Allah je Onaj čijim se spominjanjem srca smiruju, Onaj čijoj se spoznaji raduju ljudska srca, jer je jedino On — savršen, On je Taj koga se rob plaši i kod koga traži utočište, jer ga niko ne može zaštititi mimo Njega.