U Tuzlanskom kantonu policiji i tužilaštvu svaki treći dan bude prijavljen jedan od oblika krivičnog djela nasilje u porodici, zvanični su, prilično alarmantni, podaci Tužilaštva TK.
Tako je u 11 mjeseci ove godine prijavljeno ukupno 116 slučajeva porodičnog nasilja, koje je bilo usmjereno, u najvećem broju, prema suprugama.

– U 88 slučajeva žrtva je bila supruga, u 23 to su bila djeca, dok su na meti nasilnika u 18 slučajeva bile majke, a u sedam očevi. Prijavljeno je i šest slučajeva nasilja nad sestrama. Jednu prijavu podnio je i muž zbog nasilja koje je nad njim vršila supruga – kaže Jasna Subotić, portparol Tužilaštva TK.

Posebno je zanimljivo da su u 23 slučaja žrtve nasilja odustale od krivičnog gonjenja napadača, zbog čega je Tužilaštvo bilo prinuđeno ili da ne pokreće istragu ili da obustavi već započete.

Više od polovine prijavljenih slučajeva rezultiralo je podizanjem optužnice. Međutim, u ovoj godini presudama je okončano tek 14 predmeta.

Raspon kazni za ovo krivično djelo kreće se od novčane kazne do jedne godine zatvora za blaže oblike, te do najmanje deset godina zatvora ukoliko zlostavljanje ima smrtnu posljedicu.

Dnevni Avaz

 

Leave a Reply

*

captcha *