GRACE_artist_conceptIslamBosna.ba- Kao što već mnogi znaju, NASA je američka agencija čije aktivnosti vežemo za svemir i satelite. Mnogi je (vjerovatno) sada vežu i za otkrivanje kada je noć Kadr, a mnogi i za neke teorije zavjere posebno uperene na muslimane (a niti jedno, niti drugo nemaju veze sa realnošću).

Ipak, ima li nešto što nas direktno pogađa, a o čemu NASA ima znanja, a mi nemamo? Na primjer, zna li nešto posebno o poplavama koje su nas ove godine pogodile? Jednostavan odgovor na ovo je “NASA posjeduje mogućnost da zna više”.

Radi se o satelitu zvanom GRACE, koji ima mogućnost mjerenja gravitacije. Kako to ima veze sa poplavama pročitajte u sljedeće 4 tačke (po mogućnosti sporim tempom):

1) Svako tijelo posjeduje masu, a ta masa proizvodi gravitacijsko polje oko sebe koje utječe na druge mase u blizini (približavajući ih sebi).
2) Uzmemo li rijeke, kada je manje vode u tim rijekama i kada okolno zemljište nije natopljeno vodom, gravitacija te mase (rijeka + nenatopljeno zemljište) utječe na satelit GRACE koji mjeri jačinu te gravitacije.
3) U slučaju kada je okolno zemljište natopljeno vodom (kao što je vjerovatno sada u BiH), masa je veća (rijeka + sada natopljeno zemljište), gravitacija je jača, a GRACE tako mjeri veću gravitaciju nego u prvom slučaju.
4) Natopljena zemlja može vrlo brzo značiti poplave prouzrokovane jakim i intenzivnim pljuskovima, te kada GRACE izmjeri veću jačinu gravitacije, to može da znači da se trebamo priremiti za moguću poplavu, tj. spasiti živote i imetak.

Matematički model baziran na gore navedenom može predskazati poplave pa čak i 5 mjeseci unaprijed. Ipak, ovo je samo jedan od načina predskazivanja ovakvih prirodnih katastrofa. Nadam se danu kada će ovakve tehnologije i predskazanja biti nešto vrlo normalno u našoj vrlo lijepoj Bosni i Hercegovini. Za sada je i informisanje napredak.

Sizif

IslamBosna.ba