IslamBosna.ba- Naučite da posmatrate svaki trenutak kao novo rađanje potpuno odvojeno od trenutka koji mu je prethodio i od trenutka koji će uslijediti. Svaki trenutak je novo postojanje, novi svijet u kojem ćemo se roditi i umrijeti. Naš problem je što smo postali robovi trenutaka koji su prošli, robujemo starim svjetovima koji su već prošli. Ali u stvarnosti, više od hiljadu puta na dan, mi se rađamo. Ipak, mnogi od nas izaberu da umiru ponovo i ponovo, dok svaki novi trenutak blijedi. Zaboravljamo da svako rađanje je nova šansa da počnemo ispočetka, da se okrenemo, ili da nastavimo dalje. Da napredujemo, da zaliječimo, da rastemo. Da budemo drugačiji. Bolji. Svaki novi trenutak poziva na transformaciju, obnavljanje, povratak. Pokajanje.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba