Nekadašnji visoki funkcioner u SFRJ i kopredsjednik Vojvođanske konvencije, Živan Berisavljević, pozvao je političke snage u toj pokrajini da se ujedine i da počnu zajedničku borbu za istorijska prava Vojvodine.

“Nadležnost Vojvodine biće onolika kolika bude i borba koja se vodi za pokrajinu”, rekao je Berisavljević za novosadski Magyar Szo.

Ocijenio je da ta borba treba da bude “mudra i jasno zaokružena”, a u nju treba da budu uključeni političari, civilna sfera i pojedinci, odnosno demokratske i evropske snage u pokrajini.

„Radi se o davanju odgovora na jedno neriješeno pitanje, preostalo iz druge Jugoslavije. Sedam država članica Jugoslavije se osamostalilo, sa ili bez saglasnosti Srbije. Jedino je Vojvodina ostala potpuno anonimna sjeverna pokrajina Srbije, prema ukusu najprije Miloševićevog, potom Koštuničinog ustava. To ne može tako da ostane”, poručio je Berisavljević.

Ponovio je svoje zalaganje za ideju da bi Vojvodina i Srbija trebalo da se organizuju kao federativna država.

„Vojvodina, njeni građani, nevladine organizacije i političke snage neće sjediti skrštenih ruku i mirno posmatrati kako im se oduzima čak i fasada autonomije”, rekao je Berisavljević.

Živan Berisavljević bio je prvi čovjek vojvođanskih komunista i ambasador SFRJ u Londonu, a danas je kopredsjednik Vojvođanske konvencije, koja se zalaže za federalizaciju Srbije.

(Bportal.ba)

(bportalba)

Leave a Reply

*

captcha *