IslamBosna.ba-Svjetska unija islamske uleme potvrđuje da je proglašenje islamskog hilafeta od strane organizacije Islamske države u Iraku čin koji nema nikakve niti šerijatske niti realne pretpostavke. Unija, također zahtijeva od svih islamskih pokreta u svijetu da poštuju shvatanje islama onakvo kakvo jeste. Unija u proglasu kaže:

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i one koji ga slijede.

Unija je pratila saopćenja organizcije koja je sebe nazivala Islamska država, koja je nastala u Iraku i zajedno sa ostalim iračkim snagama borila se za odbranu sunija i potlačenih u ovoj zemlji. To nas je obradovalo i bili smo radosni zbog iskazanog jedinstva protiv nasilja i tiranije u ovoj zemlji. Ali, ubrzo se ova grupacija odvojila od ostatka i priglasila tzv. „islamski hilafet“ imenujući osobu koju su oni nazvali halifom muslimana, tražeći od muslimana širom svijeta da mu daju prisegu i pokore se njegovim naredbama. Sve to je, kako smatra Unija, bez ikakvih šerijatskih i realnih pretpostavki i nanosi veću štetu od koristi.

U kontekstu ovog pitanja, Unija potvrđuje sljedeće:

Prvo: Svi mi sanjamo o hilafetu zasnovanom na vjerovjesničkoj uputi i metodologiji. Iz dubine naših srca bismo željeli da se on uspostavi ovoga dana, i sutra bi bilo kasno. Ali islam i životna škola su nas podučili da je za ostvarenje krupnih projekata potrebno dugo planiranje, teške pripreme i objedinjenje svih snaga. Također, nužno je sagledati sve ono što posjeduje neprijatelj, a što posjedujemo mi, sagledati šta imamo u svoju korist, a šta protiv nas, vidjeti šta ćemo dobiti, a šta izgubiti.

Moramo uspostaviti države koje će se vladati po šerijatu, a onda među njima uspostaviti veze, države koje će posjedovati materijalne, ljudske i duhovne resurse, koji će čuvati njenu unutarnju strukturu, štititi je od vanjskog neprijatelja i pripremati čovječanstvo za to putem prosvjetljenja i upoznavanja ljudi s hilafetom, njegovim ciljevima, sa njegovim odnosom prema muslimanima, onima koji su podređeni toj državi, kao i prema nemuslimanima, oponentima koji joj nisu podređeni.

S aspekta šerijata i islamskog prava, hilafet znači zastupništvo. U jeziku i terminologiji – halifa je zastupnik islamskog ummeta, koji dobija pravo njegovog zastupanja na osnovu prisege (bej’a). Ovo zastupništvo dobija potvrdu u šerijatskom pravu, razumski i običajno tek onda kada se cjelokupan ummet okupi oko toga ili kada predstavnici ummeta koji su ranije imenovani, a koji u sebi objedinjuju stručne i sposobne ljude, vjerske predstavnike, učenjake, prestavnike različitih islamskih organizacija i ljude od odluke, dadnu prisegu imenovanom halifi.

Polazeći od toga, samo proglašenje hilafeta nije dovoljno za imenovnje halife i to je postupak koji je u suprotnosti sa duhom i suštinom šerijata.

Drugo: Cjelokupan sistem države i šerijatske politike u islamu se temelji na šuri-savjetovanju. Uzvišeni Allah kaže: I koji se u poslovima svojim dogovaraju i savjetuju. U drugom ajetu kaže: I sa njima se u poslovima dogovaraj. Princip dogovaranja je nužno sprovesti i u banalnim stvarima poput odvajanja djeteta od dojenja, a da ne govorimo o stvarima koje se tiču velike države i hilafeta.

