedom (onaj kome je data i kome se odaje najviša hvala među ljudima) i Muhammed (onaj koji je najzahvalniji među ljudima), s.a.v.s.. Nemojmo biti previše odvučeni od prave svrhe ovog života, čežnje za Allahom i odavanjem hvale Njemu i onome što On voli, a posebno na dan džume.

‘Amr b. El-‘As, r.a., je govorio:

Nisam ga mogao pogledati u oči zbog strahopoštovanja. Da su me pitali da ga opišem ne bih mogao, jer nisam ga mogao pogledati u oči. (Muslim)

…jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem,4.)

Veliki broj njih očekuje od nas da požurimo sa odgovorom na nedavnu nesretnu pucnjavu u sjedištu francuskog magazina. Iako ćemo uskoro odgovoriti, ukoliko nam Allah dozvoli, želimo da to uradimo sa obrazloženom analizom kada se prašina slegne i činjenice budu jasne, i da ne gubimo vrijeme na špekulacije, dozvoljavajući da nam se diktira dnevni red.

Neću dozvoliti ikome da hoda po mom mozgu svojim prljavim stopalima. (Ghandi)

Stoga vjerujem i molim se, moja draga braćo i sestre, da ćete učiniti isto što i ja, i nemojte da vas djelovanja zlih odvrate da uzmete najbolje od ovog džumanskog dana. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

 ‘Na onoga donese jedan salavat na mene, Allah će donijeti deset salavata! (Nesai’)

Ubej b. Ka’b, r.a., prenosi:

Rekao sam: Allahov Poslaniče, ja često molim Allaha da poveća tvoj status. Koliko mojih salavata treba da ti posvetim?

On reče: Posveti onoliko koliko želiš.

Kada sam mu predložio četvrtinu, on reče: Uradi kako želiš, ali bolje je za tebe da ih povećaš.

Predložio sam polovinu a on reče: Uradi kako želiš, ali bolje je za tebe da ih povećaš.

Predložio sam dvije trećine, a on reče: Uradi kako želiš, ali bolje je za tebe da ih povećaš.

Rekao sam: Hoću li ti posvetiti sve svoje salavate pozivajući Allaha da uveća tvoj status?

On reče: Onda ćeš biti oslobođen svih svojih briga i tvoji grijesi bit će oprošteni.

Zaradimo Allahovo, s.v.t., zadovoljstvo danas izgovaranjem što više puta možemo:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌمَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَحَمِيدٌ مَجِيدٌ

 

Allahu moj,

smiluj se Muhammedu, s.a.v.s., i njegovom potomstvu,

kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu.

Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni.

Allahu moj,

blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s.., i njegovo potomstvo.

Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni.

Napisao: Šejh Hajsam el-Haddad

IslamBosna.ba