Cilj ove strategije je koordiniranje provedbe entitetskih strateških i akcionih planova za borbu protiv nasilja u porodici, radi njihove što efikasnije primjene, naročito ako se uzme u obzir fragmentiranost i neusklađenost zakonske regulative u BiH te neobjedinjenost statističkih podataka koji se odnose na pitanje nasilja u porodici.

Koliko je važno bilo usvajanje državne Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici govori podatak da je samo tokom 2007. godine u BiH prijavljeno više od 1.500 slučajeva nasilja u porodici.

Svrha Strategije je da žrtve nasilja budu u središtu interesovanja i zaštite, da se podigne svijest o nasilju o porodici kao društvenom problemu te da nasilje u porodici predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, kojem se trebaju suprotstaviti sve institucije i pojedinci.

Ova strategija obavezuje društvenu zajednicu da ovom problemu da prioritet, iskaže političku volju i osigura resurse i multisektorski pristup.

Državnom Strategijom predviđena je analiza i usklađivanje zakonodavstva u BiH koje regulira oblast nasilja u porodici, ostvarivanje veće zaštite žrtava nasilja u porodici, senzibiliziranje javnosti za problematiku nasilja i promociju prevencije te sistematsko prikupljanje, objedinjavanje, obrađivanje i objavljivanje podataka o nasilju u porodici.

Izvor:Fena

Leave a Reply

*

captcha *