Poslanikova, s.a.v.s., sira nam svjedok je utemeljenja kulture dogovaranja i savjetovanja, kao što je i odabir halifa u periodu pravednog hilafeta također produkt savjetovanja i dogovora. Kada su se muhadžiri i ensarija razišli u izboru halife na posjedu plemena Benu Saide, onda su posredstvom dogovora došli do rješenja o imenovanju Ebu Bekra, r.a., zatim su došli u džamiju, pa su nakon toga prisegu dali predstavnici ashaba, i onda je završen proces davanja prisege. Na isti način je imenovan i halifa Omer, r.a., kao i halifa Osman, r.a. i Alija, r.a. Prilikom izbora halife Osmana, r.a., Abdurrahman b. ‘Auf, r.a., je tražio savjete ljudi u cijelom muslimanskom društvu, pa čak i žena, kako se to navodi u Buharijinom Sahihu.

Zbog toga, proglas određene frakcije – bez obzira koja frakcija bila – kojom osniva hilafet je sa šerijatske strane ništavno i nema nikakvog legitimiteta. Štaviše, može imati i negativne posljedice po sunije u Iraku i sirijsku revoluciju, jer čini da se neprijatelji različitih vrsta ujedine u borbi i gušenju ove dvije revolucije čiji cilj je ostvarenje garantovanih prava u Iraku i Siriji. Zbog toga pozivamo našu braću koja sanjaju san o hilafetu da budu realni i da imaju u vidu ono što će zadesiti njihovu braću muslimane širom svijeta zbog njihove ustrajnosti u takvim stavovima.

Treće: Unija potvrđuje sljedeće:

1. Proglas kojim je Islamska država obznanila osnivanje hilafeta predstavlja nedostatak razumijevanja stvarnosti i sliči opstrukciji revolucije iza koje su stali sunije u Iraku svim svojim kapacitetima, među kojima su sunijska plemena i druge različite formacije iz svih krajeva zemlje. U takvom stanju, izdvaja se jedna formacija koja individualno proglašava islamski hilafet i proglašava jednog svog člana halifom u potpunom odsustvu ostatka islamskog ummeta, kompetentnih ljudi, predstavnika muslimana, učenjaka, fekiha, i predstavnika ostalih pokreta.

2. Neprihvatljivo je anuliranje legitimiteta svim islamskim organizacijama na globalnom nivou samo zato što je jedna među njima proglasila hilafet i imenovala halifu u potpunom odsustvu cjelokupnog islamskog umeta – takav postupak se u potpunosti odbacuje.

3. Ovakvi postupci otvaraju vrata anarhije dajući pravo svakoj organizaciji, ili, pak, državi da nametne sebe kao islamski hilafet, bez priprema, sistematizacije, koordinacije i zajedničkog projekta. Kao posljedica takvog djelovanja može doći do toga da vrijednost hilafeta i njegov autoritet padne u očima muslimana, što je veoma opasno i služi jedino neprijateljima islama.

4. Vezivanje institucije i razumijevanja hilafeta za određenu organizaciju poznatu po svojim rigidnim stavovima ostavlja negativne konotacije čak i među muslimanima i nije u službi islamskog projekta.

5. Islamski hilafet i njegova obnova je nešto veličanstveno, nešto čemu teže naše duše, o čemu razmišljaju naši umovi i žele naša srca, ali tako nešto je utemeljeno na šerijatskim principima i pravilima i nužna je opsežna i duboka priprema u svim sferama i na svim nivoima, potreban je konsenzus ummeta u oblikovanju i formi tog projekta kako bi istniski odražavao jedinstvo svih muslimana, a ne samo puk proglas daleko od objektivnosti i legitimiteta.

Gospodaru, podari nam ispravan razum kako ne bismo skrenuli s puta i živu savjest koja ne slijedi prohtjeve.

„A Allah upravlja svime, samo većina ljudi to ne zna.“

Predsjednik: dr. Jusuf el-Karadavi

Generalni sekretar: dr. Ali Karadagi

3.juli 2014.

5. ramadan, 1435

IslamBosna.ba